Acatistul Sfântului Prea Cuviosului Părinte ARSENIE BOCA

Întru tine, Părinte, s-a mântuit cel după chip, căci, luând Crucea, ai urmat lui Hristos şi, lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Prea Cuvioase Părinte Arsenie, duhul tău.

CONDACUL 1
Prea Cuviosului Părintelui nostru şi al multora luminător şi îndreptător de suflete, veniţi, fraţilor, să-i aducem laude cu mulţumire şi să-i cântăm zicându-i: Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Arsenie.

ICOSUL 1
Din părinţi credincioşi ai răsărit, Părinte, şi ca un soare ai luminat şi multe suflete necăjite şi rătăcite le-ai îndreptat pe calea mântuirii. Pentru acestea toate, noi îţi aducem laude:
Bucură-te, că Iosif şi Cristina s-au uimit;
Bucură-te, că maica ta Cristina soare şi lună a visat că are în pântece, după ce te-a zămislit;
Bucură-te, căci cu adevărat soare pentru noi ai fost;
Bucură-te, căci ca soarele şi luna, în viaţă, ai luminat;
Bucură-te, al multora şi al nostru luminător;
Bucură-te, că pentru noi şi pentru mulţi ai fost scump şi sfânt odor;
Bucură-te, soare din Munţii Apuseni apărut;
Bucură-te, luceafăr apărut în Mănăstirea Brâncoveanu;
Bucură-te, că multe suflete ai dus la Domnul;
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Arsenie!

CONDACUL 2
Din copilărie te-ai arătat odor luminat de Duhul Sfânt; şi părinţii, văzându-te copil ales, te-au dat la şcoală mai înaltă, ca să înveţi a cânta: Aliluia!

ICOSUL 2
Terminând Teologia, ai fost chemat la Mănăstirea Brâncoveanu de mitropolitul Bălan şi, fiind călugărit, la Muntele Athos ai fost trimis. Într-o pădure, Maicii Domnului te-ai rugat să te dea în seama unui povăţuitor înduhovnicit. Cu adevărat ai fost ascultat şi, după cum numai o dată, pentru smerenie, ai spus aceasta, noi îţi aducem laude, zicând:
Bucură-te, Părinte, că Maica Domnului te-a ascultat;
Bucură-te, că Maica Domnului la tine a venit;
Bucură-te, că ea de mână te-a luat;
Bucură-te, căci pe munte înalt, de mână te-a dus;
Bucură-te, că te-a urcat până sus;
Bucură-te, că acolo, în grija sfântului care trăise pe pământ înainte cu două sute de ani te-a dat;
Bucură-te, că apoi Maica Domnului s-a făcut nevăzută;
Bucură-te,  că muntele între două prăpăstii era;
Bucură-te, că mare dar ai primit;
Bucură-te, că dar de proorocie ai luat;
Bucură-te, că pe mulţi i-ai luminat;
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Arsenie!

CONDACUL 3
Ai spus, părinte, că Domnului Iisus, în pădure, mult te-ai rugat să-ţi trimită în cale un bun povăţuitor, dar n-ai fost ascultat. După un timp, ţi-ai dat seama că El are o Mamă bună care mijloceşte pentru noi – şi cu lacrimi te-ai rugat ei. Şi atunci ea de mână te-a luat şi sfântului din vârful muntelui în grijă te-a dat. Iar noi, minunându-ne de aşa mare dar, îţi cântăm: Aliluia!

ICOSUL 3
După un an, ai venit de la Muntele Athos la Mănăstirea Brâncoveanu şi, începând munca de duhovnic cuceritor de suflete, te-ai arătat nouă şi multora care veneau la mărturisire, căci mai dinainte le ştiai faptele. Iar noi, de darul ce-l aveai, îţi cântăm acestea:
Bucură-te, ucenicul Maicii Sfinte;
Bucură-te, că de la ea ai primit cinste;
Bucură-te, că dar de la prooroci ai primit;
Bucură-te, că multora pe nume le spuneai;
Bucură-te, că faptele şi păcatele le descopereai;
Bucură-te, că şi sfârşitul unei fete i l-ai spus;
Bucură-te, că venise să te ispitească;
Bucură-te, că i-ai spus să se pregătească;
Bucură-te, că moartea după puţin timp s-a întâmplat;
Bucură-te, că multă lume te-a lăudat;
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase părinte Arsenie!

