Traian Dorz, Hristos, Comoara Psalmilor
Meditația zilei, 5 august:

„Sionul are temeliile aşezate pe munţii cei sfinţi“ (Psalmi 87, 1)

bibliaÎn înţeles duhovnicesc, Sionul este starea cea înaltă şi sfântă în care locuieşte şi stăpâneşte, cu mare bucurie şi binecuvântare, totdeauna, Dumnezeu.
Este acel înalt nivel duhovnicesc pe care îl pot atinge în trăire numai sufletele care, stăruind printr-o necurmată luptă de rugăciune şi de înfrânare, de osteneli şi de jertfe,
ajung într-o aşa părtăşie de ascultare cu Hristos, încât inima lor devine o sfântă şi plăcută locuinţă pentru El. Un Sion ceresc.
O, ce înaltă şi dumnezeiască stare este aceasta!
Într-o astfel de inimă şi de viaţă străluceşte înţelepciunea şi dragostea,
răbdarea şi bunătatea,
curăţia şi toate roadele Duhului,
tot mai frumoase, tot mai dulci şi tot mai multe.
Într-o astfel de viaţă – şi prin ea peste alţii – se revarsă izvoarele nesecate şi fericite ale învăţăturii sănătoase,
ale binefacerilor mângâietoare
şi ale rugăciunii fierbinţi.
Peste viaţa şi inima aceasta odihneşte fericit şi liniştit, totdeauna cu plăcere, Duhul lui Dumnezeu (1 Petru 4, 14).

Cetatea unei astfel de inimi, de vieţi şi de trăiri, păzită de credinţă şi de Dumnezeu,
este puternică şi este de neînvins.
Zidurile ei sunt de neclintit, pentru că Temelia ei stă pe munţii înalţi şi sfinţi ai harurilor felurite ale lui Hristos (1 Cor. 3, 11).
Stă pe cei patru munţi sfinţi care sunt cele patru, mai înalte, virtuţi creştine,
pe cele patru, mai alese, însuşiri ale lui Hristos, aşezate în forma şi în conţinutul Crucii: adică stă în Înţelepciunea şi Puterea,
în Dreptatea şi Iubirea lui Dumnezeu.

1. Înţelepciunea cuprinde nu numai învăţătura Adevărului,
ci şi limpezimea înţelegerii, prin care omul duhovnicesc se poate orienta în toate, cu bucurie, fără greutate şi fără greş.
Prin aceasta, Adevărul i se descoperă totdeauna luminos, călăuzindu-l drept şi sigur oricând, pentru că mintea deschisă nu-i strică înţelesul lui cel sfânt. Ci doreşte cu sinceritate şi smerenie să-l asculte.
2. Puterea este nu numai biruinţa pe care i-o dă credinciosului Duhul Sfânt prin darurile Sale,
ci şi credinţa din inima curajoasă, cu care se pot primi şi se pot păstra toate binefacerile şi cuceririle pe care le-a dobândit cu osteneli şi jertfe sufletul credincios.
3. Dreptatea înseamnă nu numai măsura după care Dumnezeu judecă şi răsplăteşte fiecare gând şi faptă, potrivit cu desăvârşita Sa sfinţenie,
ci şi curăţia de conştiinţă de care este călăuzit, în toate, ascultătorul de Dumnezeu, faţă de toţi semenii săi.
Şi chiar faţă de orice fiinţă sau lucru din jurul său.
4. Iar Iubirea este lumina fericită şi dulce care le îmbracă pe toate celelalte virtuţi în toate manifestările lor.
Iubirea este căldura lor,
este gustul lor plăcut,
este îmbrăcămintea lor frumoasă,
este miezul dulce şi fiorul vieţii lor
şi este preţul lor mare şi statornic.
O inimă care îşi are temeliile pe aceşti munţi înalţi şi sfinţi, nu poate rămâne ascunsă (Mat. 5, 14).
Nu numai frumuseţea ei, ci mai ales revărsările roadelor ei vor face pe mulţi să slăvească pe Dumnezeu, văzând-o astfel (Mat. 5, 16).
O preaiubitule, frate sau soră, dacă şi inima ta ar fi un astfel de Sion binecuvântat,
ce binecuvântări cereşti ai primi şi ai împărţi şi tu!

Atotputernic Dumnezeul nostru,
fii slăvit pentru toate minunatele Tale cetăţi zidite pe munţii Tăi cei sfinţi, de sufletele zidite pe harurile Crucii Tale, Iisuse Doamne, de fiii Tăi, care, prin frumuseţea Ta, strălucesc atât de luminos în lume!
Fii slăvit, Doamne, Care ai făcut să vedem şi noi astfel de inimi înalte, în lumina cărora să vedem frumuseţea Sionului Tău.
Te rugăm, întemeiază cât mai multe astfel de cetăţi pe pământ, pentru ca oamenii, văzându-le, să dorească şi să lupte spre a ajunge înălţimea lor şi să fie grăbită astfel venirea împărăţiei Tale peste tot.
Te rog, Atotputernice Dumnezeul meu, să pui şi temeliile inimii mele pe aceşti munţi sfinţi.
Fă-mă să rămân totdeauna şi eu în aceste înalte virtuţi, tot mai întărit şi tot mai luminos,
pentru ca viaţa mea să-Ţi fie o locuinţă mereu tot mai curată, mai frumoasă şi mai plăcută Ţie.
Amin.