Traian Dorz, Piatra scumpă

De mâinile lui Dumnezeu poţi scăpa numai în braţele Sale, mărturisindu-ţi cu lacrimi de pocăinţă şi de îndreptare păcatul. Oricare ar fi urmările mărturisirii lui, El te va primi şi te va ierta. Chiar dacă ar trebui pe dreptate să-ţi ispăşeşti păcatul cu ani de închisoare şi cu toată averea ta de aici, totuşi mărturiseşte-l!
Descarcă-ţi conştiinţa de el, mărturisindu-l şi acelora care au fost păgubiţi. Mai bine să-ţi primeşti aici pe pământ osânda meritată pentru păcatul făcut decât să-l duci cu tine neispăşit în mormânt. Şi să trebuiască să-l ispăşeşti dincolo (I Tim. 5, 24-25). Ceea ce se ispăşeşte aici nu va mai trebui să fie ispăşit acolo.
Iisus a văzut şi toate milosteniile tale, toate rugăciunile tale şi faptele tale făcute în ascuns, credinciosule al Lui (Fapte 10, 4), a văzut când tu puteai să faci păcatul, dar nu l-ai făcut, a văzut când ţi-a fost greu să faci binele, dar l-ai făcut.
Iisus, Care l-a văzut pe Cain omorând, l-a văzut şi pe Abel aducând jertfa neprihănită… a văzut lumea păcătuind, dar l-a văzut şi pe Noe înfrânându-se, a văzut Sodoma, dar l-a văzut şi pe Lot (II Petru 2, 4-9), a văzut-o pe Sara cea necrezătoare, dar l-a văzut şi pe Avraam cel credincios. Dumnezeu te vede făcând răul – nu-l face! Dumnezeu te vede făcând binele – fă-l!
Iisus l-a văzut pe Iosif în închisoare şi pe popor suferind, şi pe Moise iertând, şi pe David şi întinându-se, şi plângând, şi pe Iona fugind, şi pe Ieremia în groapă, şi pe Maria plângând la mormânt, şi pe Ştefan ucis, şi pe toţi, pe toţi Iisus i-a văzut. De-a lungul tuturor veacurilor, pe toată faţa pământului, pe buni sau pe răi, făcând binele sau răul, Iisus-Dumnezeu i-a văzut.
Şi toate faptele lor sunt scrise înaintea Lui (Maleahi 3, 16). Iar cărţile acestea vor fi deschise odată. Şi fiecare va fi judecat după cele ce se vor găsi scrise în Cartea Vieţii (Apoc. 20, 12). Nu uita asta nicăieri. Şi nicicând.
Zidurile nu-s prea groase pentru Dumnezeu, noaptea nu-i prea întunecoasă, nici pădurea prea deasă sau câmpul prea întins. Slugile Sale se ţin zi şi noapte pe urmele fiecăruia dintre noi, pas cu pas şi ceas cu ceas, însemnând totul până în clipa morţii, când cartea pecetluită se va închide şi se va păstra în aşteptarea judecăţii.
Atunci, în auzul cerului şi al pământului, adunate înaintea Marelui Judecător (Matei 25, 31), vor fi strigate toate faptele acestea, se va desfăşura tot filmul vieţii tale, tot ce-ai săvârşit şi gândit, tot ce-ai făcut bine sau rău, în ascuns sau pe faţă, tot, tot. Şi numai după aceea va urma plata.
Cutremuraţi-vă şi nu păcătuiţi!
Fără vicleşug să fii totdeauna când vii la Hristos. Şi, dacă vrei să fii mântuit, fără vicleşug să umbli cu El până la sfârşit. Fără vicleşug să fii în gânduri şi în inimă, în cuvinte şi în fapte, fără vicleşug să fii în căsnicia ta şi în afacerile tale, fără vicleşug să stai şi să umbli tot timpul în biserică şi în adunare, fără vicleşug în judecată, în laudă, în dărnicie. Căci gândul cu care faci lucrurile tale este mai important decât însuşi lucrul tău.
Dacă vicleşugul cuiva îi poate înşela pe oameni, nu-L poate înşela şi pe Dumnezeu. Nu poţi acasă să bei băuturi ameţitoare, iar la biserică sau la adunare să predici la alţii: Nu beţi vin! Nu poţi fi desfrânat, sau hoţ, sau pârâtor în ascuns, iar în faţa lumii să te pretinzi neprihănit fără a nu fi curând pedepsit aspru pentru vicleşug. Nu poţi trăi în ascuns din afaceri necurate, iar în faţa oamenilor să te prefaci sfânt şi cinstit fără a nu se vedea aceasta în curând, fără a scăpa neosândit de Dumnezeu.
Ferice de tine, slujitor credincios al Domnului, care umbli fără vicleşug, care vorbeşti cu sinceritate şi cu cinste adevărul. Căci umblând în neprihănire, tu vei fi binecuvântat când vor ieşi la iveală lucrurile ascunse ale oamenilor (Rom. 2, 16). Atunci, din ascunzişurile vieţii tale vor ieşi numai faptele frumoase ale iubirii şi ale milei, ale răbdării şi ale rugăciunii, pe care le-ai făcut cu sinceritate, în ascuns (Ecles. 12, 14).
Ferice de omul în duhul căruia nu este vicleşug (Ps. 32, 1)!

(fragment din cap. Bucuria aflării Domnului)