DULCE COPILAŞ CERESC…

Traian DORZ, din «Cântarea, ca meditaţie»

Evanghelia Naşterii Domnului ne spune că Iosif şi Maria n-au aflat în Betleem un loc, o gazdă unde să Se nască Mântuitorul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, cum scrie la Luca 2, 7. Mântuitorul lumii n-a aflat atunci nici o casă şi n-a fost primit de nici o gazdă în Betleem. Pentru El nu era loc. Abia pe urmă, vreun om sărac L-a primit în grajdul său, cu dobitoacele sale.
– Văd că sunteţi osteniţi, va fi grăit omul acela. Eu sălaş nu am, iar la alţii nu aflaţi. Intraţi în grajdul meu.
– În grajd?… va fi oftat Iosif.
Dar ce era să facă? Au intrat înăuntru. Şi pe urmă grajdul s-a umplut de-o lumină cerească. O, ce lucru s-a petrecut în Noaptea Naşterii în Betleem! Dulcele Copilaş ceresc, Fiul lui Dumnezeu, a trebuit să Se nască în ieslea unui grajd. Pentru El nimeni nu s-a găsit să-şi deschidă casa şi să-L primească mai cu bucurie.
O, dar, vai, acest lucru se petrece şi astăzi. Pentru Fiul Sfânt, pentru Dulcele Copilaş ceresc, nici astăzi nu se găseşte loc aproape în nici o casă, aproape în nici un suflet. Au oamenii loc pentru tot felul de petreceri, de desfătări lumeşti, dar când este vorba să-L primească pe Domnul Iisus în casa lor şi-n sufletul lor, atunci nu mai au nici un loc. Şi Dulcele Copilaş Sfânt, Mântuitorul lor, umblă de la casă la casă, de la gazdă la gazdă, întrebând după sălaş. El caută şi astăzi case sufleteşti, caută inimi în care să se nască şi pe care să le renască la o viaţă nouă. El umblă şi astăzi de la casă la casă, zicând: „Iată, stau la uşă şi bat. Dacă va auzi cineva şi va deschide, voi intra la El”, precum scrie Apocalipsa 3, 20.
Vai, ce lucru dureros este acesta! Dulcele Copilaş ceresc, Fiul lui Dumnezeu, nu are nici azi loc unde să Şi plece capul, precum scrie la Matei 8, 20.
Dar minunea din peştera Betleemului trebuie să se petreacă şi în sufletul nostru. Iisus Mântuitorul trebuie să Se nască şi în peştera sufletului Tău, şi în peştera sufletului meu, şi în peştera fiecărui suflet dintre noi. Iisus Mântuitorul S-a născut atunci într-un grajd, într-o peşteră care pe urmă s-a umplut de lumină şi de cântări îngereşti. Ce veste scumpă şi dulce este aceasta pentru noi! Iisus Mântuitorul, Dulcele Copilaş ceresc, caută şi astăzi tocmai astfel de peşteri sufleteşti în care să Se nască şi pe care să le umple de cântări cereşti.
Oricât de păcătos ai fi tu, dragul meu, oricât de mult ţi s-ar fi făcut viaţa ta cea sufletească o peşteră plină de întuneric şi de necurăţie, şi de toate patimile dobitoceşti, află, dragă suflete, că Iisus, Dulcele Copilaş Sfânt, vrea să Se nască tocmai în această peşteră a sufletului tău. Tu nu vrei să-L primeşti? Nici tu nu vrei să-L primeşti?
O, voi, cei plini de păcate, o, voi, cei căzuţi în dobitoceştile patimi, primiţi această veste de bucurie! Îngerii cerului vă vestesc acum o mare bucurie. Iisus, Dulcele Copilaş, Scumpul Fiu al Tatălui ceresc, vrea să Se coboare în grajdul sufletului vostru, ca să vă renască şi pe voi la o viaţă nouă, la o lumină nouă, la o bucurie nouă.
De la tine, drag suflet, nu se cere nimic altceva, decât să-ţi deschizi inima ta şi să-L primeşti pe El. Nu se cere altceva decât lacrimile tale, suspinul tău, rugăciunea ta. „Iisuse Doamne – spune-I – intră şi în peştera sufletului meu, în inima mea, în viaţa mea. Intră în vorbele mele, în gândurile mele, în toate faptele mele. Intră, Mântuitorul meu, Iisuse Doamne, şi Te fă Tu Stăpânul şi Conducătorul meu, Împăratul şi Domnul meu, Stăpânul casei sufletului meu, ca să începi şi în mine şi să mă faci şi pe mine să trăiesc o viaţă nouă şi luminoasă cu Tine.”
O, dragul meu, draga mea… Copilaşul Sfânt care S a născut astăzi în peştera Betleemului este Iisus Hristos, Domnul nostru. El, Cel care umblă mereu şi acum din casă-n casă şi de la om la om, întrebând şi dorind un sălaş binecuvântat pe care să-l schimbe într-un rai ceresc. Grăbeşte-te, suflet scump! Grăbeşte-te şi deschide-te şi tu, deschizând inima ta, să intre înăuntru Domnul tău. Fă-L pe El, pe Domnul Iisus, Stăpânul şi poruncitorul peste sufletul tău şi peste viaţa ta. Începe de astăzi, dacă n-ai început încă, o viaţă nouă, curată şi ascultătoare de Domnul, de Împăratul cerului. Numai aşa Naşterea Dulcelui Iisus îţi va fi de folos şi de mântuire sufletească.
Domnul Iisus să-ţi dăruiască şi ţie, drag cititor scump, această stare sfântă după voia Sa, această pornire sfântă şi mântuitoare: deschiderea inimii Tale pentru primirea Lui. Căci aceasta va însemna începerea unei vieţi noi pentru tine, renaşterea la o viaţă nouă, sfântă. Va fi naşterea ta de sus pentru cetăţenia cerească, pentru împărăţia mântuitoare şi fericită a lui Dumnezeu. Amin.

Dulce Copilaş Ceresc,
Ce Te naşti pe lună,
vino, eu Îţi dăruiesc
casa cea mai bună!

Vino, obrăjori de crin,
mâini de albă floare,
vino, ochi de cer senin,
dulce strop de soare!
Scump Iisus, drag Iisus,
dulce strop de soare!

Dulce Copilaş Ceresc,
Ce Te naşti pe paie,
vino, eu Îţi pregătesc
inima-mi copaie!

Dulce Copilaş Ceresc,
Ce Te naşti pe lume,
– vino, iată, Te doresc
fraţi, surori şi mume!

Dulce Copilaş Ceresc,
Fiu de Maică Sfântă,
vino! Cei ce Te primesc
cu iubire-Ţi cântă.

Vino, Copilaş Ceresc,
harul re-nnoieşte
şi-ntreg neamul omenesc
iartă-l şi-l sfinţeşte.