Traian DORZ

Părtăşia adunării
unde ne-a născut Cuvântul
să ne-o ţinem cum ne-a dat-o
prima dată legământul;
naşterea din nou ce-acolo
am primit-o prima dată
să ne-o ducem pân’ la moarte,
sfântă, trează şi curată.

Ţine-ne, Iisuse Sfânt,
în întâiul legământ,
treji şi vrednici să ne ştii
până când va fi să vii…

Duhul cel smerit şi sincer
cel aveam întâia oară
să ne fie-ntotdeauna
scumpa inimii comoară;
naşterea din nou s-arată
şi rămâne, şi rodeşte
numai unde duhu-acesta
sincer şi smerit domneşte.

Dumnezeule-al Credinţei
şi-al iubirii-adevărate,
dăruieşte-ni-le-acestea
şi păstrează-le curate;
naşterea din nou în ele
ne-o sfinţeşte şi ne-o ţine,
ca să poţi cu bucurie
să ne vezi rodind în Tine.