„RUGAŢI-VĂ NEÎNCETAT” (I Tes 5, 17)

Ioan Marini

În Sf. Evanghelie (Luca 18) ne este dată pilda judecătorului nedrept, pentru a ne lămuri cuvântul: a te ruga şi a nu te lăsa. Fiindcă biruinţa nu poate veni decât dacă te rogi „necurmat”, când cunoşti că ceea ce doreşti este voia lui Dumnezeu.
Un lucru înseamnă-ţi-l bine. Nici o rugăciune adevărată, făcută cu credinţă şi smerenie înaintea Domnului, nu rămâne neascultată şi răspunsul va veni. Poate nu primeşti ceea ce ai cerut, dar, în orice caz, Dumnezeu va răspunde şi vei vedea mai târziu că El ţi-a dat ceea ce trebuia şi-ţi era spre folos.
Pruncul tău e bolnav, ţi-e drag şi ţii atât de mult la el, inima ta. În fiecare zi te rogi pentru sănătatea lui, dar el pleacă. Este mântuit, fiindcă s-a întors la Dumnezeu din bună vreme. E prilej să te plângi? Deloc. Dacă el ar fi trăit şi ar fi devenit necredincios, îţi amăra şi zilele tale şi era şi potrivnic lui Dumnezeu. Acum e fericit. Tu ai cerut un bine trupesc şi ţi s-a răspuns cu unul veşnic.
Tu, femeie credincioasă, trăieşti liniştită acasă şi iată că într-o bună zi cineva vine şi-ţi spune că nişte femei au scornit fel de fel de lucruri slabe pe socoteala ta. Mai apoi ai fost înfruntată pentru fapte la care nici nu te-ai gândit. Te necăjeşti, plângi şi te rogi, ca Dumnezeu să astupe gurile rele care vorbesc despre tine. Dar ele nu încetează. Dar faci o descoperire nouă. Vezi cum Mântuitorul a suferit hulele şi batjocurile unei lumi întregi fără să Se răzbune, iar tu eşti în stare să-ţi pierzi capul. Atunci te supui şi Domnul îţi dă puterea să rabzi toate batjocurile şi prigoanele ce-ţi vin din partea lumii.
Aceasta înseamnă a birui şi a fi binecuvântat.
Te rogi să-ţi meargă toate bine, să fii ferit de ispite şi, cu toate acestea, nu-i zi în care să nu suferi fie o pagubă, fie una sau mai multe ispite – unele grele de tot. Nu mai înţelegi; dar, dragul meu, încercările noastre uşoare sau grele nu-s decât prilejul de a ne apropia şi mai mult de Mântuitorul. Dacă încer¬carea a venit şi noi ne-am aruncat în braţele Lui, am câştigat o mare bogăţie, iar dacă în ispită ne împotrivim cu ajutorul Lui, atunci biruinţa ne va aduce în fiecare zi o nouă bucurie şi veselie, vom slăvi pe Domnul. Tu roagă-te şi veghează, şi luptă; vei vedea odată că nimic n-a fost zadarnic.

«Viaţa Creştină» nr. 25-26 / 16-23 iunie 1940, p. 7