„Iisus, când l-a văzut ză-când şi fiindcă ştia că este bolnav de multă vreme, i-a zis: «Vrei să te faci sănătos?»“ (Ioan 5, 6)

 

Tuturor celor care aveţi o mare dorinţă, Iisus vă zice: Vreţi? Vrei tu într-adevăr? Vrei cu tot dinadinsul? Vreai neapărat? Pentru că de voinţa ta atârnă primirea lucrului dorit!
Vrei să te faci bolnav? – Vei ajunge să fii!
Vrei să te faci sănătos? – Dacă vrei puternic şi cu credinţă şi aceasta este cu putinţă! Cunoşti şi tu atâtea cazuri!
Vrei să faci răul? Poţi să-l faci şi pe acesta. Până într-un loc şi până într-o zi – desigur!
Vrei să faci binele? – Dacă ai un cuget curat şi o voinţă puternică, totdeauna vei reuşi.
Vrei să-ţi pierzi sufletul? – Pentru aceasta nu-i nevoie să mai faci nimic, numai să rămâi şi mai departe tot aşa nepăsă-tor ca până acum. Vei fi sigur pierdut!
Vrei să afli mântuirea? – Crede acum din toată inima ta în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii şi vino la El prin naşterea din nou, apoi trăieşte până la sfârşit în această credinţă – şi vei fi sigur mântuit. La sfârşitul vieţii tale credincioase.
Vrei să-ţi pierzi familia, prietenii, sănătatea? – neglijează-i!

Vrei să-ţi câştigi sufletele şi preţuirea celor iubiţi? – ocu-pă-te cu dragoste de ei!
Totul depinde de voinţa ta. De aceea eşti răspunzător numai tu de tot ce se întâmplă şi de toate urmările faptelor tale. Atât faţă de oameni, cât şi faţă de Dumnezeu.
Hristos este lângă tine şi îţi îmbie binele, viaţa, mântu-irea, fericirea, slava şi cununa, întrebându-te: Vrei?

Diavolul este, la fel, lângă tine, îmbiindu-ţi răul, moartea, pierzarea, ruşinea şi dispreţul veşnic – ascunse sub un văl de înşelătoare dulceaţă. Şi, silindu-te, te îmbie: Vrei?
Iar tu alegi. Alegi liber. Alegi zilnic. Alegi conştient. Alegi nesilit. Alegi pe totdeauna.
Şi în veac vei rămâne cu ceea ce singur ţi-ai ales acum.

Preabunul nostru Mântuitor, Te rugăm să trezeşti în fiecare suflet care este străin de Tine o fierbinte dorinţă de a Te afla şi a Te primi pe Tine şi harul iertării şi mântuirii Tale.
Dă-ne fiecăruia din noi o puternică voinţă de a primi şi a urma Cuvântul şi pilda Ta cu o puternică împotrivire faţă de cel rău, pentru ca prin luptă să ajungem nişte biruitori ai Tăi. Amin.

Traian Dorz, HRISTOS – BINEFĂCĂTORUL NOSTRU