CONDACUL 4
Făcându-te preot şi duhovnic şi începând lumea a mărturisi şi doar pe unii a împărtăşi, i-ai povăţuit să nu mai păcătuiască, ci să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

ICOSUL 4
Mulţi dintre credincioşi s-au dat iarăşi la răutăţi după ce i-ai împărtăşit. Iar tu, părinte, simţind cu duhul răutăţile lor, te-ai rugat lui Dumnezeu să-ţi descopere pricina pentru care nu se lăsau de păcate. Şi acestea ţi s-au arătat şi nouă ni le-ai spus, pentru care te lăudăm:
Bucură-te, că, în grădina mănăstirii stând, în amiaza mare, nor negru ai văzut pe munte;
Bucură-te, că în nor mare gălăgie ai auzit;
Bucură-te, căci cu mare atenţie ai privit;
Bucură-te, că norul în două s-a despărţit;
Bucură-te, că în mijlocul norului, pe un scaun, înfăţişat pe satana, de ceata drăcească l-ai văzut înfricoşat;
Bucură-te, că ai auzit că ordin dracilor satana le-a dat;
Bucură-te, că vicleşugul lor l-ai auzit, adică să le şoptească oamenilor că nu este Dumnezeu;
Bucură-te, că şi al doilea vicleşug al lor l-ai auzit, cum că nu ar fi rai şi nici altă viaţă;
Bucură-te, că şi al treilea vicleşug l-ai auzit, de a amâna oamenii pocăinţa până la bătrâneţe;
Bucură-te, că prin această vedenie multe ai aflat;
Bucură-te, că acestea toate oamenilor, în predică, le-ai spus;
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Arsenie!

CONDACUL 5
Auzind multă lume de darul tău, părinte, venea să-ţi audă cuvântul şi învăţături şi sfaturi de mântuire le dădeai, iar noi te lăudăm cântând: Aliluia!

ICOSUL 5
Pe cei ce nu se potriveau în căsătorie îi opreai; celor ce li se fura, pe hoţi îi descopereai; când era secetă, ploaie de la Dumnezeu cereai. Pentru acestea toate, îţi cântăm:
Bucură-te, că celor căsătoriţi, de folos cuvinte le spuneai;
Bucură-te, că de la căsătorie nepotrivită îi opreai;
Bucură-te, că pe cei ce furau îi descopereai;
Bucură-te, că pe hoţi cu blândeţe îi dojeneai, să întoarcă cele furate;
Bucură-te, că, fiind secetă mare, pe munte te-ai suit, rugându-te să plouă;
Bucură-te, căci cuvânt ai auzit de la Dumnezeu ca să te rogi de oameni să-şi îndrepte viaţa;
Bucură-te, că ploaie mare a venit;
Bucură-te, că lumea s-a înveselit;
Bucură-te, că pe săraci i-ai miluit;
Bucură-te, că ai spus cele ce vor să fie;
Bucură-te, luminat propovăduitor;
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Arsenie!

CONDACUL 6
Celor ce voiau să se facă preoţi şi veneau la tine le dădeai sfaturi şi povăţuiri, mirându-se şi cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

ICOSUL 6
Fiind întrebat, Prea Cuvioase Părinte, de cei ce doreau să fie preoţi cu ce le pot ei dovedi celor ce nu cred că există Dumnezeu, le-ai spus foarte înţelept şi adevărat că prin viaţa şi felul lor de trăire duhovnicească pot dovedi că Dumnezeu există, pentru care noi ne minunăm şi cântăm acestea:
Bucură-te, că dumnezeiesc te-ai arătat în trup pământesc;
Bucură-te, că ai fost ca un înger în trup;
Bucură-te, că numai la faţă te priveam ne minunam;
Bucură-te, că viitorul multora le-ai spus;
Bucură-te, că pe mulţi i-ai îndemnat să-L urmeze pe Domnul Iisus;
Bucură-te, că pe mulţi călugări i-ai făcut;
Bucură-te, că obşte de călugări ai strâns;
Bucură-te, că şi obşte de maici ai format;
Bucură-te, că prin multe încercări ai trecut;
Bucură-te, că ispite de tot felul ai răbdat;
Bucură-te, că şi la închisoare şi la munci grele ai fost pus;
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Arsenie!

