Traian DORZ100%

Dumnezeul nostru Tare,
înaintea Ta cădem,
preamărind fără-ncetare
Naşterea-Ţi din Betleem!

Slavă-n Cerul Sfânt,
pace pe pământ,
Slavă Jos şi Sus,
Ţie, Scump Iisus,

Care viaţa ne-ai adus!

Cine-a fost să se smerească
cât Tu, Doamne, Te-ai smerit,
spre-a putea să mântuiască
tot pământul osândit?

Ce-mpărat putea să facă
astfel pentru robii săi
să se-ndure şi să tacă
şi de cei din urmă răi?

Cine-a mai iubit ca Tine
pe oricine şi oricând,
cine-a dat atâta bine
şi-ntr-un fel atât de blând?

Lumea-ntreagă, cu iubire,
înaintea Ta cădem
şi slăvim a Ta venire,
Sfânt Copil, în Betleem!