ALERGI TU DUPĂ IISUS?

Preotul Vasile I. Ouatu, Bucureşti

Iată întrebarea ce ţi-o pun astăzi, în Praznicul Naşterii Domnului, ca, cercetându-te bine, să-ţi dai un răspuns. Nu te-am întrebat şi nu te întreb dacă alergi după cine ştie cine, ci dacă alergi după Iisus, căci în vremea de azi lumea aleargă după toate, numai după Iisus nu. Tu, dragă frate, după cine alergi?
Evanghelia ne arată că cea mai scumpă şi cea mai preţioasă alergare este după Iisus. Oricine însă, hotărându-se cu adevărat să alerge după Iisus, va avea multe de suferit. Vestirea lui Iisus stârneşte împotrivire. Chiar de la început, lumea L-a urât şi L-a prigonit pe Iisus. Lumii nu-i place de Iisus. Pentru aceea zic că oricine va porni cu toată inima după Iisus va trece prin multe şi felurite necazuri. Tu, dragă frăţioare, gândeşte-te bine, după cine alergi? Cum stai tu în faţa lui Iisus?
Astăzi, când prăznuim Naşterea Lui, magii ne sunt o vie mărturie de alergare după Iisus. Ei au părăsit totul şi au alergat după Iisus. Şi tu, dragă frăţioare, de vrei să-L urmezi pe Iisus, trebuie să te dezbraci de tot ce este lumesc în tine şi să alergi după Iisus.
Pe măsură ce vei alerga mai mult şi vei creşte în alipirea ta de Iisus, îţi vei atrage ura şi împotrivirea lumii, care se va năpusti asupra ta ca o fiară sălbatică. Tu însă trebuie să îndrăzneşti, căci iată, magii au îndrăznit şi numai prin îndrăzneală, au putut ajunge lângă Iisus.
Atraşi de dorul să trăiască lângă Iisus şi cu Iisus, ei au înfruntat totul cu bărbăţie. Nu s-au înspăimântat de nimeni, nici chiar de Irod, care, la vestirea lui Iisus, s-a turburat dimpreună cu toţi locuitorii Ierusalimului (Mt 2, 3).
Şi astăzi este la fel. Priveşte la necazurile noastre, ale celor strânşi în Oastea Domnului, şi te vei convinge pe deplin. Sunt ani de zile de când Oastea Domnului îndeamnă stăruitor pe orice suflet să se dezbrace de el însuşi şi să alerge cu toată inima după Iisus. Dar această vestire pe mulţi i-a tulburat şi i-a făcut să se umple de mânie.
În loc să se cerceteze pe ei înşişi şi, dezbrăcaţi de toate necurăţiile, să urmeze sincer pilda magilor, alergând după Iisus, s-au umplut de mânie şi, scrâşnind din dinţi, s-au transformat în prigonitori şi chiar ucigaşi ai Domnului Iisus.
Căci oricine urăşte şi prigoneşte pe cei ce-L urmează pe Iisus, pe adevăraţii copii ai lui Dumnezeu, pe Domnul Însuşi Îl prigoneşte. Astăzi Irozii s-au înmulţit. Ei nu-L pot suferi pe Iisus, deoarece vestirea lui Iisus le strică socotelile. Nu adevărul îi interesează, nu dreptatea şi nu mântuirea sufletească, ci socotelile lor omeneşti.
Dar, dragă frăţioare, ia bine seama la magi. Ei au luptat până la biruinţă. A fost o vreme când o umbră întunecoasă i-a acoperit, dar ei n-au deznădăjduit şi lumina Domnului a fost din nou înaintea lor. Şi noi trecem prin mari încercări. Dar, având ochii ţintă numai la Iisus, să ducem lupta cu stăruinţă, până la capăt. În urma greutăţilor de tot felul, magii s-au cutremurat de bucurie, căci au găsit comoara după care au alergat, pe Iisus, trimisul Tatălui ceresc.
Dragă frăţioare, nu uita că şi noi, prin lupte şi necazuri, vom ajunge clipa fericită să ne întâlnim cu Iisus în slava cerească. Dezbracă-te dar de tot ce este lumesc şi pământesc şi aleargă după Iisus. Nu te împiedeca de pietrele ce diavolul îţi aruncă în cale şi nu te speria nici de prigoanele ce poate vor urma, căci nimeni n-a fost scutit de ele. Toţi copiii lui Dumnezeu au trebuit să treacă prin suferinţe, gustând din plin paharul urii şi al răutăţilor felurite. Dar cel ce va lupta şi va răbda până în sfârşit, numai acela va birui şi numai acela se va învrednici să-L vadă pe Iisus.
Dragă frăţioare, vrei să vezi pe Iisus? Atunci luptă până la sfârşit pe calea lui Iisus, în veci Biruitorul.

«Isus Biruitorul» nr. 52 / 25 dec. 1935, p. 2