CONDACUL 7
Ai voit, părinte, după cum ţi s-a arătat, să faci chipul lui Hristos şi, apucându-te de lucru, ai auzit un glas: De acum să Mă pictezi în sufletele oamenilor, ca să-Mi cânte Mie: Aliluia!

ICOSUL 7
Ai spus, părinte, că cunoşti pe faţă care se mântuiesc; că celor ce duc o viaţă de rugăciune, fiind tot timpul cu gândul la Dumnezeu, li se zugrăveşte în lumina ochilor chipul lui Hristos. Şi tu, părinte, cu darul Duhului ce aveai, vedeai acestea; noi te lăudăm, zicând:
Bucură-te, că cunoşteai cele ascunse ale oamenilor;
Bucură-te, că ştiai dacă se mântuiesc;
Bucură-te, că le spuneai ce să facă în viaţă;
Bucură-te, că tinerii veneau să-i binecuvântezi;
Bucură-te, că pe morari de la lăcomie îi opreai;
Bucură-te, învăţător de cele sfinte;
Bucură-te, văzător al celor nevăzute;
Bucură-te, că acum în cer te odihneşti;
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Arsenie!

CONDACUL 8
Fiind război mare, veneau la tine, părinte, tinerii care [urmau] să plece la război, ca să te rogi pentru ei; iar tu cunoşteau care scăpau cu viaţă şi noi ne minunăm, cântând: Aliluia!

ICOSUL 8
Părinte, la cei ce ştiai că vor muri în război le dădeai mâna de o sărutau, iar celor ce ştiai că rămân în viaţă nu le dădeai mâna; iar ei, întristându-se, te întrebau de ce lor nu le dai mâna. Tu, părinte, le spuneai: „Cu voi mă mai întâlnesc, iar cu aceia nu“. Pentru aceasta te lăudăm, zicând:
Bucură-te, văzător al voinţei lui Dumnezeu;
Bucură-te, văzător al celor viitoare;
Bucură-te, că ştiai sfârşitul vieţii lor;
Bucură-te, că noi mult ne minunăm;
Bucură-te, că pe Domnul, pentru tine, Îl lăudăm;
Bucură-te, căci cu heruvimii acum slujeşti;
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Arsenie!

CONDACUL 9
Venit-a, părinte, la mănăstire, într-o zi de Rusalii, Oastea Domnului şi o unitate militară, iar tu, părinte, ai zis: „Iată că sa întâlnit Oastea Domnului cu oastea ţării casă-I cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

ICOSUL 9
Făcându-se utrenie în biserică, ai ieşit, părinte, cu cântăreţii şi cu toţi creştinii ca să săvârşeşti Sfânta Liturghie pe altarul din faţa mănăstirii. Şi fiind lângă tine cântăreţul care era îndoit de credinţă, te-a văzut înconjurat de flăcări de foc care erau darul Sfântului Duh. Atunci el s-a înspăimântat şi a strigat, iar tu l-ai oprit, să nu spună, dar simţeai că te arde ceva. De aceea noi te lăudăm, zicând:
Bucură-te, locaşul Duhului Sfânt;
Bucură-te, că, în trup fiind, pe pământ ai fost înconjurat de Duhul Sfânt;
Bucură-te, că prin acest Duh Sfânt ai proorocit;
Bucură-te, căci cu Duhul, pe oameni i-ai povăţuit;
Bucură-te, căci cu Duhul Sfânt, stâlp al Bisericii ai fost;
Bucură-te, căci cu Duhul ca o trâmbiţă ai răsunat;
Bucură-te, căci cu trâmbiţa Duhului pe mulţi i-ai adunat,
Bucură-te, vioara care cântai cu Duhul;
Bucură-te, că prin tine s-a veselit văzduhul;
Bucură-te, că turmă de oi cuvântătoare ai adunat;
Bucură-te, părinte de Duh Sfânt înţelepţit;
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Arsenie!

