La iezerul întâlnirilor noastre vin iară…
Arde inima mea ca para focului de dor. Şi nu-ndrăznesc să m-apropii. Am alergat aici ca puiul de căprioară spre nălţimi. Şi-acum, atât de aproape… m-am oprit. Mi-e teamă…
Nu, nu mi-e teamă. Mi-e dor. Mi-e atât de dor că n-am curaj să m-apropii. Nu-s frumoasă… Nu-s gătită pentru Tine. Am alergat, hainele mele sunt numai mărăcini şi marama mea s-a rupt, agăţându-se-ntr-o cracă… Am ascuns la piept o floare de câmp ca să Ţi-o aduc Ţie. Era proaspătă şi plină de rouă când am cules-o. Acum nu mai e tot aşa. Lujerul ei s-a frânt şi petalele s-au vestejit pe margini. Numai parfumul i-a mai rămas acelaşi. Dar nu-i prea puţin? Cum să m-apropii de fântâna unde m-aştepţi Tu?
Dar ce să fac dorului năvalnic să-l astâmpăr? Ce iute s-ar avânta spre Tine…
Dar parcă-l înzăvoară necreşterea mea, nepriceperea mea, neputinţa mea… şi îndoiala… Cum să-ndrăznesc către Tine când sunt atât de săracă? Inima mea e aproape pustie. Nici o podoabă n-am găsit s-o gătesc. Doar mireasma dorului meu puternic mai stăruie încă. Şi al florii de câmp cu lujerul frânt şi petalele vestejite… Cum să m-apropii? Cum să vrei să rămâi cu mine? Cum să-Ţi placă la mine? Ce anume?…
Tu eşti acolo, chiar lângă iezer. Inima mea Te simte… Lumina Ta a înviorat totul în jur.
Şi iată că fără să ştiu, fără să-ndrăznesc, genunchii mei mi-au luat-o-nainte. Dorul i-a prăbuşit la picioarele Tale. Şi îndoiala s-a risipit.
Fântâna rugăciunilor mele… Tu n-ai uitat-o. Dar eu mă tem că ai să pleci. Mă dor ochii de dor, dar nu pot îndrăzni spre Tine. Mi i-a întinat prea mult noaptea din jurul meu şi cea din mine. Dac-ai vrea să pogori înspre mine mai întâi binecuvântarea Ta şi în inima mea darurile Tale ca, apoi gătindu-mă, să Te pot întâmpina… Cu ele să pot veni spre Tine…
Doar pe Tine Te am. Vin-o Tu, găteşte-mă ca să poţi rămâne la mine. Să-Ţi placă, să nu-Ţi vină să pleci chiar de la uşă… Împodobeşte inima mea cu darul virtuţilor Tale şi cu mireasma binecuvântării Tale şi… rămâi cu mine, Te rog.
Să se-mprimăvăreze odată şi sufletul meu!

Vlad GHEORGHIU