Traian DORZ

– Luca 1, 46-51 –

Sufletul meu măreşte-acum pe Domnul
şi-adânc se veseleşte duhul meu
în Dumnezeu, Mântuitorul Dulce,
căci a privit spre mine Dumnezeu.

Binecuvântat
fie Cel Preanalt,
Care S-a-ndurat
şi ne-a cercetat.

Privit-a El spre starea roabei Sale,
căci, iată, până-n vecii câţi vor fi,
ale pământului popoare toate
cu bucurie mă vor ferici.

Da, Cel Atotputernic, pentru mine,
făcu minuni, căci Numele-I e Sfânt;
din neam în neam se-ntinde-a Sa-ndurare
spre câţi se tem de El pe-acest pământ.

Cu Braţul Său Şi-a arătat puterea
şi-a ridicat acele gânduri mari
ce le aveau în inimile rele
cei mândri, farisei şi cărturari.