CONDACUL 10
Venit-a, părinte, în timpul unei Sfinte Liturghii, o femeie, să-ţi spună necazul ce-l avea şi te tulbura cu nerăbdarea ei. Tu, părinte, simţind din sfântul altar, ai oprit şi ai strigat la ea să înceteze cu nerăbdarea şi ai spus la toţi de ce a venit; pentru aceasta îţi cântăm: Aliluia!

ICOSUL 10
Ai spus că femeia a venit deoarece a pierdut douăzeci de mii de lei. Tu ai spus că acei bani sunt cei cu care cele două fete ale ei trebuia să-şi crească copiii pe care n-au voit să-i nască şi i-au avortat; de aceea spor în casă nu vor mai avea, căci sufletele copiilor strigă răzbunare asupra părinţilor. Noi ne minunăm de darul tău, zicând:
Bucură-te, văzătorul păcatelor omeneşti;
Bucură-te, mustrătorul celor nelegiuiţi;
Bucură-te, îndreptătorul celor rătăciţi;
Bucură-te, luminătorul celor de rea-credinţă;
Bucură-te că ai descoperit cele ascunse;
Bucură-te, luminătorul multor depărtaţi de credinţă;
Bucură-te, alinătorul multora în suferinţe;
Bucură-te, păstorule al turmei lui Hristos;
Bucură-te, să ne fii şi nouă de folos;
Bucură-te, părinte cu chip luminos;
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Arsenie!

CONDACUL 11
Înzestrat ai fost cu multe daruri, părinte, de la Dumnezeu, căci şi apă, ca Moise, ai făcut să izvorască din stâncă. Cu preoţia ai fost încununat, cu darul proorociei, cu milostivire, blândeţe şi bun povăţuitor; de aceea noi te lăudăm, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

ICOSUL 11
Ai avut, părinte, dar de a predica şi de a tâlcui sfânta Evanghelie a lui Hristos, luminând multe suflete, îndreptându-le pe calea mântuirii. Pentru toate acestea, laude îţi aducem, zicând:
Bucură-te, predicator bun al lui Hristos;
Bucură-te, că multora le-ai fost folositor;
Bucură-te, că de la răutăţi pe mulţi i-ai oprit;
Bucură-te, că pe unii căsătoriţi, la naştere de copii i-ai îndemnat;
Bucură-te, că i-ai îndemnat să stăruie în rugăciuni;
Bucură-te, că la milostenie i-ai povăţuit;
Bucură-te, că biserica le-ai spus să o cerceteze;
Bucură-te, că la sărbători le-ai spus să nu lucreze;
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Arsenie!

CONDACUL 12
Minunat pictor ai fost de icoane şi de suflete, că biserică nespus de frumoasă ai pictat, unde multă lume merge să o vadă, iar de frumuseţea ei se minunează, cântând: Aliluia!

ICOSUL 12
În satul Drăgănescu de lângă Bucureşti ai pictat biserica, iar cei ce o vizitează se miră de talentul ce l-ai avut, căci privind pe sfinţi, se pare că sunt vii. De aceea cu toţii ne minunăm şi te lăudăm, zicând:
Bucură-te, iscusit pictor de biserică;
Bucură-te, pictor foarte minunat;
Bucură-te, că şi în suflete pe Hristos L-ai pictat;
Bucură-te, căci glas de la Dumnezeu ai avut ca să pictezi şi în suflete;
Bucură-te, căci nouă şi multora pildă te-ai făcut;
Bucură-te, că ai primit veste că viaţa îţi este pe sfârşite;
Bucură-te, că ne-ai spus aceasta mai înainte;
Bucură-te, că ziceai că mai ai trei calendare;
Bucură-te, că ne-ai dat pildă de răbdare;
Bucură-te, că în ceasul morţii ai ştiut unde te duci;
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Arsenie!

