Traian Dorz

Începutul de an e vremea cea mai potrivită pregătirilor şi socotelilor. Fiecare om, fiecare întreprindere îşi face socotelile pe trecut şi planurile de viitor.
E vremea cea mai potrivită, dragă suflete, să-ţi faci şi tu socotelile faptelor tale pe un an întreg, pe viaţa întreagă şi să-ţi faci şi unele pregătiri de viitor. Bilanţul cheltuielilor băneşti, al cheltuielilor pentru trup, desigur, l-ai încheiat. Dar oare bilanţul pierderilor şi cheltuielilor tale sufleteşti, al faptelor şi vorbelor tale rele, l-ai întocmit? Ai văzut grozava diferenţă dintre pierderile şi câştigurile sufletului? Ai văzut că, cu un astfel de bilanţ, ajungi la falimentul cel mare, la pierderea sufletului tău?
Dacă ai văzut, atunci, în această zi de An Nou hotărăşte-te şi încheie definitiv capitolul „ieşirilor” rele, capitolul vieţii păcătoase, şi începe un An Nou cu un capitol nou de „intrate”, în care cel dintâi „intrat” să fie Cel de la Apocalipsa 3, 20: „Iată, stau la uşă şi bat. Dacă va auzi cineva glasul Meu şi va deschide, voi intra la el…”
Fratele meu, sora mea! Firul vieţii noastre se tot întinde mereu. Se tot subţiază şi slăbeşte mereu şi firul acesta se poate rupe în orice clipă. Firul acesta e în mâna Tatălui Ceresc, Care îl poate rupe în orice clipă. Ceasul chemării mele sau a tale din lumea aceasta, ziua aceea pe care nu o ştie nimeni (Mt 24, 36) poate nu e departe. Poate va fi în anul acesta, luna aceasta – sau, cine ştie? – poate săptămâna sau ziua aceasta.
Şi întrebarea cea mare pentru noi este: suntem noi pregătiţi pentru ceasul acela? E gata sufletul nostru pentru a răspunde: „Aici sunt, Doamne”, când Tatăl Ceresc ne va striga „Unde eşti?” (Fac 3, 9). Dragul meu, dacă poţi zice „da” apoi ferice de tine. Dacă nu, atunci nu mai aştepta nici o clipă. Cheamă-L pe Iisus Marele mijlocitor, ca să intre în sufletul tău, în viaţa ta şi să te împace cu Dumnezeu.
Cuvântul Domnului, Biblia, ne spune astăzi, mai mult ca oricând: „Pregăteşte-te să întâlneşti pe Dumnezeul tău” (Amos 4, 12). Pregăteşte-te, că vei fi chemat în faţa Dumnezeului tău, poate anul acesta, luna aceasta sau noaptea aceasta! Toată Biblia este un avertisment că noi ne vom întâlni, va trebui să ne întâlnim odată cu Dumnezeu.
Şi ce grozavă va fi această întâlnire cu El pentru cei ce au trăit o viaţă de tăgăduire a Cuvântului Său, o viaţă de batjocuri şi de hule împotriva Lui.
Dar ce dulce va fi întâlnirea aceasta pentru copilaşii Lui care s-au pregătit prin rugăciuni, prin lacrimi şi fapte bune pentru această întâlnire fericită!
Cei răi îl vor întâlni după o viaţă plină de rele şi de păcate, spre osânda mâniei lui. Cei buni îi vor întâlni după ce o viaţă întreagă au păzit căile şi poruncile Lui, alergând mereu prin lume, plângând de dorul Lui…
Fratele meu, sora mea! Tu va trebui să te întâlneşti cu Dumnezeu! Tu te vei întâlni neapărat cu Dumnezeu! Cuvântul Domnului îţi spune aceasta şi te sfătuieşte: „De aceea fii gata, căci Domnul va veni în ceasul în care nu te gândeşti” (Mt 24, 44).
De aceea, iubitul meu, dacă sufletul tău se găseşte pe calea cea bună, împăcat cu Dumnezeu, rămâi mai departe pe calea aceasta, suferind totul, nădăjduind totul…
Dar dacă nu, apoi, iubitul meu, cea dintâi pregătire să-ţi fie cea de la Amos 4, 12. spală-ţi mereu sufletul cu lacrimile căinţei, ca să poate intra în Iisus Mântuitorul, căci „Sângele Lui te poate curăţa de orice păcat” (I In 1, 7). Oricât de păcătos ai fi tu Jertfa Domnului Iisus te poate face curat şi te poate împăca cu Dumnezeu, dacă tu doreşti, plângând lucrul acesta, punând legământ de veşnică trăire şi împlinire a Evangheliei Lui.

(Misionarul Vieţii Creştine, nr. 1-2/1940)