Termeni și Condiții

Termeni şi condiţii de utilizare

Termeni şi condiţii de utilizare a site-ului www.ComoriNemuritoare.ro reprezintă un acord încheiat între orice persoană care vizitează ori utilizează efectiv site-ul si administratorii acestuia. Acest acord stabileşte condiţiile în care orice utilizator poate accesa sau folosi serviciile oferite prin intermediul ale site-ului.

Navigarea pe site, utilizarea serviciilor oferite de acesta, înregistrarea sau folosirea unor informaţii disponibile presupune acordul implicit pentru termenii şi condiţiile în virtutea cărora site-ul www.ComoriNemuritoare.ro funcţionează, acord ce trebuie respectat pe toata perioada utilizării ca membru.

Acest site administrat de membri ai Oastei Domnului este unul ortodox.

Site-ul promovează specificul Oastei Domnului în cadrul Bisericii Ortodoxe, în sânul căreia s-a născut şi activează. Scopul acestui site este aflarea şi vestirea lui Iisus cel Răstignit, propovăduirea Evangheliei Sale, trezirea la o viaţă nouă şi rodnică în Hristos Domnul nostru, spre slava Lui.

Cei care vor utiliza acest site va trebui să ţină cont de vocabularul şi comportamentul evlavios pe care îl impune misionarismul şi voluntariatul specific Oastei Domnului.

Administratorii acestui site îşi rezervă dreptul de a şterge sau a nu înregistra orice postare care nu face obiectul site-ului, care are influenţe necreştine, polemice, eretice, politice sau ecumenice, rasiste, xenofobe, pornografice.

Folosirea informaţiilor de pe acest site este o acţiune conştientă şi liberă a fiecărui utilizator. Se impune deci un respect reciproc.

Deoarece modul de folosire a informaţiilor postate pe ComoriNemuritoare.ro, precum şi a altor resurse web la care face trimitere site-ul nu poate fi controlat – fiecare acţionând după propria conştiinţă – acestui site nu i se poate avansa nici un fel de cerere de daune morale sau financiare.

Utilizatorii care publică orice fel de conţinut pe acest site au obligaţia de a nu prejudicia în nici un fel drepturile de autor ale unei terţe persoane, garantează şi îşi asumă răspunderea asupra originalităţii conţinutului şi sunt de acord să cedeze toate drepturile de utilizare a materialelor cu care au contribuit. Nerespectarea acestei obligaţii nu poate angaja răspunderea administratorilor site-ului, ci numai răspunderea utilizatorilor respectivi.

Utilizatorii, în virtutea unei reciprocităţi asumate şi oneste, pot folosi, reproduce, difuza sau transmite, fără a modifica, materiale din site exclusiv în scopuri duhovniceşti, menţionând sursa şi autorul, cu hiperlegătura explicită, atunci când este posibil. Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, distribuţia sau modificarea conţinutului acestui site în scopuri comerciale.

În cazul în care utilizatorul foloseşte site-ul pentru a accesa alte pagini web, se angajează să respecte politicile de utilizare valabile în acele reţele sau site-uri.

Informaţiile cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail şi numărul de telefon, sunt necesare la îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite de site, pentru a răspunde întrebărilor utilizatorilor şi pentru a ţine evidenţa utilizării site-ului. În acest sens, www.ComoriNemuritoare.ro se angajează că va administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele furnizate de utilizatori, în conformitate cu prevederile Legii Nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi cu prevederile Legii Nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice. Prezentul acord constituie informare şi asigurare a utilizatorilor că datele personale pe care le furnizează sunt prelucrate numai în scopul oferirii în condiţii optime a serviciului.

Secţiunile Librărie, b’LOGOS, WebCAST, sunt module private, folosirea lor abuzivă intră sub incidenţa legislaţiei în vigoare.

Reprezentanţii legali ai site-ului www.ComoriNemuritoare.ro, au dreptul de a şterge, muta, anula, edita, respinge orice contribuţie sau comentariu, de a limita sau interzice accesul unor persoane pe site, de a lua orice măsură pe care o consideră necesară pentru buna funcţionare a site-ului, fără a da explicaţii de vreun fel.

Câteva sfaturi de utilizare:

 • La înregistrare, completaţi câmpurile cerute cu date reale, exacte şi complete despre dumneavoastră. Reînnoiţi-le atunci când situaţia o cere. În caz contrar, administratorul are dreptul să suspende sau să vă desfiinţeze contul;
 • Folosiţi nume de utilizatori şi semnături cât mai rezonabile. Amintiţi-vă că acestea vor fi văzute de mulţi, în repetate rânduri;
 • Nu se vor posta comentariile referitoare la deciziile luate de administratori, excepţie făcând cazurile în care vă va fi solicitată părerea dumneavoastră. Nemulţumirile vor fi adresate personal pe adresa oficială a siteului: ;
 • Pentru securitatea contului dumneavoastră şi a oricăror activităţi desfăşurate pe site, prin intermediul acestuia, nu comunicaţi nimănui parola dumneavoastră;
 • Utilizaţi limba română;
 • La folosirea conţinutului de pe acest site, nu ştergeţi informaţiile despre copyright. Prezenţa adresei sursei este obligatorie. În cazul în care citaţi o sursă, precizaţi adresa.

Motivele pentru care un material poate fi respins

Datorită actualizărilor continue ale postărilor, precum şi eventualelor modificări ale Regulamentului, se poate anula o nouă postare dacă:

 • nu este conformă cu învăţătura de credinţă ortodoxă;
 • conţine materiale religioase pseudo-mistice necreştine, oculte sau cu caracter păgân;
 • conduce la schismă, sectarism sau neascultare canonică;
 • conţine materiale imorale din punct de vedere creştin;
 • conţine legături către pagini neortodoxe, anticreştine;
 • conţine vreo fereastră de chat, forum sau serveşte dialogului on-line;
 • este incomplet sau conţine un număr mare de erori de editare;
 • are un caracter ofensator;
 • nu mai există sau şi-a schimbat adresa de URL fără ca administraţia să fie informată;
 • are provenienţă dubioasă, conţine material publicitar sau nu are semnătura reală.