SE APROPIE CRĂCIUNUL…

Pr. Iosif Trifa

Să ne aducem aminte şi de cei săraci şi necăjiţi

O istorie veche ne spune că de la Răsărit a mai plecat un crai (în afară de cei trei) să-L afle pe Hristos. Artaban îl chema pe acest al patrulea crai şi a plecat şi el, cu aur mult, să-L afle pe pruncul Iisus. Dar în calea lui a întâlnit oameni flămânzi, necăjiţi, săraci, bolnavi şi, făcându-i-se milă de ei, le-a tot dat din aur, până când, apropiindu-se de Vifleem, s-a trezit că nu mai are nimic. Şi s-a întristat foarte Artaban, dar în somn i S-a arătat Iisus şi i-a zis: „Nu te întrista, Artabane, căci amin zic ţie: tu M-ai aflat cu adevărat pe Mine”…
Se apropie Crăciunul. Vrei săi afli şi tu, cititorule, pe Pruncul Iisus şi să I te închini Lui? Vrei să prăznuieşti cu adevărat Naşterea Domnului? Intră atunci cu ajutor în casa celui sărac, necăjit, bolnav, căci El a zis: „Orice veţi face unuia dintre aceşti mai mici, Mie Mi-aţi făcut” (Mt 25, 40).
Cel ce Se va naşte peste câteva zile în ieslea Vifleemului este pilda cea mai măreaţă despre cum trebuie să ne coborâm şi noi între cei săraci.
În Vifleemul Iudeii erau şi palate, case frumoase destule, dar Iisus S-a pogorât din lumina cerului într-o peşteră rece şi întunecoasă. Din lumea îngerilor, S-a pogorât între păstorii cei săraci şi necăjiţi, pentru ca să ne arate că şi noi datori suntem să ne coborâm cu lumină şi ajutor în traiul celor săraci şi necăjiţi.
Şi mai ales în aceste vremuri de cumplită scumpete să nu uităm dragostea şi mila faţă de cei săraci. Războiul a lăsat atâţia săraci, atâtea rane şi atâţia orfani. Nu auziţi cum răsună azi, mai duios ca oricând, colinda lor:
„La casa de om sărac
S-a gătat făina-n sac, Moş Crăciun, Moş Crăciun”…
Ce Crăciun vor avea aceşti săraci? Şi ce lucru creştinesc ar fi acela ca „unii să se îmbete, iar alţii să rabde foame” (I Cor 11, 21) de Crăciun? Naşterea Domnului este şi trebuie să fie praznicul milei şi milostivirii faţă de cei săraci.
În fiecare sat să se afle un om al milei, un om al Domnului care să umble din casă în casă şi să strângă daruri de Crăciun pentru cei ce n-au Crăciun.

«Lumina Satelor» nr. 51 / 30 dec. 1923, p. 1