CONDACUL 13
O, prea minunate, părintele nostru Arsenie, primeşte aceste laude şi mulţumiri de la noi, nevrednicii fiii tăi, rugându-te să fii milostiv pentru noi înaintea Domnului Hristos, ca să ne învrednicească pe noi vieţii celei fericite şi împreună cu tine să cântăm în veci: Aliluia! (de 3 ori)

RUGĂCIUNE

Doamne Iisuse Hristoase, primeşte ostenelile, slujbele şi sfintele rugăciuni ale robului Tău, părintele Arsenie, care mult s-a ostenit şi a slujit Ţie ca să-Ţi câştige suflete, întorcându-le de la viaţa şi faptele cele păcătoase ale lor, ca şi de la moarte, de câteva ori (a surprins şi a scăpat o tânără când voia să se sinucidă) şi pildă de răbdare şi dragoste părintească ne-a dat.
Te rugăm, Stăpâne, ajută-ne să-Ţi slujim şi noi cu dragoste, în curăţie trupească şi sufletească, prin rugăciuni neîncetate să Te mărim, să Te binecuvântăm şi să urmăm sfaturile robului Tău, părintelui nostru Arsenie, pe care îl rugăm:
Roagă-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Arsenie, ca şi noi, în viaţa ce ne aflăm,  să împlinim poruncile Domnului şi sfaturile ce ni le-ai dat şi învăţăturile din multele şi minunatele predici pe care le-ai spus.
Pomeneşte-ne acum, din Împărăţia Cerurilor, unde te veseleşti cu toţi sfinţii şi cu Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu, care te-a încredinţat în Muntele Athos sfântului ce trăise acolo cu două sute de ani în urmă; şi cu tine să ne veselim în veci. Amin.

6 Comments

 • danut 2012/03/10

  a fost un calugar bun

 • gabriela 2012/05/31

  Frumos acatist si mult de folos.Daca macar jumatate din preotii,calugarii si maicile din ziua de azi ar fi macar pe jumatate ca si parintele Arsenie Boca,oamenii ar fi cu mult diferiti fata de cum sunt acum si nu ar mai exista atatea nenorociri,suferinta si probleme in vietile noastre ale tuturor.Dumnezeu si Maica Sfanta sa lumineze mintile si inimile noastre.

 • Gabriela osi 2012/06/19

  Fiecare dintre noi se raporteaza direct cum este el fata de Dumnezeu de Sfinti de Maica Peacurata,spune Dumnezeu ,,Fiti sfinti precum si Eu Sunt!”,nu ne intereseaza cum sunt Preotii zilelor noastre,maicile samd..,noi trebuie sa fim exemplu pt. cei de langa noi,prin fapta.Cu adevarat cand te uiti la Sfantul Arsenie Boca iti patrunde in adancul fiintei al sufletului si ii simti imediat ajutorul.Slava lui Dumnezeu intr Sfintii LUI.AMIN.

 • gabriela 2012/06/21

  Adevarat ca nu ar trebui sa,, bagam de vina,, la maicile ,calugarii si preotii din zilele noastre dar noi pacatosi cum suntem incercam sa luam exemplu de la ei pentru ca socotim ca ei sunt mai aproape de Dumnezeu decat noi si tocmai de aceea incercam sa ajungem la masura lor de sfintenie,dar asa cum am spus pacat ca sunt putini cei ca parintele Arsenie si ca altii pe care nu ii cunoaste decat Dumnezeu.Sa nea dea Dumnezeu putere si rabdare sa ajungem pe calea cea dreapta.

 • Maria 2012/10/10

  Dumnezeu sa ne binecuvinteze, sa ne ocroteasc, sa ne lumineze! Amin!

 • MARIAN 2014/07/29

  parinte Arsenie , roagate pentru noi pacatosii

Comments are closed.