RÂNDUIALA CITIRII PSALTIRII

De la duminica Tomii până la 21 septembrie şi de la 21 decembrie până la 14 ianuarie:

 • În sâmbăta Săptămânii Luminate, la vecernie, catisma 1.
 • Duminică, la utrenie, catismele 2, 3 şi polieleul, în locul catismei 17, pentru că e sărbătoare împărătească.
 • Dacă nu este sărbătoare împărătească sau sărbătoare cu polieleu, în toate celelalte duminici se citeşte catisma 17.
 • În toate duminicile, la vecernie, nu se citeşte catismă, decât numai dacă luni este sărbătoare împărătească sau sfânt cu polieleu, când se citeşte catisma 1, slava 1.
 • Luni, la utrenie: catismele 4, 5, iar la vecernie catisma 6.
 • Marţi, la utrenie, catismele 7 şi 8, iar la vecernie, catisma 9.
 • Miercuri, la utrenie, ca­tismele 10 şi 11, iar la vecernie, catisma 12.
 • Joi, la utrenie, catismele 13 şi 14, iar la vecernie, catisma 15.
 • Vineri, la utrenie, catismele 19 şi 20, iar la vecernie, catisma 18.
 • Sâmbătă, la utrenie, catismele 16 şi 17.

De la 22 septembrie până la 20 decembrie şi de la 15 ianuarie până la Duminica Lăsatului sec de brânză:

În toate duminicile, la utrenie, în locul catismei 17, se cântă polieleul, iar peste săptămână, luni, marţi, miercuri şi joi, la utrenie, se citesc câte trei catisme, iar la vecernie se citeşte totdeauna catisma 18. Când este sărbătoare împărătească, sfânt cu polieleu sau sfânt cu slavoslovie, se citesc la utrenie două catisme şi a treia la vecernie.

 • Sâmbătă, la vecernie, catisma 1.
 • Duminică, la utrenie, catismele 2, 3 şi polieleu.
 • Luni, la utrenie, catismele 4, 5 şi 6.
 • Marţi, la Utrenie, catismele 7, 8, şi 9.
 • Miercuri, la utrenie, catismele 10, 11 şi 12.
 • Joi, la utrenie, catis­mele 13, 14 şi 15.
 • Vineri, tot la utrenie, catis­mele 19 şi 20. Sâmbătă, la utrenie, catismele 16 şi 17.

În săptămânile 1, 2, 3, 4 şi 6 ale Postului Mare:

 • Sâmbătă seara se citeşte catisma 1.
 • Duminică dimineaţa catismele 2, 3 şi 17.
 • Luni la utrenie, catismele 4, 5 şi 6. La ceasul întâi nu se pune catismă. La ceasul al treilea, catisma 7. La ceasul al şaselea, catisma 15. La ceasul al nouălea, catisma 9. La vecernie, catisma 18.
 • Marţi: la utrenie, catismele 10, 22 şi 12. La ceasul întâi, catisma 13. La ceasul al treilea, catisma 14. La ceasul al şaselea, catisma 15. La ceasul al nouălea, catisma 16. La vecernie, catisma 18.
 • Miercuri: la utrenie, catismele 19, 20 şi 1. La ceasul întâi, catisma 2. La ceasul al treilea, catisma 3. La ceasul al şaselea, catisma 4. La ceasul al nouălea, catisma 5. La vecernie, catisma 18.
 • Joi: la utrenie, catismele 6, 7 şi 8. La ceasul întâi, catisma 9. La ceasul al treilea, catisma 10. La ceasul al şaselea, catisma 11. La ceasul al nouălea, catisma 12. La vecernie, catisma 18.
 • Vineri: la utrenie, catismele 13, 14 şi 15. La ceasul întâi nu se citeşte catismă. La ceasul al treilea, catisma 19. La ceasul al şaselea, catisma 20. La ceasul al nouălea nu se citeşte catismă. La vecernie se citeşte catisma 18.
 • Sâmbătă, la utrenie se citesc catismele 16 şi 17.

