Traian Dorz,  Semănați Cuvântul Sfânt (Caietul 28)
Capitolul 23

T-Dorz-0701. Nu există un adevăr mai puternic, nu există un reazem mai tare, nici un apărător mai sigur al celui nevinovat, ca jertfa lui.

2. Jertfa celui iubitor şi nevinovat nu-l lasă niciodată de ruşine în faţa nimănui. Ea îi dă cinstea marilor îndrăzneli şi siguranţa marilor biruinţe, în cele mai istovitoare confruntări şi în faţa celor mai înverşunate împotriviri.

3. Jertfa este cel mai puternic şi mai convingător argument din toate cele cu care luptă Adevărul şi Dragostea pe pământ.

4. Nu există altă putere mai învingătoare şi alt argument mai convingător decât jertfa curată, răbdătoare şi tăcută până la capăt.

5. Ea este cheia cea mai sigură pentru orice zăvor, calea cea mai sigură către orice inimă, preţul cel mai curat pentru orice cauză.
6. Puterea adunată din suferirea nedreptăţii răbdate cu o senină şi nobilă smerenie, pentru o cauză sfântă, e ca un munte de ape adunate înapoia unei stavile de timp…

7. Când acestui timp i-a sosit ridicarea stavilei, torentul se eliberează şi porneşte – măturând gunoaie şi limpezind albii – frumos dar măreţ, hotărât şi demn, fără să i se mai poată împotrivi nimeni şi nimic, dar impunându-se tuturor.

8. Ascultarea unei porunci dumnezeieşti şi ducerea unui mesaj divin pentru cunoaşterea unui adevăr şi izbânda unei dreptăţi este o datorie mai cutremurătoare decât oricare cataclism.

9. Glasul lui Dumnezeu trebuie să-i fie aceluia căruia îi vorbeşte mai puternic decât orice trăsnet, mai poruncitor decât orice moarte şi mai presus decât orice jertfă.

10. Când eşti convins că solia pe care o ai este unică şi adevărul pe care trebuie să-l aperi este divin – şi că amândouă acestea, în momentul acela, te au numai pe tine –, atunci trebuie să nu te mai gândeşti absolut la nimic altceva decât la aceasta.

11. Atunci nu trebuie să ai mai presus nimic altceva ca ascultarea totală, curajoasă şi grabnică a acestui glas dumnezeiesc, cu orice preţ, cu orice jertfă.
12. Atunci joci pe o carte unică şi mergi spre taurul cel mai mare, cu coarnele cele mai puternice, care se pot şi îmblânzi, dar pot şi străpunge.

13. Dar când vezi că acest taur puternic se îndreaptă încet, dar ameninţător asupra lui Hristos şi alor Lui, asupra familiei sufletului tău, – tu caută să ieşi prevăzător şi hotărât, din timp, înaintea lui, gata pentru orice risc.

14. Când trebuie o jertfă…
Când trebuie o jertfă, iubirea mea tăcută,
tu n-aştepta ca alţii să fie răstigniţi –
păşeşte tu ’nainte şi crucea ne-o sărută:
tu ştii c-am fost în lume la asta rânduiţi…

15. Bizuit numai pe ajutorul care simţi că ţi-l dă puterea Mântuitorului tău Iisus Hristos, în Numele şi pentru Lucrarea Căruia ştii că eşti dator să porneşti, ai curaj, porneşte!

16. Din primul moment să simţi că nu mai poţi şi că nu trebuie să mai angajezi pe nimeni decât pe tine. Porneşti la o înfruntare care poate să dureze cine ştie cât şi pe parcursul căreia poate să se întâmple cine ştie ce. Nu mai expune pe nimeni decât pe tine singur.

17. Unii, când au ajuns în faţa răspunderii şi jertfei, s-au lepădat cu frică ori s-au târât ruşinos, ori s-au ascuns cu laşitate, ori au trădat cu mârşăvie. Nu fi sigur decât pe Hristos şi pe tine însuţi atunci.
18. Să nu mai faci astfel de experienţe dureroase cu nimeni; ia totul asupra ta însuţi până la sfârşit. Mergi numai cu Domnul în faţa tuturor. Dacă vei reuşi – se vor bucura cu toţii.
Dacă nu, vei suferi măcar numai tu singur.

19. Dacă nu ştii când se va sfârşi drumul pe care îl începi, fă totul folosind orice clipă şi orice situaţie cât mai bine pentru lucrul care trebuie să-l faci. Orice moment ori prilej pierdut s-ar putea să nu mai revină.

20. Doamne Dumnezeul înţelepciunii, Te rugăm, în momentul jertfei noastre, când acest argument este singurul necesar, dă-ne toată puterea de biruinţă, care să aşeze şi jertfa noastră pentru Tine pe totdeauna lângă vrednicia Jertfei Tale pentru noi. Amin.