Fratele Simion Gheorghiţă, Slobozia, Neamţ

Viaţa aceasta prin care trecem fiecare îşi are etapele rânduite mai dinainte de a fi fost măcar o zi din ea (Ps. 138,16), dintre care cea mai frumoasă este vremea tinereţii.
Aceasta este un dar de la Dumnezeu, prin care trecem sau am trecut; dar lumea care ne înconjoară şi lucrurile din ea au în ele o puternică atracţie şi influenţă asupra tinerilor.
Fericită este vremea tinereţii pusă în slujba Domnului Iisus, călăuză după Cuvântul Lui. Dar vai de tinereţea trăită în slujba celui rău, supusă păcatelor!
Cuvântul lui Dumnezeu ne descoperă oameni care au experimentat, şi pentru alţii care-i vor urma, statornicia în credinţă, croind „cărări drepte“. Avem exemplul celor patru tineri evrei deportaţi în Babilon: Daniel, Anania, Misael, şi Azaria, care au refuzat să ia parte la mesele şi desfătările de la curtea împărătească şi au ales o viaţă de înfrânare, de post şi de rugăciune, chiar dacă acestea aveau ca şi consecinţă cuptorul cu foc sau groapa cu lei.
O, cum i-a înălţat pe ei Domnul în mijlocul potrivnicilor lor! Totuşi ei au rămas în stare de smerenie şi de rugăciune.
O, cum ştie şi poate Dumnezeu să izbăvească şi să înalţe pe cei smeriţi cu inima, care se încred puternic în El. Nici o putere pământească nu le mai poate face vreun rău, niciodată. Prin viaţa lor trăită cu Dumnezeu a fost arătată Atotputernicia Lui.

Tineri dragi, priviţi la exemplul acestor patru tineri şi al celorlalţi ca ei, exemple relatate pe paginile Sfintei Scripturi, şi urmaţi-le credinţa! Călcaţi pe urmele lor, făcând cinste familiei, Bisericii, Lucrării şi poporului din care faceţi parte! Nu vă lăsaţi înşelaţi şi nu gustaţi din „mărul“ curiozităţilor duhului lumii sau al duhului sectar! Amândouă aceste duhuri sunt tot la fel de periculoase, pentru că ambele duc la moartea şi pierzarea sufletului. Nu va ruşinaţi de cei din jurul vostru, când e vorba de a-L mărturisi pe Domnul şi de a urma Calea Lui! Chemaţi-L şi simţiţi-L mereu aproape pe Domnul Iisus şi El vă va izbăvi din „cuptorul de foc“ sau din „groapa cu lei“ în care aţi putea ajunge. Trăind astfel, veţi vedea de câte binecuvântări vă va face parte Dumnezeu.
Slăvit să fie Domnul!

Preluat din Revista «Timotheos», nr. 2 (4) / 1995