În săptămâna a cincea a Postului Mare:

 • Sâmbătă seara se citeşte catisma 1.
 • Duminică dimineaţa, catismele: 2, 3 şi 17.
 • Luni dimineaţa: catismele 4, 5 şi 6. La ceasul întâi nu se pune catismă. La ceasul al treilea, catisma 7. La ceasul al şaselea, catisma 8. La ceasul al nouălea, catisma 9. La vecernie, catisma 10.
 • Marţi: la utrenie, catismele 11, 12 şi 13. La ceasul 1, catisma 14. La ceasul al treilea, catisma 15. La ceasul al şaselea, catisma 16. La ceasul al nouălea, catisma 18. La vecernie, catisma 19.
 • Miercuri: la utrenie, catismele 20, 1 şi 2. La ceasul întâi, catisma 3. La ceasul al treilea, catisma 4. La ceasul al şaselea, catisma 5. La ceasul al nouălea, catisma 6. La vecernie, catisma 7.
 • Joi: la utrenie, catisma 8. La ceasul întâi, nu se citeşte catismă. La ceasul al treilea, catisma 9. La ceasul al şaselea, catisma 10. La ceasul al nouălea, catisma 11. La vecernie, catisma 12.
 • Vineri: la utrenie, catismele 13, 14 şi 15. La ceasul întâi, nu se citeşte catismă. La ceasul al treilea, catisma 19. La ceasul al şaselea, catisma 20. La ceasul al nouălea, nu se citeşte catismă. La vecernie, catisma 18. Sâmbătă dimineaţă: catismele 16 şi 17.

În Săptămâna Patimilor:

 • În seara Sâmbetei lui Lazăr, se citeşte catisma 1.
 • În Duminica Floriilor, la utrenie, catis­mele 2 şi 3.
 • Luni, la utrenie, catismele 4, 5 şi 6. La ceasul întâi nu se citeşte catismă. La ceasul al treilea, catisma 7. La ceasul al şaselea, catisma 8.La ceasul al nouălea, nu se citeşte catismă. La vecernie, catisma 18.
 • Marţi, la utrenie, catismele 9, 10 şi 11. La ceasul întâi, nu se citeşte catismă. La ceasul al treilea, catisma 12. La ceasul al şaselea, catisma 13. La ceasul al nouălea, nu se citeşte catismă. La vecernie, catisma 18.
 • Miercuri, la utrenie, catismele 14, 15 şi 16. La ceasul întâi, nu se citeşte catismă. La ceasul al treilea, catisma 19. La ceasul al şaselea, catisma 20. La ceasul al nouălea, nu se citeşte catismă. La vecernie, catisma 18, fără metanii.
 • De acum şi până la Sâmbăta Tomii nu se mai citeşte Psaltirea, decât numai catisma 17 în trei stări, după cum se arată la Triod, care se va citi în Sâmbăta Mare.

CUM SE CITEŞTE PSALTIREA DEOSEBI

Preotul: Binecuvântat este Dumnezeul nostru...

Mireanul: Pentru rugăciunile sfinţilor părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi.

Împărate Ceresc… Sfinte Dumnezeule… (de trei ori) . Slavă Tatălui… Şi acum… Amin. Preasfântă Treime… Doamne miluieşte (de trei ori). Slavă… Şi acum… Tatăl nostru…

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi!

Slavă…

Cinstita prăznuire a proorocului Tău, Doamne, cer arată Biserica Ta; că îngerii cu oamenii împreună se veselesc. Pentru rugăciunile lui, Hristoase Dumnezeule, în pace îndreaptă viaţa noastră!

Şi acum…

Multe sunt mulţimile păcatelor mele, Născătoare de Dumnezeu; dar către Tine năzuiesc, curată, căutând mântuire: cercetează neputinciosul meu suflet şi te roagă Fiului Tău şi Dumnezeului nostru, ca să-mi dea iertarea de răutăţile ce am făcut, ceea ce eşti una binecuvântată!

Doamne, miluieşte (de patruzeci de ori).

Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule şi Făcătorule a toată lumea, ajută-mi şi îndreaptă inima mea, să încep cu înţelepciune şi să săvârşesc cu fapte bune aceşti Psalmi insuflaţi de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura lui David şi pe care şi eu, nevrednicul, voiesc să-i rotesc acum. dar, cunoscându-mi nepriceperea şi căzând înaintea Ta, mă rog Ţie şi cer ajutor de la Tine: Îndreaptă inima mea, Dumnezeule, şi-mi întăreşte inima, să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înţelegerea cuvintelor şi să mă gândesc la lucrarea faptelor bune, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de partea cea de-a dreapta Ta, împreună cu aleşii Tăi. Deci, binecuvântează-mă, Stăpâne, ca, din inimă să rostesc cu limba mea aşa:

Psaltirea se citeşte încet, cu multă luare aminte, fără grabă şi cugetând mereu, pentru a se înţelege şi cu mintea cele citite.