TAINA CRUCII

Traian DORZ

Verticală ce coboară şi, întors, uneşte Sus,
şi Orizontală care-ncercui Răsărit şi-Apus,
Linie de coborâre de la Slavă spre Noroi,
trăsătură de unire largă dintre noi şi noi,
coborâre luminoasă de la Cer pân’ la Atom,
legătura-mbrăţişării dulce dintre om şi om,
punte pe eterne-abisuri, ocolind desăvârşit,
este Linia şi Cercul, şi Sfârşit, şi Nesfârşit.
Este Unu şi Mulţimea, este Clipă şi Etern,
Sabie Cerească-ntinsă din Nălţime spre Infern,
Taină şi Simbol, şi Jertfă, Stâncă de nebănuit,
Semn de teamă şi putere, Steag pe veci nebiruit,
Cheie care cele patru margini ale lumii-nchizi,
Braţul Milei şi Dreptăţii care mântui sau ucizi,
Viu Izvor al mântuirii pentru vii şi pentru morţi
– Cruce, slava cui te poartă,
slavă Celui care-L porţi!

Sus = Înţelepciunea

Nordul, Punctul unic, nalt şi neclintit,
toate către dânsul merg necontenit,
după el se-ndreaptă toate câte sunt,
Infinitul Nordic: Locul cel Preasfânt.

Nemişcatul Nordic: Adevărul drept,
Muntele Ştiinţei Celui Prea-nţelept,
Marea strălucirii Celui Peste Tot
toate-arzând din Unul Veşnic Savaot.

El e Adevărul tuturor ce sunt
conţinute-n orice Faptă şi Cuvânt,
El, Înţelepciunea care a creat
şi conduce totul drept şi minunat.

El, Lumina care, strălucind pe zări,
umple-a lumii cele patru depărtări
– Slavă Ţie, Celui Care le conduci
şi le-atragi pe toate, Capul Sfintei Cruci!

Jos = Puterea

Sudul, Sfânta Temelie
care ţine lumea-ntreagă,
tot ce moare sau învie
El le leagă sau dezleagă.

El e Soare, El e Gheaţă,
El, Amurgul şi-Aurora,
El, Izvorul de Viaţă
El, Sfârşitul tuturora,

El e Floarea, El, Rodirea,
El, Puterea, El, Mişcarea,
El, ţinând Nemărginirea,
poartă tuturor cărarea.

Slavă, Cel Puternic, Ţie,
Care-nvii şi Care-usuci,
Sud – Eternă Temelie,
Biruinţă-a Sfintei Cruci!

Dreapta = Dreptatea

Vestul, Veşnica Dreptate,
ne-ncetat echilibrând
şi veghindu-le pe toate
cu răsplată, rând pe rând.

Cu loviri sau răsplătire
suferinţi sau mulţumiri,
El supune-ntreaga Fire
dreptei Sale-orânduiri.

De la El e răsplătirea
binelui ascuns făcut,
de la El, descoperirea
răului necunoscut.

– Slavă Ţie, Care-n toate
drepte hotărâri aduci
şi-ai pus legi nestrămutate,
Vest – Dreptatea Sfintei Cruci!

Stânga = Iubirea

Estul – Dragostea Eternă din Hristos,
Bunătatea Celui Veşnic Credincios,
Îndurarea Celui Veşnic Îndurat,
Inima ce arde-n tot ce-a fost creat,

Dragostea ce iartă, răul pedepsind,
Milă care-ndreaptă, inima rănind,
Har ce-ascultă zilnic mii de rugăciuni
Taină care-aşteaptă după răi şi buni,

Dărnicie care-mparte ne-ncetat,
Duioşie care cheamă-ndelungat,
Bucurie dulce pentru duh şi gând,
pacea şi odihna totul cuprinzând…

Fericire sfântă, braţ ocrotitor,
mângâiere caldă, glas alinător,
ce lumină, pace şi iertare-aduci
– slavă celor patru Taine-a Sfintei Cruci!