Tatăl şi Dumnezeul nostru cel Atotputernic din Ceruri, Mântuitorul nostru şi Răscumpărătorul nostru, Iisuse Doamne, Duhule Sfinte, Mângâietorul şi Călăuzitorul sufletelor noastre, Marele nostru Dumnezeu, Sfântă Treime, ne închinăm Ţie, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi în vecii vecilor.
Din toată inima Îţi mulţumim, Doamne şi Dumnezeul nostru, în această Sărbătoare Binecuvântată, pentru acest moment pe care l-ai adus în viaţa noastră şi pentru acest loc în care ne-ai ajutat în această dimineaţă de praznic strălucit să ne aducem aminte înaintea Ta de toată recunoştinţa şi mulţumirea pe care Ţi-o datorăm pen­tru părinţii şi înaintaşii noştri care ne-au pregătit nouă independenţa aceasta sfântă în care ne bucurăm în patria noastră, în hotarele libere ale patriei noastre. Pentru jertfele şi ostenelile, şi luptele pe care le-au dus ei, ca noi să ajungem acest timp fericit şi binecuvântat.

Îţi mulţumim şi ne rugăm pentru odihna sufletelor lor, începând de la cei dintâi până la cei din urmă înaintaşi ai noştri, care au muncit, au suferit, au luptat şi au jertfit pentru ca noi să ne bucurăm de patria aceasta.
Dar ne rugăm, Doamne, din toată inima, la acest hotar nou şi deosebit, pentru acei înaintaşi ai noştri care ne-au adus nouă lumina Cuvântului Sfânt; pentru acei care au luptat şi au suferit, şi au lucrat ca să avem noi tipărită Biblia Ta, Cuvântul Tău cel Sfânt, în limba noastră, în inimile noastre, pe mesele noastre, în ţara noastră, în familiile noastre şi-n poporul nostru.

Ne rugăm pentru acei care au lucrat primii pentru ajungerea la noi a Cuvântului Tău. Ne rugăm pentru toţi acei care cei dintâi au primit de la Tine inspiraţia să pregătească Cuvântul Tău.
Ne rugăm pentru Neagoe Basarab, care şi-a sfătuit fiul să Te cunoască pe Tine, Doamne.
Ne rugăm pentru Coresi, care a tipărit Cuvântul Tău; pentru ceilalţi înaintaşi ai noştri, rând pe rând, de-a lungul veacurilor, până în zilele de astăzi. Amintim înaintea Ta şi vom aminti mereu pe Dosoftei, pe Var­laam, pe mitropolitul Şaguna, pe martirul neamului nostru Constantin Brâncoveanu, pe Antim Ivireanu, care şi-a dat viaţa ca preţ pentru Cuvântul Tău şi pentru că a vrut să aducă poporului acest eliberator sufletesc şi mântuitor care este Sfânt Cuvântul Tău.

Ne rugăm pentru mitropolitul Andrei Şaguna, care a tipărit prima Biblie românească în Ardeal. Ne rugăm pentru mitropolitul Bălan, care a convocat primul Congres Biblic în Ardeal şi care a pregătit venirea Părintelui Iosif şi înfiinţarea Oastei Domnului, prin care poporul nostru a fost împroprietărit deplin cu Biblia, Cuvântul Tău, cuvântul eliberării noastre duhovniceşti. Pe toţi îi pomenim înaintea Ta, pentru că Cuvântul Tău ne‑a poruncit: „Aduceţi-vă aminte de înaintaşii voştri care v-au vestit vouă Cuvântul lui Dumnezeu. Uitaţi-vă cu băgare de seamă la sfârşitul felului lor de vieţuire şi urmaţi-le credinţa”.

Nu uităm testamentul mitropolitului Andrei Şagu­na; nu uităm testamentul Părintelui Iosif; nu uităm cuvintele marilor noştri înaintaşi care au luptat să avem noi astăzi cuvântul liber, Cuvântul minunat al Tău, Doamne, prin care căpătăm lumină pentru noi şi pentru urmaşii noştri.

Binecuvântează sufletele acestor mari sfinţi şi dăruieşte-le veşnică răsplată la Tine, în Împărăţia Ta, pentru tot ce au făcut ei spre binele neamului nostru. Că un popor fără Biblie e un popor fără soare, fără lumină, fără hrană, fără viaţă.

Cartea este necesară, pâinea este necesară, aerul este necesar, apa este necesară, soarele este necesar, dar şi mai necesar este Cuvântul Tău cel Sfânt prin care le-am cerut toate acestea nu numai pentru trupul nostru, ci pentru sufletul nostru; şi nu numai pentru prezentul nostru, ci şi pentru viitorul nostru şi al întregului nostru popor.

Din toată inima Îţi mulţumim pentru aceştia care ne-au pregătit Cuvântul Tău. Şi, la sărbătorire a 300 de ani de la tipărirea primei Biblii în limba românească, Îţi mulţumim pentru aceasta. Şi ne rugăm pentru răsplata veşnică a tuturor acelora care au lucrat pentru ca noi să avem Cuvântul Tău şi lumina Ta; şi pentru a tuturor celor care lucrează astăzi şi vor lucra şi-n viitor pentru ca în fiecare casă, a fiecăruia dintre noi, să putem avea Cuvântul Tău cel Sfânt şi-n mâinile noastre, să avem această pâine sfântă din care să ne hrănim în fiecare zi. Nu o dată la o săptămână sau la o lună, sau la un an, ci-n fiecare zi să avem Cuvântul Tău cel Sfânt pe mesele noastre, în mintea noastră şi să putem urma Cuvântul Tău în toate locurile; şi [în toate] lucrurile fiinţei noastre. (…)