Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât pe 20 iunie 1992, ca Duminica a doua după Rusalii să fie numită „Duminica Sfinţilor Români”. În anul 1950, Sfântul Sinod a decis înscrierea în rândul sfinţilor a unor vrednici trăitori, mărturisitori şi apărători ai dreptei credinţe, recunoscând şi confirmând cinstirea pe care poporul dreptcredincios o aducea acestor sfinţi, de mult timp. În anii 1955-1956 s-a proclamat prin Tomos sinodal canonizarea acestora. Ţinând seamă că poporul a continuat să cinstească şi pe alţi aleşi ai lui Dumnezeu, o comisie sinodală şi-a îndreptat cercetările şi către aceştia, propunându-i Sfântului Sinod ca sfinţi.

Rugăciune către sfinţii români:

Sfinţilor români, voi, care sunteţi podoaba neamului nostru şi roada lui cea mai de preţ: mucenici, care aţi murit pentru Stăpânul Hristos; ierarhi, care ne-aţi păstorit cu sfinţenie; cuvioşi, care v-aţi nevoit ca nişte îngeri în trup; mărturisitori, care aţi păzit dreapta credinţă; şi voievozi, care ne-aţi apărat Biserica şi neamul, staţi tari, precum aţi şi stat, înaintea tronului lui Dumnezeu, rugându-vă cu lacrimi să ne ierte păcatele şi să ne întoarcă spre toată fapta cea bună.
Noi credem şi mărturisim că voi, sfinţilor care aţi odrăslit din neamul nostru, sau care aţi venit în aceste părţi pentru a ne lumina cu viaţa sau cu moaştele voastre, vă rugaţi cu dragoste pentru noi şi ne sunteţi cel dintâi ajutor în faţa lui Dumnezeu, şi pentru aceasta ne şi rugăm vouă cu evlavie: păziţi-ne, împreună cu Maica Domnului, de toate greutăţile şi încercările care se abat asupra noastră; nu de cele ce sunt îngăduite spre pocăinţă şi spre întoarcere la Dumnezeu să ne păziţi, sfinţilor, ci de cele care sunt din răutatea şi invidia vrăjmaşilor noştri văzuţi şi nevăzuţi, şi care sunt mai presus de puterea noastră. Izbăviţi-ne, aşadar, cu rugăciunile şi îndurările voastre, de venirea altor neamuri asupra noastră, de războiul cel dintre noi, de secetă, de cutremur, de foc, de potop, de boală şi de toate necazurile pe care din cauza răutăţii noastre le pătimim.
Că, iată, cu nenumărate păcate Îl mâhnim pe milostivul Dumnezeu: cu uciderea de prunci cea cumplită, cu desfrânarea cea ruşinoasă, cu hoţii şi viclenii şi minciuni, şi îndeobşte cu toată fapta cea rea. Ne-am îndepărtat sfinţilor, întru totul de Dumnezeu şi de Biserica Sa, şi vă rugăm acum să cereţi pentru noi iertare de păcate, chip de pocăinţă şi râvnă pentru toată fapta cea bună. Şi să ne întoarceţi la dragoste pentru Dumnezeu şi pentru Maica Să şi pentru Biserica cea strămoşească. Ca nu cumva din pricina noastră să fie hulit Dumnezeu printre neamuri, ci mai degrabă să fim un neam întru care să se slăvească sfânt numele Lui.
Ca astfel, ridicându-ne la cinstea cea dintâi, să ne închinăm vouă, iubiţi ai noştri sfinţi români, şi să slăvim pe Dumnezeu cel Unul în Treime, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ordinea pomenirii sfinţilor români este conformă cu ordinea lunilor anului bisericesc:

Luna septembrie:

7 sept. – Sf. Cuv. Simeon şi Amfilohie de la Pângăraţi; 9 sept. – Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona; Sf. Cuv. Chiriac de la Tazlău; 13 sept. – Sf. Cuv. Ioan de la Prislop; 15 sept. – Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoş, 22 sept. – Sf. Ier. Mc. Teodosie de la M-rea. Brazi, 27 sept. – Sf. Ier. Antim Ivireanul;

Luna octombrie

1 oct. – Sf. Cuv. Iosif şi Chiriac de la Bisericani; 21 oct. – Sf. Cuv. Visarion Sarai, Sofronie de la Cioară, Nicolae Oprea Miclaus, preot Moise Măcinic din Sibiel şi preot Ioan din Galeş;

