Duhule Preasfinte, Doamne,
Viu Izvor de sfântă viaţă,
glas de rugă ’nalţ spre Tine
în această dimineaţă.
Sfinte Duh, Izvor de pace,
de lumină şi putere,
morţilor Tu dai viaţă,
orbilor le dai vedere.

Mană de cereşti belşuguri,
Taină veşnică ce-adapă
setea sufletelor care
caută sfânta vieţii Apă,
Duh de foc ce dezmorţeşte
din îngheţuri de păcate
sufletele adormite,
cugetele sugrumate,

Tu faci a’ căinţei lacrimi
ochii vinovaţi să plouă,
Tu aduci în viaţa-ntoarsă
primăvara vieţii nouă,
Tu trezeşti mustrări amare
credinciosului când iară,
părăsind pe Domnul, cade
în păcat a doua oară;

Tu-l îndemni să se ridice
şi, primind din nou iertare,
mai cu grijă după Domnul
să alerge cu-nfrânare…
Tu reverşi Lucrării Tale
bucurie şi putere,
Tu ne dai înviorare,
ajutor şi mângâiere,

Tu poţi întări-n ispite
şi în orişice-ncercare,
Doamne, sufletele slabe,
când durerea-i tot mai mare;
Tu poţi dezlega răceala
sufletelor împietrite,
dacă focul Tău topeşte
nepăsarea ce le-nghite,

Tu poţi face ploi de haruri
să coboare peste ele,
să rodească-n plin sămânţa
încercată-n vremuri grele;
Tu poţi, Duhule Preasfinte,
cu puterea Ta cea mare,
să ne-aprinzi mărturisirea
cu mai multă-nflăcărare,

Să ne dai mai multă grijă
şi înţelepciune-n viaţă,
ca-n Lucrarea Ta cea sfântă
să urmăm a Ta povaţă!…
Dă-ne Tu putere-n ceasul
greu al jertfei şi-ncercării,
biruind deplin, s-ajungem
la răsplata-ncununării,

Ca să moştenim lumina
fericirii-n veşnicie,
lăudându-Te pe Tine,
Sfinte Duh, cu bucurie
şi pe Tatăl, şi pe Fiul
Cărui slavă se cuvine,
Dumnezeul nostru mare,
noi Te preamărim pe Tine!

Traian DORZ