CHEMĂRILE FEMEILOR

Duminica de acum este Duminica Mironosiţelor. În biserici se va citi iarăşi evanghelia despre cum îngerul le-a vestit femeilor Învierea Domnului. Această evanghelie şi tălmăcirea ei o aflaţi în «Lumina Satelor» de acum e anul şi o puteţi citi de acolo. De mare cinste s-au învrednicit femeile de a li se vesti lor mai întâi Învierea, dar şi ele au arătat o iubire mare pentru Domnul. În vremea Patimilor, toţi Îl părăsiseră pe Domnul, chiar şi apostolii, însă femeile s-au ţinut de El până la sfârşit. Femeile au stat de faţă la toate chinurile şi suferinţele Domnului şi poate şi de aceea inima voastră, femeilor, este mai simţitoare, mai miloasă, mai caldă, mai plină de iubire şi bunătate. Femeile au daruri sufleteşti mai alese ca noi, bărbaţii, însă, durere, nu toate femeile îşi pun aceste daruri în slujba Domnului. Unele femei şi le pun în slujba diavolului. Acestea sunt femeile care aţâţă vrajba între oameni prin clevete şi minciuni, acestea sunt femeile care îşi pun darurile ce au de la Domnul: inima, ochii, frumuseţea, în slujba diavolului. Aceste femei nu-L vestesc pe Iisus cel înviat, ci, prin păcatele lor, încearcă să-L îngroape din nou pe Fiul lui Dumnezeu. „Înger şi demon” (diavol) zicea marele nostru poet (Eminescu) că este femeia; înger când îşi pune însuşirile şi darurile ei cele sufleteşti în slujba Domnului şi diavol când şi le pune în slujba diavolului. Femeia cea evlavioasă este cu adevărat un înger în casa omului şi face un rai din căsuţa lui, dar cea cu năravuri rele face un iad din casa omului.
Mai săptămânile trecute a fost aici un om care ardea de dorul să intre în Oastea Domnului, dar spunea că nu poate din pricina soţiei sale care este arţăgoasă. Lucrul acesta se poate vedea de multe ori şi în viaţa satelor. Multe sate sunt pline de zavistii şt împerecheri din pricina femeilor. Femeile se ceartă întreolaltă şi, în cearta şi mâniile lor, îi bagă pe urmă şi pe bărbaţi. O, cum ar spori prin sate şi oraşe pacea lui Hristos şi viaţa evanghelică dacă femeile ar fi şi ele nişte mironosiţe din Evanghelie şi şi-ar pune viaţa şi darurile lor în slujba Evangheliei! Puneţi şi voi, iubitelor cititoare, darurile voastre în slujba Domnului. Puneţi căldura inimii voastre, puneţi dragostea voastră, puneţi dulceaţa din graiul vostru în slujba lui Hristos, în slujba mântuirii sufletelor voastre şi ale de-aproapelui vostru!

P. Trifa, «Lumina Satelor» nr. 19 / 3 mai 1925, p. 1