Colind

Maria Blăjeriu
azi, Maica Pahomia

E-n noapte lumină…
Mai fost-a vreodata?
Şi îngeri să vină
În zarea-nstelată?…
Şi vestea-ntrupării
Se face colindă
Pe cerul-noptării
Lumină s-aprindă.

De slavă răsună
În vale campia,
Păstorii se-adună
Vestind bucuria.
Înconjură pruncul
Şi-I cântă în noapte,
I-aşterne pătucul
Din tainice şoapte.

O stea dinspre zare
Pe trei magi i-adună
Cu dor de-nchinare
Şi daruri cununa.
Lumina din steauă
Grajduţul străluce
Sclipind dinspre neauă
Pruncuţul pe cruce.

Şi iute alungă
A Crucii umbrire
La Prunc să ajungă
Colind de iubire
Dar Maica suspină
Privind în tăcere
Ea vede-n lumină
Prin cruce-nviere.