Traian Dorz, din HRISTOS – PUTEREA APOSTOLIEI

El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii aţintiţi spre răsplătire. (Evrei 11, 26)

Ceea ce vă spun acum nu este o taină şi totuşi este una dintre cele mai adânci şi mai minunate taine ale lui Dumnezeu. Această taină, cu putinţă a fi văzută, cunoscută şi ştiută de toţi, este marea putere transformatoare a Jertfei lui Iisus Hristos, Domnul şi Mântuitorul nostru. Această taină este asemenea tainei naşterii din nou, dar este mai mare decât ea, fiindcă taina naşterii din nou tot prin taina puterii transformatoare a Jertfei lui Hristos se poate face. Este mai mare şi decât taina învierii morţilor, pentru că şi aceasta tot prin taina puterii transformatoare a Jertfei lui Hristos se va putea împlini. Este mai mare decât toate celelalte taine care se petrec în viaţa creştinului, în viaţa Bisericii şi în viaţa omenirii, căci şi acestea toate numai şi numai prin lucrarea tainei puterii transformatoare a Jertfei lui Hristos se pot împlini.

Una din aceste taine minunate, care din durere face bucurie, din slăbiciune face biruinţă şi din ruşine face slavă, este taina transformării minunate a ocării lui Hristos într-o bogăţie mai mare decât toate comorile lumii. După cum a fost pentru Moise, după cum a fost pentru Sfântul Apostol Pavel când zicea: În adevăr în toată curtea împăratului şi pretutindeni aiurea, se ştie că sunt pus în lanţuri din pricina lui Hristos… şi nimeni nu-mi va răpi această pricină de laudă (Fil 1, 13; II Cor 11, 10). Şi tot aşa a fost şi pentru părintele nostru în Hristos, care, când a fost dispreţuit, a zis: Mi s-au luat numele şi haina de preot… Aceasta este o ocară a lui Hristos pentru mine, dar slăvit să fie Domnul că mie aceste lucruri mi se întâmplă nu pentru că aş fi săvârşit vreun lucru nevrednic sau păcătos, ci numai şi numai pentru că am mărturisit şi am căutat să-L mărturisesc pe Iisus cel Răstignit cu toată puterea sufletului meu Bisericii mele, ţării mele şi neamului meu. Singură aceasta este vina pentru care sufăr eu acum ocara lui Hristos, dar încă o dată slăvit să fie Domnul pentru această ocară. Mă închin până la pământ înaintea Domnului meu Iisus Hristos Care mă învredniceşte astfel şi pe mine de o parte din ocara Lui. El să mă ajute să o port până la sfârşit, ca să mă pot bucura apoi şi de împărăţirea cu El, după cum este scris: Dacă răbdăm împreună cu El (şi pentru El), vom şi împărăţi împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El şi El Se leapădă de noi (II Tim 2, 12).

Moartea răstignit pe cruce era o ocară înainte de răstignirea lui Iisus pe o Cruce. Dar prin puterea Jertfei lui Hristos cel Răstignit, Crucea, care mai înainte era un semn de ocară şi de slăbiciune, s-a transformat dintr-o dată şi pe veşnicie într-un semn de cea mai mare cinste şi biruinţă.
Lanţurile şi suferinţele celor necredincioşi şi vinovaţi erau un semn de ocară şi de chinuire. Dar lanţurile şi suferinţele celor credincioşi şi nevinovaţi au fost transformate de Hristos în pricină de slavă şi bucurie.
Închisorile şi condamnările celor vinovaţi de furturi, de crime, de spargeri şi de alte fărădelegi sunt, desigur, o ruşine şi o înjosire pentru toată viaţa. Dar închisorile şi condamnările celor nevinovaţi de nici o nelegiuire, ci numai pentru iubirea şi lucrarea lor pentru Hristos, puterea Lui le transformă în cele mai strălucite titluri de glorie. Un osândit al lumii trebuie să umble totdeauna cu capul aplecat printre oameni, pe când un osândit al lui Hristos trebuie să umble mereu cu fruntea sus, fiindcă Cuvântul lui Dumnezeu îl numeşte fericit (Iac 5, 11).
Aşa lucrează puterea transformatoare a Jertfei lui Hristos chiar şi în momentul martiriului pentru cel credincios în El. Cum faţa celor trei tineri din cuptorul de foc strălucea (Dan 3, 25). Sau cum Sfântul Ştefan, în momentul martiriului său, strălucea (Fapte 6, 15). Aşa a făcut El şi va face să se transforme în strălucire tot ce este acum întuneric şi în slavă tot ce este acum ocară şi pentru noi. Fiţi plini de credinţă, fraţii mei care suferiţi sau veţi mai avea de suferit pentru Hristos! Credeţi puternic şi veţi vedea în clipa cea grea cum tot ce vă îngrozea se va transforma în bucurie şi biruinţă!