Traian Dorz, din HRISTOS – PUTEREA APOSTOLIEI, Meditaţii la Apostolul din Duminica a 28-a după Rusalii

El este Capul trupului, al Bisericii. El este Începutul, Cel Întâi Născut dintre cei morţi, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. (Coloseni 1, 18)

Capul este pentru trup nu numai partea cea mai înaltă şi mai frumoasă, ci şi cea mai însemnată şi mai necesară. Fără orice altă parte a sa, un trup omenesc mai poate trăi, dar fără cap nu poate. Chiar dacă îşi pierde o mână, sau un picior, sau chiar amândouă mâinile şi picioarele… Şi chiar părţi din celelalte mădulare ale trupului său, câtă vreme omul are capul întreg, el trăieşte.
Tot aşa, o adunare şi o biserică, atâta vreme cât Îl au pe Hristos, Capul, iar El este ascultat şi preţuit acolo, oricât de prigonită ar fi acea biserică şi adunare, oricât ar fi să treacă ea prin felurite încercări şi necazuri, ea va trăi. Fiindcă Hristos, Capul ei, o va ţine în viaţă şi îi va da putere.

Tot aşa, când o biserică, o adunare, o familie sau o fiinţă îl pierde pe Hristos, Capul Său, poate să fie ea oricât de puternică şi de mare, de înzestrată şi de lăudată, în zadar. În curând, mâinile ei, fără cap, vor începe să lucreze rău. Picioarele ei, fără cap, vor umbla nebuneşte. Şi trupul ei, fără cap, se va prăbuşi în noroi, în neputinţă şi în moarte.

Hristos este Capul Bisericii şi al Lucrării Sale. Şi El este Înţelepciunea, Frumuseţea, Lumina şi Puterea oricărui trup condus de El şi ascultător de El. Orice lucrare, dacă Îl are drept Cap pe Hristos şi are drept inimă pe Duhul Vieţii, va dovedi aceasta că va avea un mers sănătos şi o trăire înţeleaptă şi frumoasă, dreaptă şi puternică.
În felul ei de orientare, va avea înţelepciune. În felul ei de purtare, va avea frumuseţe. În felul ei de umblare, va avea lumină. În felul ei de lucrare, va avea putere. Înţelepciunea se va vedea în învăţătura ei. Frumuseţea se va vedea în neprihănirea ei. Lumina se va vedea în mărturisirea ei, şi Puterea se va vedea în roadele ei.

Unde Hristos-Capul stă în locul Lui într-o lucrare, iar ea stă sub îndrumarea şi ascultarea Lui, aşa se întâmplă totdeauna. Acolo totul este viu, ordonat, frumos. Dar o lucrare în care nu se văd aceste însuşiri dovedeşte că nu-L are pe Hristos drept Cap al ei. Ci doar se laudă pe nedrept, înjosindu-L şi pe El. Şi învinovăţindu-se şi pe ea.

Toate lucrurile create de Dumnezeu şi rămase în ascultare de El au dovedit totdeauna supunere Domnului Iisus Hristos, ca unui Cap. Ca unui Stăpân recunoscut şi ascultat.
L-au ascultat vânturile şi apele furtunoase. L-au ascultat bolile şi moartea. L-au ascultat până şi duhurile rele, puterile potrivnice. L-au ascultat îngerii şi puterile cereşti. Şi toate acestea I s-au supus, dându-I întâietate, fiindcă El este Mai-Marele tuturor… Capul şi Îndrumătorul lor. Şi în curând Îl vor asculta fulgerele, trăsnetele, cutremurele şi flăcările care vor însoţi cu groază venirea Judecăţii Lui.
Îl vor asculta mormintele, apele şi focul, dând afară pe toţi morţii înghiţiţi de ele, pentru ca toţi să se înfăţişeze înaintea Tronului Său, spre a-şi primi răsplata pentru binele sau răul care îl vor fi făcut când trăiau în trup (II Cor 5, 10). Şi va trebui să-L asculte până şi cei ce I-au fost vrăjmaşi necredincioşi şi tăgăduitori. Fiindcă vremea lor va fi trecut pe totdeauna. Şi va fi venit pe totdeauna vremea Împărăţiei Lui.
Ferice va fi atunci de toţi acei care L-au ascultat acum, fiindcă ei vor împărăţi pe vecie cu El.

Slavă veşnică Ţie, Marele nostru Dumnezeu, Împărat şi Mântuitor, Iisus Hristos! Noi toţi, cei care credem în puterea şi în Dumnezeirea Ta, Îţi mulţumim Ţie pentru moştenirea în lumină, pe care Tu ne-ai pregătit-o. Îţi mulţumim Ţie pentru izbăvirea noastră de sub puterea întunericului şi pentru strămutarea noastră în Împărăţia dragostei Tale.
Şi Îţi mulţumim Ţie pentru Sângele Tău prin care avem răscumpărarea şi iertarea sufletelor noastre.
Te binecuvântăm pe Tine, Capul Bisericii şi al Oastei noastre, şi dorim să ne supunem totdeauna Ţie ca nişte mădulare sănătoase, ascultătoare şi smerite. Pentru ca Tu să-Ţi faci în noi şi cu noi Lucrarea Ta fericită şi mântuitoare.
Te rugăm, ajută-ne să umblăm şi să lucrăm în aşa fel încât Tu, Capul nostru Slăvit, să poţi fi mulţumit de noi. Şi să primeşti din inimile şi din roadele noastre laudă şi slavă în orice vreme şi în orice loc.
Pentru ca atunci când Tu, Capul şi Domnul nostru, Te vei arăta în slavă, să putem fi şi noi vrednici a sta lângă Tine ca nişte mădulare frumoase lângă un Cap atât de frumos. Amin.