„VENIŢI LA MINE!…” (Mt 11, 28)

David B. Ion, «Viaţa Creştină» nr. 52 / 24 dec. 1939, p. 3

Fratele meu, acesta e blândul glas al lui Iisus, îl auzi tu? Scumpul nostru Mântuitor ne cheamă mereu la El prin Sf. Evanghelie. Ne invită întruna să venim la ospăţul Lui minunat, ce ni l-a pregătit nouă oamenilor prin jertfa Sa cea mare de pe Golgota.
Ferice de cel ce răspunde acestei chemări dumnezeieşti! La „masa” lui Iisus e aşa de bine când te afli, că nu te mai saturi niciodată de bunătăţile Lui…
Acum aproape două mii de ani, când Domnul Iisus i-a chemat pe sfinţii ucenici şi apostoli ca să-L vestească în lume, ei au lăsat totul deoparte şi mergeau după Dânsul cu dragă inimă. Lăsându-le [pe] toate ale lor: case, familii, ogoare, interese etc., ei Îl urmau pe „Mielul” oriunde.
Cine urmează Domnului în această viaţă – prin pocăinţă – scapă de păcat şi de osânda veşnică de dincolo şi va sta împreună cu Stăpânul şi Domnul Hristos în vecii vecilor (In 12, 26).
Iubite frate şi soră, Domnul ne cheamă la El (Apoc 3, 20). Ascultă astăzi de glasul sfânt şi vino la Iisus. Mâine-i prea târziu. Tu eşti amărât şi nemulţumit acum de „soarta” ta, pentru că n-ai gustat din dulceaţa bucuriilor dragostei Lui. Viaţa trăită cu Domnul este dulce, frate, şi plină de pace sufletească.
El ne mângâie în durerile şi necazurile vieţii noastre pământeşti, când Îl cunoaştem şi facem voia Lui, dacă o rupem cu păcatul şi trăim o viaţă nouă, la picioarele Crucii Lui. Domnul ne umple de bunătăţile harului iertării Lui. Încearcă şi vei vedea!
Mântuitorul Însuşi a zis: „Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, pentru că Eu sunt blând şi smerit cu inima şi veţi afla odihnă sufletelor voastre. Căci jugul Meu este bun şi sarcina Mea, uşoară” (Mt 11, 28-30).
„Pe cel ce vine la Mine nu-l voi izgoni afară” (In 6, 37).