Traian Dorz 

– program de Crăciun pentru copii – (aici în format PDF)

 

Slăvit să fie Domnul!

Mai înainte de a începe programul, toţi copiii care vor lua parte în coruri (îngeraşii, păstorii, magii, copiii), într-un cor unic, cu ramuri verzi în mâini, vor începe frumos cântarea de mai jos. În timpul cântării, copiii vor legăna frumos ramurile verzi într-o parte şi în alta.

VENIŢI, COPII DIN LUME!

Veniţi, copii din lume,
cu ramuri de măslin,
slăviţi al Păcii Nume
şi Soarele-i Divin,
vestiţi din ţară-n ţară,
cântaţi din neam în neam,
în cinstea Lui răsară
al Păcii verde ram. (bis)

Astăzi S-a născut Iisus, (bis)
Cel ce Pacea ne-a adus. (bis)
Osana, osana, osana-n Cerul sfânt
şi pace, şi pace, şi pace pe pământ.

Să vină dulce mieii
la staulul divin,
să zboare porumbeii
cu ramuri de măslin,
să cânte-n lumea toată
copiii-n dulce cor,
Iisus Hristos Se-arată
dând Pacea tuturor. (bis)

Hristos la noi coboară
şi El e-al Păcii Crai,
cântaţi din ţară-n ţară
cu cel mai dulce grai:
– Iisuse Dulce, vină
şi-adune-ai Păcii Zori,
să fie lumea plină
de dragoste şi flori. (bis)

Pentru Seara Sfântă, se pregăteşte totul în biserică sau în casa unde se va desfăşura sărbătoarea darurilor pentru copii. Într-un loc potrivit, în faţă, se va aşeza ceva ca o iesle mică în care, înfăşat şi culcat, va fi aşezat ceva cât mai asemănător cu trupul unui copilaş închipuindu-L pe Mântuitorul Nou-Născut.
Dincolo de ieslea aceasta va sta o soră-fecioară, închipuind pe Maica Domnului veghind asupra Sfântului Copilaş. Lângă iesle, de o parte şi de alta, doi mieluşei de vată albă, cu capetele spre ieslea sfântă. La stânga Maicii Domnului, un brad de Crăciun împodobit, cu daruri şi jucării, care apoi vor fi împărţite copiilor care n-au primit alte jucării.

Intră corul copiilor (trei copii care se aşază în genunchi, în partea dreaptă, cu faţa spre ieslea sfântă unde este Copilul Iisus) şi cântă:

Vine Domnul Copilaş,
mititel şi drăgălaş – florile dalbe,
înfăşat în scutecaş,
osanat de îngeraşi
şi dorit de copilaşi – florile dalbe.

Vine Domnul cel de Sus,
slavă, slavă, slavă, slavă lui Iisus,
lui Iisus, lui Iisus,
lui Iisus, lui Iisus – florile dalbe.
Ia sculaţi-vă grăbiţi
toţi, de unde vă găsiţi – florile dalbe,
sufletul vi-l pregătiţi,
pe Mesia să-L primiţi,
să vă facă fericiţi – florile dalbe.

Noi venim cântând în cor
Bunului Mântuitor – florile dalbe,
cu iubire şi cu dor;
El ne-aduce iubitor
mântuirea tuturor – florile dalbe.

Intră corul îngeraşilor (trei îngeraşi) şi se aşază în partea stângă a Maicii Domnului, cu faţa spre ieslea sfântă, şi cântă:

Ia sculaţi, păstori iubiţi,
Vestea Bună s-auziţi – florile dalbe,
în cetatea lui David
S-a născut Domnul iubit.

E Iisus, e Iisus,
Fiul Sfânt de Sus,
să-L primiţi, să-L doriţi
pe Iisus fericiţi, pe Iisus fericiţi…
Ce Mântuitor frumos
e Domnul Iisus Hristos! – Florile dalbe.
Iată semnul Lui: să ştiţi,
Prunc în iesle să găsiţi.

Înfăşat în scutecel
şi cu Maica lângă El – florile dalbe,
Copilaş în iesle pus,
este dulcele Iisus.

Veniţi toţi ca să-L aflaţi
şi Lui să vă închinaţi – florile dalbe,
şi-apoi lumii să vestiţi,
cu toţi să vă mântuiţi.

