CHEMĂRI

Predica-de-pe-munte-6Traian DORZ

Pe unii-i duce la Hristos iubirea cea curată,
iar pe-alţii, cântecul duios, chemarea fermecată,
căci amândouă izvorăsc din inima credinţei
şi-s singurele care ţin frumseţea conştiinţei.

Ce fericire că mai sunt pe lume-acestea două;
când ele nu vor fi, atunci nu va mai fi nici rouă,
nici stele,
nici copii
şi nici credinţă-adevărată,
căci fără ele nu trăiesc nici una,
niciodată!…

O, numai cei care trăiesc în dragostea divină
şi-au inima de harul sfânt al armoniei plină
aceia pot fi-adevăraţi fii ai Credinţei sfinte,
căci ei trăiesc spre tot ce-i bun
şi-n inimă,
şi-n minte!

Singur Hristos i-a învăţat pe-ai Săi iubirea-n lume,
iubirea fără osebiri de rasă şi de nume,
El ne-a-nvăţat s-o facem larg,
deplin
şi-n omenie
la prieteni,
la vrăjmaşi,
la toţi cu-o caldă bucurie,
El nu numai Credinţa Lui ne-a dat spre mântuire,
ci-nvăţătura Lui ne dă puterea de trăire,
aceasta El a pus-o în iubire şi-n cântare
ca s-o putem deplin trăi,
cu drag
şi fiecare.
El nu numai ne-a spus să fim ca El întotdeauna,
dar şi ne-ajută ca să fim, făcându-ni-Se una.

Cei răi n-ajung la Dumnezeu
şi n-ajung la credinţă,
căci nici iubi
şi nici cânta
nu poate-a lor fiinţă.
Pe chipul lor întunecat nu-i linişte senină…
– şi doar acestea două pot aduce-n om lumină
doar unde-s ele, Dumnezeu Împărăţia-Şi are,
căci El pe veci stă unde sunt iubire şi cântare,
iubirea şi cântarea din credinţa Lui curată
în părtăşia cu ai Lui,
pe-o cale-adevărată.
Pe-acestea, Doamne, Te rugăm, să ni le dai şi nouă
şi-n ele fă să locuim pe veci,
în amândouă!…