Cântarea îngerului Gavriil – Luca 1, 28

Această închinare a îngerului Gavriil în faţa Sfintei Fecioare Maria nu este o închinare ca lui Dumnezeu. Pentru că însuşi acest înger minunat şi puternic nu-l lăsase cândva pe Daniel, care căzuse cu faţa la pământ înaintea lui, îngrozit, să i se închine ca lui Dumnezeu, ci l-a atins şi l-a sculat repede, iarăşi în picioare (Daniel 8, 18).
Iar mult mai târziu, după aceea, tot el a fost acela înaintea căruia Sfântul Apostol Ioan, la fel de uimit de tot ce i s-a descoperit, i se aruncase la picioare, ca şi mai demult Daniel, să i se închine.
Dar el i-a zis: Fereşte-te să faci una ca aceasta… închină-te aşa numai lui Dumnezeu (Apoc. 22, 8-9).

Dar cuvintele pe care îngerul strălucit le spune Sfintei Fecioare încă de la început… şi toate cuvintele pe care i le spune după aceea, dar mai ales felul plin de respect sfânt cu care îi vorbeşte el tot ce a fost trimis să-i spună sunt cea mai cutremurătoare dovadă despre marea preţuire, despre unicul har şi unica binecuvântare pe care le-a primit Preasfânta Fecioară Maria din partea lui Dumnezeu.
Plecăciune ţie! îi spune îngerul dumnezeiesc Maicii Domnului. Ţie, căreia ţi s-a făcut mare har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei…
Iată cum vorbeşte o gură sfântă unui vas sfânt, ales de Dumnezeul sfinţeniei pentru cea mai dumnezeiască dintre toate lucrările făcute printr-o fiinţă omenească direct de Dumnezeu.
Acest înger puternic – care vorbeşte în numele puterii dumnezeieşti şi care în toate celelalte misiuni ale sale a vorbit oamenilor poruncitor şi aspru, chiar şi Sfântului Apostol Petru (Fapte 12, 7-8) – Fecioarei Preasfinte îi spune: Plecăciune ţie… tu ai mare har.
Privită în lumina cuvintelor îngereşti, iată ce sfântă, ce înaltă, ce curată şi ce vrednică de sfânta preţuire ne apare Preasfânta Fecioară Maria, Maica Domnului nostru!
Pătrunşi de aceste sfinte gânduri, să-i spunem şi noi tot aşa: Plecăciune ţie, Preasfântă Fecioară Marie, Maica Domnului Iisus, plecăciune ţie! Binecuvântată eşti tu înaintea lui Dumnezeu!
Duhul Sfânt S-a pogorât peste tine şi Puterea Celui Preaînalt te-a umbrit.
Dumnezeu ţi-a dat o cinste veşnică şi toate neamurile trebuie să te numească Fericită.
Plini de adâncă evlavie, strigăm şi noi cu îngerii: Plecăciune ţie, căreia ţi s a făcut mare har… Roagă-te pentru noi!
Amin.

Traian Dorz, Pâinea noastră zilnică