ALEGEREA HARULUI CERESC

Traian Dorz, Eterna Iubire,  pg. 201-203

11. Porunca este legea care nu iartă
şi este autoritate care nu se discută,
şi este dreptar care nu se schimbă.
Porunca iubirii este sfântă şi eternă, fiindcă este singura poruncă a Singurului Dumnezeu.
Toate celelalte porunci de până la aceasta au fost şi sunt cuprinse şi anulate de aceasta.
Fiindcă au fost şi sunt depăşite de ea
în mărime, în dreptate, în frumuseţe, în toate.

12. Cum nu se mai văd micile şănţuleţe de apă când se revarsă o mare de ape acoperind totul, ci sunt cuprinse şi întrecute toate nespus mai mult,
tot aşa sunt întrecute toate poruncile tuturor celor care au fost înainte de Iisus, în această unică şi dumnezeiască poruncă, adâncă şi largă:
Iubiţi-vă!

13. Cum nu se mai văd stelele când apare soarele, oricât de multe şi de frumoase au fost noaptea,
ci toate sunt cuprinse şi întrecute de lumina lui strălucitoare,
tot aşa, fără să dispară, dar fără să se mai vadă, sunt cuprinse toate poruncile de mai înainte de această sfântă poruncă a iubirii,
în plinătatea ei strălucitoare şi fierbinte.

14. În iubire se cuprinde şi se pierde Moise, rămas undeva acoperit şi întrecut nespus de mult, cu toate frumoasele lui înălţimi, cu toate depăşitele lui porunci.
În iubire se cuprind toate învăţăturile tuturor învăţaţilor.
Toată înţelepciunea tuturor filosofilor.
Toate legile şi sfaturile tuturor moraliştilor din toa¬te timpurile,
din toate neamurile
şi din toate sistemele.

15. Porunca iubirii este toate acestea, dar nemărginit mai mult ca toate ele!
Căci oamenii au mers împingând spre desăvârşire de jos în sus marginile cunoaşterii lor până unde au putut ei cu mărginitele lor puteri omeneşti.
Dar Hristos, Dumnezeu fiind, venind spre noi de Sus în jos, a adus spre cunoaşterea noastră, din nemărginita Lui Lumină, hotarele fericirii până la înălţimea la care numai dacă ne întindem ridicându-ne pe vârfuri o putem ajunge…
16. Voi, toţi cei care n-aţi călca întru nimic o poruncă a lui Moise sau a vreunui prooroc mai vechi sau mai nou,
– nu vă temeţi voi să nu ţineţi seama de porunca unică şi veşnică a Dumnezeului Unic şi Veşnic?

17. Rugăciunile credincioşilor buni îi cuprind pe toţi oamenii:
ei cer pacea întregii lumi…
ei imploră iertarea tuturor oamenilor,
ei mijlocesc pentru unitatea şi bunăvoinţa dintre toate sufletele,
ei stăruie pentru viaţa, sănătatea şi înţelepciunea tuturor conducătorilor şi păstorilor poporului lor şi a popoarelor lumii.
Pentru pacea şi bunăstarea veşnică a patriei lor…
Cât de frumoase şi de necesare sunt rugăciunile celor mai buni oameni!

18. În propovăduirea vorbită şi scrisă a bunilor credincioşi,
prin învăţătura şi credinţa lor în Domnul Iisus Hristos,
ei sfătuiesc şi îndrumă, şi învaţă pe toţi oamenii,
căutând să le trezească tuturor oamenilor o conştiinţă sănătoasă a datoriei, a răspunderii, a misiunii umane pe care o au,
spre realizarea unor societăţi demne, cinstite, morale, vrednice şi fericite,
în care fiecare om să-şi simtă fraţi pe toţi ceilalţi oameni
şi toţi oamenii să-l simtă pe el frate.