CEVA DESPRE PUTEREA RUGĂCIUNII

Pr. Iosif TRIFA, «Lumina Satelor» nr. 13 / 25 martie 1928, p. 5

Despre rugăciune ar fi multe, multe de spus (le vom spune cândva pe larg). În evanghelia din duminica aceasta, Mântuitorul recomandă rugăciunea şi postul ca singura putere de a alunga „dracii”, adică ispitele şi lucrurile satanei.
Viaţa noastră este o luptă neîncetată cu ispititorul, cu satan, care se războieşte deznădăjduit să pună din nou mâna pe cârma pământului cu ajutorul nostru, al oamenilor (fără ajutorul nostru, el nu poate face nimic). Lupta se dă pentru cucerirea noa¬stră. Prin rugăciune, Îi fa¬cem lui Dumnezeu un loc alături de noi pe câmpul de luptă contra ispititorului. Rugăciunea atrage darul şi ajuto¬rul lui Dumnezeu în câmpul nostru de luptă contra ispititorului. Prin rugăciune Îl atragem pe Iisus Biruitorul alături de noi în lupta contra ispititorului… Prin rugăciune căpătăm o atingere cu cerul, cu Dumnezeu, cu Iisus Biruitorul şi prin această atingere ne vine biruinţa.
Satana nu poate sta în faţa acestei ofensive. El se retrage din faţa rugăciunii, dar nu fugind. Satana e un luptător încăpăţânat şi îndârjit. EI apără cu îndârjire şi încăpăţânare fiecare petec de pă¬mânt ce l-a avut în inima noastră sau îl are în lume. Cu ajutorul rugăciunii, cu ajutorul Domnului Iisus, noi trebuie să cucerim pas cu pas pământul pierdut. De aceea zice Mântuitorul: „Privegheaţi şi vă rugaţi neîncetat”. Rugăciunea trebuie să fie stăruitoare.
Rugăciunea are o parte hotărâtoare în lupta noastră cu ispititorul. Ea decide lupta, ea ne duce la biruinţă. Dar rugăciunea are o parte tot atât de însemnată şi la păstrarea biruinţei. Numai cu ajutorul rugăciunii putem păstra biruinţa mântuirii. Se ştie din război că orice poziţie câştigată, trebuie apărată şi întărită. Rugăciunea face acest lucru. De aceea zicea Mântuitorul: „Privegheaţi şi vă rugaţi”…
Sufletul rugăciunii este Duhul Sfânt. Să ne rugăm în duh şi cu Duh şi atunci inima noastră se va umple de roadele Duhului Sfânt (Gal 5, 22), cum se vede în chipul de mai sus.
O, ce putere mare este nouă rugăciunea! Viaţa noastră este aşa de slabă faţă de atacurile ispititorului diavol fiindcă nu cunoaştem şi nu folosim puterea şi darul rugăciunii.
Privegheaţi şi vă rugaţi!