Traian Dorz, Hristos, Comoara Psalmilor
Meditația zilei, 19 septembrie:

„Aşa să zică cei răscumpăraţi de Domnul, pe care i-a izbăvit El din mâna vrăjmaşului,“ (Psalmi 107, 2).

bibliaStarea Bisericii lui Hristos în lume şi în veşnicie este o stare unică.
Sufletele alese de Dumnezeu să facă parte din ea se bucură de un har cu totul deosebit.
Prin ascultarea de Hristos, prin părtăşia şi împărtăşirea cu El, Sângele şi Jertfa Sa mântuitoare i-a răscumpărat şi sfinţit,
făcând din toţi cei aleşi un Trup Sfânt, o casă sfântă, o moştenire aleasă şi slăvită (Fapte 20, 28; 1 Cor. 6, 19; Gal. 3, 13; Evrei 9, 12; 1 Petru 1, 18-19; Apoc. 5, 9).
Toţi cei care, prin harul lui Dumnezeu dat Bisericii lui Hristos, sunt credincioşi trăitori ai voii Sale, care se bucură de dreptul de a se face copii ai lui Dumnezeu (Ioan 1, 12),
printr-o naştere ca din nou,
printr-o cotitură puternic îndreptătoare,
printr-o statornică şi evlavioasă ascultare de Cuvântul Voii Sale şi identificare cu Iisus, ei primesc numele şi starea de răscumpăraţi ai Lui (Efes. 1, 4-7; Col. 1, 13-14; Apoc. 5, 10).
Ei sunt Biserica Domnului, Mireasa Lui, Casa Lui, Comoara Lui, Trupul Lui (Efes. 5, 25-32; 1 Petru 2, 5; Apoc. 21, 2-24).

În inimile tuturor acestor aleşi ai lui Hristos, dragostea lui Dumnezeu a fost turnată prin Duhul Sfânt,
şi ea locuieşte acolo în chip statornic,
aducând rodul dulce şi sănătos al faptelor frumoase şi curate.
Iar în gurile lor, aducând neîncetat laudele Numelui Său Sfânt, pentru că bunătăţile şi îndurările Lui sunt peste ei neîncetat.
Aşa zic cei răscumpăraţi cu adevărat!
Aşa zic cu toate vorbele lor şi cu toate faptele.
Aşa zic toată viaţa lor şi prin toată viaţa lor.
Cine zice că face parte din adevărata Biserică vie a lui Hristos, dacă nu trăieşte şi el şi dacă nu se străduieşte să trăiască aşa cum a trăit Hristos,
este un mincinos şi se înşală singur (1 Ioan 2, 4-11).
Pentru că în orice mădular care are părtăşie adevărată cu Trupul lui Hristos, viaţa din El aduce puterea şi rodirea cerută şi plăcută lui Dumnezeu.
Cine face cu adevărat parte din Trupul Viu al Cărui Cap este Domnul, nici nu poate fi altfel decât un mădular viu, care, prin tot ce face, aduce laudă lui Dumnezeu.

Dragă suflete, dacă şi tu te făleşti şi te mângâi cu acest lucru, cercetează-te cum zici tu, prin viaţa şi cuvintele tale, despre Dumnezeu?
Dacă ai avut şi ai parte de bunătatea lui Dumnezeu şi de îndurarea Lui, cum mărturiseşti tu despre El în faţa lumii?
Laudă cineva pe Dumnezeu din pricina ta
sau huleşte Numele Lui şi Biserica al cărei mădular spui tu că eşti?
O dragă suflete, noi avem o mare răspundere faţă de harul de care ne-a învrednicit Dumnezeu când Şi-a arătat faţă de noi în chip deosebit bunătatea şi mila, prin care ne-a ales să facem parte din acest Trup Sfânt, din Biserica Sa!
Ce fel de oameni ar trebui să fim noi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă, ca să fim vrednici de cinstea lui Iisus! (2 Petru 3, 11).
O, în câtă lumină şi sfinţenie ar trebui să umblăm! (1 Ioan 1, 7).
Câtă părtăşie dulce ar trebui să avem cu ceilalţi fraţi ai noştri, alcătuind în deplina noastră armonie un tot desăvârşit,
prin care laudele neîncetate să se înalţe în chip vrednic spre Dumnezeu,
pentru că El este bun şi pentru că îndurarea Lui este veşnică.

Bunule şi Milostivule Dumnezeul nostru,
laudă veşnică Îţi aducem Ţie pentru bunătatea şi îndurările Tale!
Niciodată nu vom înceta să-Ţi aducem laudă Ţie, pentru că faţă de Biserica Ta aleasă şi sfântă Ţi-ai arătat în chip nemărginit de mare bunătatea şi mila Ta.
Te rugăm, Doamne, fă ca Duhul Tău Cel Sfânt să se reverse puternic peste fiecare mădular al Trupului Tău,
pentru ca toată viaţa şi toate cuvintele fiecăruia din noi să-Ţi fie Ţie spre laudă şi mărire.
Fă, Doamne, ca laudele pe care Ţi le aducem să fie vrednice de Faţa Ta slăvită şi de Numele Tău cel Minunat.
Fă ca tot ce facem pentru Tine să fie aşa de curat, de frumos, de adevărat şi de sfânt, încât să le poţi primi cu plăcere şi cu bucurie.
Căci numai aceasta va fi dovada unei adevărate părtăşii a noastre cu Tine
şi numai atunci noi vom face parte cu adevărat dintre cei răscumpăraţi ai Tăi.
Amin.