Luna noiembrie

12 nov. – Sf. Mc. Atanasie Todoran din Tara Năsăudului; 15 nov. – Sf. Cuv. Paisie de la Neamţ; 23 nov. – Sf. Cuv. Antonie de la Schitul Iezer-Valcea;

Luna decembrie

3 dec. – Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica; 7 dec. – Sf. Mc. Filoteea de la Argeş; 13 dec. – Sf. Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei; 18 dec. – Sf. Cuv. Daniil Sihastrul; 22 dec. – Sf. Ierarh Petru Movilă, mitropolitul Kievului; 26 dec. – Sf. Cuv. Nicodim cel sfinţit de la Tismana;

Luna ianuarie

10 ian. – Sf. Cuv. Antipa de la Calapodesti; 25 ian. – Sf. Ier. Bretanion, episcop de Tomis († 381);

Luna februarie

28 feb. – Sf. Cuv. Casian Dobrogeanul; 29 feb. – Sfântul Cuv. Gherman din Dobrogea;

Luna aprilie

11 aprilie – Sf. Ier. Calinic de la Cernica; 12 apr. – Sf. Sava de la Buzău; 14 apr. – Sf. Ierarh Pahomie de la Gledin, episcopul Romanului; 20 apr. – Sf. Teotim, episcop de Tomis; 24 apr. – Sf. Ier. Ilie Iorest; 24 apr. – Sf. Ier. Sava Brancovici; 24 apr. – Sf. Ier. Iosif Mărturisitorul din Maramureş; 25 apr. – Cv. Vasile de la Poiana Mărului;

Luna mai

12 mai – Sf. Mc. Ioan Valahul;

Luna iunie

2 iun. – Sf. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; 4 iun. – Sf. Mc. Zotic, Atal, Camasis şi Filip; 24 iun. – Sf. Niceta de Remesiana; 30 iun. – Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeţi;

Luna iulie

1 iul. – Sf. Ier. Leontie de la Rădăuţi; 2 iul. – Sf. Voievod Ştefan cel Mare (1457-1504); 8 iul. – Sf. Mc. Epictet preotul şi Astion monahul; 18 iul. – Sf. Mc. Emilian de la Durostorum (Silistra de azi, Bulgaria); 21 iul. – Sf. Cuv. Rafael şi Partenie de la Agapia Veche;

Luna august

5 aug. – Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamţ; 7 aug. – Sf. Cuv. Teodora de la Sihla; 16 aug. – Sf. Mc. Constantin Vodă Brancoveanu, alături de cei patru fii ai săi, Constantin, Ştefan, Radu şi Matei, şi de Sfetnicul Ianache, la 16 aug. 1714, la Constantinopol; Sf. Cuv. Iosif de la Văratic; 30 aug. – Sf. Ierarh Varlaam, mitropolitul Moldovei; Sf. Cuv. Ioan de la Râşca şi Secu.

Au fost pomeniţi doar sfinţii români cunoscuţi şi nici aceştia în totalitate. În Duminica Sfinţilor Români vor fi amintiţi şi cu evlavie cinstiţi:
– Sfinţii ierarhi, preoţi şi diaconi slujitori ai Bisericii Ortodoxe Române care s-au săvârşit muceniceşte şi au mărturisit şi au apărat cu jertfelnicie credinţa ortodoxă, neamul şi ţara noastră;
– Sfinţii cuvioşi şi cuvioase care s-au săvârşit trăind deplin viaţa călugărească şi care, prin pilda vieţii lor şi prin rugăciune, au hrănit duhovniceşte pe toţi dreptcredincioşii;
– Sfinţii martiri din orice treaptă harică sau stare obştească şi toţi aceia care prin pătimirile şi sângele lor martiric au primit cununa sfinţeniei;
– Sfinţii români ucişi de oştile păgâne sau ale altor asupritori de-a lungul veacurilor, precum şi cei care au căzut în lupta cu aceştia sau în amară robie pentru credinţă, Biserică şi neam;
– care s-au săvârşit luptând cu arma cuvântului pentru apărarea credinţei, a Bisericii Ortodoxe şi a binecredincioşilor ei fii. Şi toţi ceilalţi sfinţi creştini ortodocşi români din toate timpurile şi de pretutindeni, ştiuţi şi neştiuţi, care au sporit în dragostea pentru Hristos, a faptei bune, a rugăciunii şi a virtuţii creştine, pe care Dumnezeu i-a scris în Cartea Vieţii.

Sursa: crestinortodox.ro/duminica-sfintilor-romani