Cititorul (din mijlocul corului copiilor):

Lângă Betleem, pe-o vale – lerui, Doamne, ler,
într-un câmp cu iarbă moale – lerui, Doamne, ler,
trei păstori stăteau de pază
într-o noapte fără rază,
lângă turma de mioare,
să le apere de fiare… – lerui, Doamne, ler.
Numai iată că, deodată – lerui, Doamne, ler,
un sfânt înger li se-arată – lerui, Doamne, ler,
într-o slavă ca de soare.
Ei se-nspăimântară tare,
dar el vine să le spună:
„Eu v-aduc o Veste Bună! – lerui, Doamne, ler.

În a lui David cetate – lerui, Doamne, ler,
azi Minune-o să se-arate – lerui, Doamne, ler…
Mare fi-va bucuria
că vi S-a născut Mesia;
e Hristos Mântuitorul,
ce va mântui poporul – lerui, Doamne, ler.

Iată semnul după care – lerui, Doamne, ler,
să-L cunoaşteţi fiecare – lerui, Doamne, ler:
veţi afla-nfăşat, îndată,
Prunc în Ieslea minunată,
între îngeri care-I cântă,
lângă Maica Lui cea Sfântă!” – Lerui, Doamne, ler.

…Şi cu îngerul deodată – lerui, Doamne, ler,
alţi mulţi îngeri se arată – lerui, Doamne, ler,
lăudând cu bucurie
pe Cel Sfânt din Veşnicie.
Lui, în Cer, în veci mărire,
pe pământ, bunăvoire – lerui, Doamne, ler.

Dacă îngerii porniră – lerui, Doamne, ler,
trei păstori se sfătuiră – lerui, Doamne, ler,
să se ducă şi să vadă,
Vestea Bună să o creadă.
…Şi-a fost mare bucuria,
că-L aflară pe Mesia – lerui, Doamne, ler.

Intră corul păstorilor (îngenunchind în faţa ieslei, cântă):

Îngeraşii au venit
şi-ntr-o noapte ne-au vestit – florile dalbe
că ni S-a născut Iisus,
Împăratul cel de Sus – florile dalbe.

Noi venim şi Îi cântăm
şi Lui ne-nchinăm,
pe Iisus vrem să-L iubim
şi să-L preamărim.

Noi, când vestea am primit,
bucuroşi am şi pornit – florile dalbe,
pe Mesia să-L găsim
şi smeriţi să-L preamărim – florile dalbe.

Am venit şi L-am aflat
pe Cerescul Împărat – florile dalbe.
Şi, crezând, Îl preamărim,
fiii Lui dorim să fim – florile dalbe.

Intră corul magilor (trei magi cântă):

În Noaptea Sfântă de Crăciun,
pe drumul nins de lună,
trei magi călări, cu suflet bun,
aleargă împreună.

De unde vin, cum se numesc,
ce doruri îi frământă?
Spre iesle ei călătoresc
şi cerurile cântă.

Şi cântă inimile lor,
aprinsă-i bucuria,
că S-a născut Mântuitor,
azi S-a născut Mesia.

Veniţi, şi noi să-L lăudăm
pe Domnul cu iubire,
ca şi noi să ne bucurăm
de marea-I mântuire!

Mărturisindu-I vina grea,
la El aflăm iertare
şi vom vedea o nouă stea
pe cer cum ne răsare…

Corul păstorilor (către corul magilor):

Noi suntem cei trei păstori – florile dalbe,
şi-am venit aici din zori – florile dalbe.
Că un înger sfânt ne-a spus – florile dalbe,
că azi S-a născut Iisus – florile dalbe,
Împăratul cel de sus – florile dalbe.

Am venit şi L-am aflat – florile dalbe,
pe Păstorul Minunat – florile dalbe.
Iată-L pe Păstorul Blând – florile dalbe,
lângă Maica Sfântă stând – florile dalbe,
şi vin îngerii cântând – florile dalbe.

– Spuneţi, cine sunteţi voi – florile dalbe,
crai frumoşi în haine noi – florile dalbe,
cu cunună de-mpăraţi – florile dalbe,
şi la iesle ce cântaţi? – Florile dalbe.
Ori veniţi să vă-nchinaţi? – Florile dalbe.

