PÂINE VIE

Traian DORZ

Pâine vie e Cuvântul
cel Sfânt al lui Dumnezeu,
cine-L caută-ascultându-L
are viaţă-n El mereu.

Apă vie e Scriptura
pentru orişicine-o vrea,
fericită e făptura
ce se-adapă de la ea.

Candelă pentru picioare
e Cuvântul cel Ceresc
şi-o lumină pe cărare
la toţi cei care-L trăiesc.

Scut Divin e Sfânta Carte
sufletului credincios,
el îl apără de moarte
şi-l păstrează curajos.

Sólie Cerească este
Biblia, Cuvântul Sfânt,
cinste cui îl mânuieşte
drept şi sigur, şi ne-nfrânt.

Sfânt Cuvântul Mântuirii,
fă-mă să te-ascult supus
şi-n sfinţenia trăirii
fă-mă vrednic de Iisus.