CEI MORŢI VOR AUZI

Traian Dorz, din HRISTOS – BINEFĂCĂTORUL NOSTRU

„Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul, şi acum a şi venit, când cei morţi vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi cei ce-l vor asculta vor învia.“ (Ioan 5, 25)

Ceasul venirii lui Hristos pe pământ era ceasul când cei morţi în păcate auzeau glasul lui Dumnezeu.
Răsuna, în sfârşit, Cuvântul lui Dumnezeu, iar cei care zăceau în întuneric şi în umbra morţii vedeau lumina şi simţeau viaţa (Isaia 9, 2; Mat. 4, 16)
Cei care erau morţi în păcatele lor auzeau Cuvântul şi Vestea cea Bună a iertării (Efes. 2, 1; Col. 2, 13).
Auzeau Evanghelia mântuirii lor.
Cei care erau fără Hristos, fără drept de moştenire în Israel, străini de legămintele făgăduinţei, fără Dumnezeu şi fără nădejde pe lume (Efes. 2, 11-12),
auzeau despre neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Iisus Hristos, pentru toţi cei care cred în El, fără nici o deosebire (Rom. 3, 22)
Auzeau despre Harul lui Dumnezeu care a fost arătat şi care aduce acum mântuire pentru toţi oamenii (Tit 2, 11).
Venise ceasul ca toţi cei morţi în uitare, morţi în păcate, morţi în deznădejde, în necredinţă şi în rătăcire, să audă…
Să audă şi să aleagă. Hristos era Timpul, Hristos era Cuvântul.

Vine un ceas când orice mort aude.
Când fiecărui mort i se strigă.
Când fiecărui suflet păcătos, personal, i se adresează Hristos, îl strigă Hristos, îl cheamă Hristos.
Tu ai fost mort, dar şi ceasul tău a sosit (Col. 2, 13).
Poate a sosit de mult sau, poate, a sosit chiar acum.
Poate ai auzit de mult chemarea lui Dumnezeu şi tot nu te-ai întors încă…
Sau poate că numai acum o auzi pentru prima dată.
Oricum, ceasul tău a sosit. Dar îl cunoşti tu oare? Cunoaşte-l!
Chiar şi rândurile acestea, cartea şi chemarea aceasta sunt, poate, ceasul şi glasul care vor să te trezească. Înainte de a pieri.
Poate este ultima chemare şi este ultimul minut din ceasul tău.
Auzi tu oare Cuvântul lui Hristos? Nu mai amâna, ci vino!
E poate ultima chemare.

O Doamne Iisuse, Te rugăm puternic îndură-Te prin harul Tău de orice suflet pierdut, care merge spre moarte fără Tine şi fără să fi auzit şi ascultat chemarea şi glasul Tău.
Adu ceasul mântuirii pentru fiecare om, înainte de a-i aduce ceasul morţii, ca nimeni să nu moară fără a fi auzit înainte glasul Tău şi a primi mântuirea Ta. Amin.