Corul magilor (stând în picioare, către păstori):

Noi suntem trei magi călători,
veniţi din depărtare,
ca Bunului Mântuitor
s-aducem închinare.

Acasă, nouă ni s-a spus
că-n Betleem va naşte
Fecioara Sfântă pe Iisus
şi-n iesle-L vom cunoaşte.

O stea preasfântă ne-a-ndrumat,
prin ţări multe-arătându-L,
până aici unde-am intrat,
Copilul Sfânt aflându-L.
Acum dorim să ne-nchinăm
spre Faţa-I minunată
şi tot ce-avem mai scump să-I dăm
cu-o inimă curată.

Magul I (păşind înainte şi îngenunchind, întinde darul său şi îl pune la picioarele Pruncului Sfânt, cântând cu glas mişcat):

Eu, magul cel dintâi plecat,
aflându-L cu iubire,
cu aur, ca pe-un împărat,
dau lui Hristos cinstire.

Magul II (la fel ca primul):

Eu, cel de-al doilea venit,
cu smirnă minunată
cinstesc pe-al meu Stăpân Slăvit,
cu inima mea toată.

Magul III (la fel ca şi ceilalţi):
Al treilea am venit şi eu,
tămâie aducându-I;
mă-nchin ca unui Dumnezeu,
genunchii mei plecându-i.

(Apoi cei trei magi împreună cântă, pe melodia lor de al început):

Corul magilor:

Noi, toţi trei magii, Te slăvim,
Iisus Hristos, pe Tine
şi Tatălui Îi mulţumim
că Te-am aflat cu bine.

(Apoi se ridică în picioare şi, cu mâinile împreunate în chip de rugăciune, cântă Troparul Naşterii):

Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru,
răsărit-a lumii lumina cunoştinţei.
Că întru dânsa, cei ce slujeau stelelor,
de la stea s-au învăţat
să se închine Ţie, Soarelui Dreptăţii,
şi să Te cunoască pe Tine, Răsăritul cel de Sus.
Doamne, mărire Ţie!
Corul copiilor (către păstori):

Ce-aţi aflat voi, dragi păstori,
când aţi alergat din zori
precum îngerul v-a spus?
Spuneţi, cum era Iisus?

Corul păstorilor (către copii):

Am aflat un Copilaş
mititel şi drăgălaş – florile dalbe,
în scutece înfăşat
şi-ntr-o iesle stând culcat – florile dalbe,
pe Păstorul Bun Iisus,
precum îngerii ne-au spus…

Corul îngerilor (către păstori):

El era-mpăratul sfânt
trimis vouă pe pământ.
Ce palat era acel
şi ce mai era în el?

Corul păstorilor (către îngeri):

Un grajd Îi era palat,
care lumea I l-a dat – florile dalbe,
cu doi miei şi două vaci
şi cu doi părinţi săraci – florile dalbe,
El, Păstorul Bun Iisus,
cum Scripturile au spus…

Corul magilor (către păstori):

Şi ce tron avea Iisus,
Împăratul Sfânt de Sus,
şi cine-I cânta frumos
Domnului Iisus Hristos?

Corul păstorilor (către magi):

Ieslea era tronul Lui
şi-aşternutul Domnului – florile dalbe,
şi-I cântau îngerii sus,
coruri cum în lume nu-s – florile dalbe,
Bunului Păstor Iisus,
care slava ne-a adus…

Corul copiilor (către păstori):

Şi cine-ncălzea la sân
pe al Cerului Stăpân
şi cine-L hrănea cu dor
pe Bunul Mântuitor?

Corul păstorilor (către copii):

L-încălzea Măicuţa Lui,
ce-I da hrană Domnului – florile dalbe.
Noi ne închinăm mereu
Lui ca unui Dumnezeu – florile dalbe,
căci Păstorul Bun Iisus
e Hristos venit de Sus…

Corul îngerilor (către toţi):

Voi, copii, şi voi, păstori,
şi voi, magi ascultători,
vă-nchinaţi cântând cu noi
Domnului venit la voi – florile dalbe,
să vă ia păcatul greu,
că-i Fiul lui Dumnezeu. (bis)
Să-L primiţi şi iubiţi pe Iisus,
să-L slujiţi, ca să fiţi cu El Sus,
ca să fiţi cu El Sus…

