Un nume bun

Traian DORZ, meditație Proverbe 22, 1

«Un nume bun este mai de dorit decât o bogăţie mare
şi a fi iubit preţuieşte mai mult decât argintul şi aurul.»

– De ce oare este mai de dorit un nume bun decât o bogăţie mare?
– Pentru că o bogăţie, oricât de mare ar fi, nu-i poate da omului nici cinstea, nici bucuria, nici slava pe care i le dă un nume bun.
Bogăţia nu poate merge cu omul oriunde, nici chiar pe pământ. Dar numele bun nu se desparte de el niciodată.
Bogăţia nu-l poate face preţuit şi iubit pe un om, cu sinceritate, de către ceilalţi, dar numele cel bun îl face totdeauna.
Bogăţia nu-l poate face pe un om vrednic de încredere, vrednic de urmat, vrednic de iubit. Dar numele cel bun îl poate oriunde, oricât şi oricând.
– Şi de ce a fi iubit preţuieşte mai mult decât argintul şi decât aurul?
– Pentru că argintul şi aurul sunt bunuri trecătoare. Pe când iubirea este un bun veşnic.
Pentru că argintul şi aurul sunt comori ce pot fi risipite şi răpite, dar iubirea nu poate fi răpită; nu se poate deva-loriza niciodată. Argintul şi aurul le putem părăsi, ori noi pe ele, ori ele pe noi… Dar iubirea nu ne-o poate răpi nimeni. Nu ne-o poate devaloriza nimic şi nu ne-o poate lua nimeni, niciodată.
Pentru că strălucirea acestor metale este mărginită, vremelnică şi lumească. Dar strălucirea iubirii este nemărginită, veşnică şi cerească.

Numele cu adevărat bun este unul singur: Numele lui Dumnezeu. Şi numele pe care ni-l dă Dumnezeu.
Iubirea cea cu adevărat preţioasă este una singură: Iubi-rea lui Dumnezeu. Şi iubirea pe care ne-o dă El.
Numele lui Dumnezeu este mai bun decât toate bogăţiile Lui, cu nespus mai mult de atâta cu cât este mai bun numele bun al cuiva decât toate bogăţiile sale.
Şi iubirea lui Dumnezeu este mai preţioasă cu nespus mai mult decât valorează tot ce poate fi valoare în lumile Spiritului sau în cele ale Materiei.
– Cine ne poate face pe noi să înţelegem aceste adevăruri şi să ni le însuşim?
– Înţelepciunea lui Dumnezeu ne poate! Ea, care ne luminează mintea, făcând-o să le poată pătrunde şi să se poată lăsa pătrunsă de ele, spre a fi în stare să se lepede de orice pentru a le urma.
Şi Duhul lui Dumnezeu ne poate. El, Care ne poate încredinţa inima de valoarea acestor bunuri. Şi ne-o poate face să se lase încredinţată, spre a fi în stare să dea totul pentru a le dobândi şi a le păstra.

Dar numele bun este ca un vas scump. Cu cât este şlefuit mai mult, cu atâta străluceşte mai frumos. Cu cât este ferit mai cu grijă de tot ce l-ar putea atinge, cu atâta va fi mai curat. Şi cu cât este păstrat mai neatins, cu atâta el va ţine mai îndelungat.
Când l-am atins puternic cu un păcat, vasul cel scump s-a spart. Şi, adesea, nu-l mai putem niciodată nici reface, nici înlocui cu nimic.
De aceea este fericit şi binecuvântat orice suflet care, prin unirea cu Dumnezeu, a primit Numele cel bun al lui Hristos.
Şi prin păstrarea acestei uniri a primit acel nume bun care este bogăţia şi cununa ce îi vor da o veşnică strălucire (Apoc. 14, 1).
Şi de aceea este fericit orice suflet care, prin alipirea de Hristos, s-a învrednicit de iubirea Lui.
Iar prin nemaidezlipirea de Iisus, sufletul îşi păstrează veşnic această iubire.
Ea va fi pentru suflet izvorul unei preţuiri tot mai mari şi mai scumpe, veşnic şi veşnic (Rom. 8, 18).

Dragă suflet care stai acum împreună cu mine în faţa acestor unice adevăruri şi veşnice bogăţii – cum stai tu faţă de ele?
Iată, Hristos ţi le îmbie şi ţie şi doreşte să ţi le dea şi ţie!
În dreapta Lui este numele bun. În stânga Lui este iu-birea nepreţuită!
Primeşte-le! Îmbrăţişează-L şi cu stânga, şi cu dreapta ta! Primeşte-I-le, te rog, din tot sufletul meu, cu toate lacri-mile şi stăruinţele inimii mele!
Primeşte-le şi tu, chiar dacă ai da pentru ele orice! Şi păstrează-le chiar dacă ai jertfi pentru ele oricât!
Căci numai acestea te vor însoţi pretutindeni. Şi te vor ferici cu adevărat oricând!

Slavă veşnică Ţie, Nume mai minunat decât orice nume!
Slavă veşnică Ţie, Iubire mai presus de orice iubiri!
Slavă veşnică Ţie, Strălucit şi Scump Iisus Hristos, Numele Tatălui şi numele nostru, Iubirea Tatălui şi iubirea noastră, Slava Tatălui şi slava noastră, slavă veşnică Ţie!
Îţi mulţumim, Te binecuvântăm, Îţi suntem recunoscători şi ne închinăm Ţie, preamărind Numele Tău, Care este pentru noi mai dorit ca orice bogăţie.
Şi dragostea Ta, care ne este mai de preţ ca orice argint şi aur.
Ajută-ne pe toţi să le aflăm, să le dobândim şi să le păstrăm curate, frumoase şi strălucite şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor.
Amin.