În orice împrejurare te-ai afla,
de bucurie, de întristare, lipsă ori bunăstare,
înalţă gândul smerit şi inima curată către Dumnezeu,
aducându-I laudă, mulţumire ori cerere, şi El,
Care ascultă chemările sincere şi curate, nu te va trece cu vederea.

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,
Dumnezeule a toată milostivirea şi îndurarea,
Care ai nemăsurată milă, nespusă şi neajunsă iubire de oameni,
căzând acum către a Ta slavă, cu frică şi cu cutremur,
aduc Ţie mulţumire pentru binefacerile de care m-ai învrednicit
pe mine nevrednicul robul Tău.

Te slăvesc, Te laud şi Te cânt ca pe un Domn, Stăpân şi Făcător de bine.
Şi iarăşi căzând înaintea Ta, îţi mulţumesc şi cu smerenie mă rog nemăsuratei
şi negrăitei Tale milostiviri, ca şi de acum înainte să-mi dăruieşti faceri de bine,
ca să sporesc în dragostea de Tine şi de aproapele meu.

lzbăveşte-mă de tot răul şi necazul.

Dăruieşte-mi linişte şi mă învredniceşte ca în toate zilele vieţii mele
totdeauna mulţumire să-Ţi aduc şi să grăiesc şi să cânt cele preabune
Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin.