Traian Dorz, din HRISTOS – PUTEREA APOSTOLIEI

Meditaţii la Apostolul din duminica Fiului risipitor

TDorz1Sunt în viaţa oricărui suflet credincios felurite încercări şi ispitiri prin care vrăjmaşul iubirii curate caută cu toată şiretenia să ne strice inima de la curăţia dragostei unice pe care I-am promis-o şi pe care I-o datorăm numai lui Hristos, iubitul, scumpul şi dulcele nostru Mântuitor.
Ispitele desfrânării trupeşti atrag de obicei pe om mai mult în anii tinereţii sale. Chemările iubirii lumii şi ispitele acestor chemări sunt mai puternice atunci. Pentru că amintirile lor sunt mai vii şi mai apropiate, iar inima s-a rupt de ele abia de curând… Dar ispitele desfrânării sufleteşti, chemările ispititoare ale credinţelor lor străine, ale mândriei dezbinătoare, ale dorinţei de întâietate şi ale duhului falselor încredinţări acestea vin mai mult nu la cei tineri, ci la cei mai în vârstă. Nu vin la cei nou-veniţi în Lucrarea Domnului, ci la cei veniţi mai de mult în ea.
Cei nou-veniţi la Iisus sunt în dragostea cea dintâi faţă de El. Şi dragostea cea dintâi este fierbinte, sinceră, curată, unică, dulce, frumoasă, alipită total şi fericit de Iisus. Aici diavolul nici nu încearcă să pătrundă, fiindcă ştie că nu poate pe nicăieri. Curăţia şi puterea acestei iubiri o înconjoară ca un zid de apărare, ca o cetăţuie întărită pe unde nici o săgeată otrăvită a vrăjmaşului nu poate să pătrundă şi s-o strice. Numai când dragostea cea dintâi se pierde – cum spune la Apocalips 2, 4 – când se pierde curăţia ei, când slăbeşte legământul ei, când se usucă lacrimile ei, când se uită binefacerile ei, atunci când vrăjmaşul se apropie, găseşte crăpăturile întăriturii slăbite şi se strecoară ca un şarpe, încolăcind molatic şi cald, şoptind atrăgător şi voluptuos, strângând şiret şi ispititor, promiţând cuceritor şi blestemat.
Inima care se lipeşte atunci de el, care cedează ispitei, care se lasă atrasă şi cuprinsă şi pătrunsă de îmbrăţişarea cu el – s-a prăbuşit. Vai, ce clipă îngrozitoare şi ce prăbuşire nevrednică şi murdară este aceasta! Ce tăvălire în noroi! Ce trădare a legământului divin! Ce dispreţuire ruşinoasă pentru sfinţenia iubirii ei, unic de sfântă, veşnic de preţioasă şi nemărginit de scumpă!… Cum îşi prăbuşeşte ea atunci din-tr-odată soarele de pe cerul ei, lumina din ochi, puterea din mâini, stânca de sub picioare, pacea din conştiinţă, pe totdeauna, pe totdeauna…
Câte o inimă mai vede aceasta, se îngrozeşte şi încearcă să se desprindă din scârboasa încolăcire a şarpelui, să se ridice până în genunchi şi să se târască spre Uşa Îndurării şi spre Faţa Dragostei pe care a murdărit-o… Dacă lacrimile vor fi sincere şi dacă durerea va fi adevărată, atunci se poate ca Uşa Îndurării să se deschidă şi Faţa Dragostei să se aplece… Dar inima, chiar iertată, va simţi pe veci că nu se mai poate ridica din genunchi şi că urma rănii pe care a făcut-o nu se va putea şterge niciodată pe deplin, ca să mai fie ca şi cum n-ar fi fost.

O, fiul meu şi inima mea, păzeşte-ţi curăţia dragostei tale şi sfinţenia legământului tău mai bine ca lumina ochilor tăi! Păzeşte-ţi învăţătura ta şi credinţa dragostei tale dintâi mai cu grijă decât viaţa ta şi decât orice avuţie ai avea pe pământ! Că orice ai pierde nu-i o pierdere adevărată. Dar dacă ţi-ai pierdut curăţia dragostei tale faţă de Hristos, faţă de fraţi, faţă de învăţătura şi de credinţa ta dintâi, atunci ţi-ai pierdut totul. L-ai pierdut pe Dumnezeul tău, ai pierdut sufletul tău, ţi-ai pierdut valoarea ta şi veşnicia ta.
Nu te lipi de nici o altă învăţătură, ca să nu ajungi robit altei credinţe. Aceasta este nefericirea sufletului tău şi a familiei tale. Nu te lipi de credinţele străine, cum nu trebuie să te lipeşti de femeile străine. Fii lipit pe totdeauna numai de soţia ta, de învăţătura ta, de credinţa ta, de familia ta cu care te-a cununat Hristos prin legământul Crucii Lui! Şi pe care ţi-a pecetluit-o Duhul Sfânt, una şi pe totdeauna.
Iar dacă totuşi ai căzut în ispită, smulge-te îndată şi strigă cu plâns amar spre Uşa Îndurării şi spre Faţa Dragostei, până se vor îndura iarăşi de tine şi te vor primi din nou…