El vă ia asupra Lui
sarcina păcatului;
apoi va veni-n curând,
lumea-ntreagă judecând – florile dalbe.
Dar câţi cred în Jertfa Sa
mântuire vor afla. (bis)

(Aici îngerii le fac semn copiilor să se apropie de iesle)

Voi, copii, veniţi aici,
toţi în jurul ieslei mici,
căci Iisus şi Maica Sa
vor acum a v-asculta – florile dalbe.
Spuneţi ceva lui Hristos
şi primiţi un dar frumos…

În timp ce se cântă această ultimă parte, toţi copiii care au de spus versete, poezioare sau cântări vin mai aproape şi sunt aşezaţi în ordinea în care urmează să spună, înaintea ieslei şi a Pruncului Iisus. Poezioarele copiilor, ca şi versetele şi cântările lor vor fi alese din timp, dintre cele mai potrivite cu atmosfera şi cadrul sărbătorii, cu subiecte din Evanghelie. Copiii vor fi învăţaţi să spună rar şi frumos, ca totul să fie ascultat cu evlavie.

Maica Domnului (către primul băieţaş):

Vino tu, copil frumos,
spune-I Domnului Hristos
ce ştii tu, ce-ai învăţat
din al Lui Cuvântul curat.
Spune rar şi bucuros
şi primeşti un dar frumos…

(Copilul spune poezioara sau versetul lui.)

Maica Domnului (luând darul pregătit din timp, cu numele copilului, şi, întinzându-i-l peste ieslea Pruncului Sfânt):

Bine, copilaş iubit!
Iată darul pregătit
de la dulcele Iisus
pentru tot ce tu I-ai spus.
Mulţumeşte-I bucuros
şi iubeşte-L pe Hristos.

(Copilaşul se închină şi pleacă.)

Maica Domnului (îndreptându-se către o fetiţă care urmează):

Hai şi tu, fetiţa mea,
spune poezia ta,
(ori: şi cântă cântarea ta),
ca şi tu, de la Hristos,
să primeşti un dar frumos.
Iar apoi să-I mulţumeşti,
să-L asculţi şi să-L iubeşti.

(Fetiţa îşi spune poezia sau îşi cântă cântarea.)

Maica Domnului (întinzându-i darul ei):

Bine şi frumos ai spus.
Ia un dar de la Iisus,
mulţumeşte-I Lui frumos
şi iubeşte-L pe Hristos.

Şi tot aşa se va continua cu fiecare băieţel sau fetiţă, până se va termina numărul celor pregătiţi pentru a spune şi a cânta.
La sfârşitul împărţirii darurilor pentru copiii care au recitat sau au cântat, toate corurile (magii, păstorii, îngeraşii) se adună în jurul ieslei şi al Maicii Domnului şi cântă împreună:

Astăzi S-a născut Hristos,
Mesia, chip luminos,
lăudaţi şi cântaţi şi vă bucuraţi!

Mititel şi-nfăşeţel,
bucuria noastră El,
lăudaţi şi cântaţi şi vă bucuraţi!

Slavă Tatălui de Sus
pentru Fiul Său, Iisus,
lăudaţi şi cântaţi şi vă bucuraţi!

Slavă Domnului Hristos
pentru darul Său frumos,
lăudaţi şi cântaţi şi vă bucuraţi!
Slavă Duhului Preasfânt
sus în Cer şi pe pământ,
lăudaţi şi cântaţi şi vă bucuraţi!

Pentru-acest Crăciun frumos,
slavă Domnului Hristos,
lăudaţi şi cântaţi şi vă bucuraţi!

Mulţumim îndatoraţi
vouă, dragi părinţi şi fraţi,
lăudaţi şi cântaţi şi vă bucuraţi!

Întru mulţi ani fericiţi
de Hristos să fiţi păziţi,
lăudaţi şi cântaţi şi vă bucuraţi!

După această cântare, se împart darurile de pe pom celorlalţi copii, care n-au primit, şi se încheie totul cu rugăciunea Tatăl nostru, spus sau cântat. Apoi se cântă în cor de către toţi copiii, cu ramuri verzi în mâini, cântarea de la început: Veniţi, copii din lume).

Slăvit să fie Domnul!