InaltareaPr. Iosif TRIFA, «Lumina Satelor» nr. 21 / 1 iunie 1924, p. 3-4

– Gânduri şi învăţături la Înălţarea Domnului –

După mărită Învierea Domnului, doi învăţăcei – Luca şi Cleopa – mergeau în drum spre Emaus. Pe drum li s-a alăturat şi un călător străin care era Însuşi Iisus cel înviat. Cei doi învă¬ţăcei vorbeau despre patimile şi învierea Domnului. În vorba lor s-a amestecat şi străinul (adică Iisus), care „a început a le tâlcui lor din toate Scripturile, începând de la Moise şi de la toţi proorocii, cele ce erau pentru El”. Apropiindu-se învăţăceii de satul şi de casa lor, l-au oprit pe străin, zicând: „Rămâi cu noi, căci către seară este”. Şi a intrat Iisus în casa lor şi, când a binecuvântat pâinea, „li s-au deschis ochii celor doi învăţăcei şi L-au cunoscut pe Domnul”, dar în acea clipă Iisus S-a făcut nevăzut… (citiţi pe larg la Luca 24).
O, ce bine s-au simţit cei doi învăţăcei în tovărăşie cu Domnul! „Le ardea inima” când Domnul le tâlcuia, pe drum, Scripturile şi nici când au ajuns acasă nu se puteau despărţi de cuvântul Lui cel dulce. Această bucurie o poţi avea şi tu, şi eu, iubite cititorule. Şi noi suntem nişte călători în această lume. Călătorim spre Emausul vieţii noastre de veci. O, ce bucurie simte cel ce călătoreşte în această viaţă împreună cu Domnul. Iisus însoţeşte clipă de clipă pe cel credincios, pe cel ce doreşte după El şi Îl primeşte pe El ca tovarăş la drum.
Praznicul de joi, Înălţarea Domnului, ne spune că Iisus S-a înălţat întru mărire şi şade de-a dreapta Tatălui. Dar să nu uităm că Domnul Iisus a zis: „Nu vă voi lăsa singuri în lume” (In 14, 18); „Mă duc şi vin la voi” (In 14, 28); „Iată, Eu cu voi sunt în toate zilele vieţii, până la sfârşitul veacului” (Mt 28, 20). Iisus este Domnul şi Mântuitorul cel bun Care petrece de-a pururi cu noi. Să-L rugăm şi noi aşa cum L-au rugat cei doi învăţăcei: „Doamne, rămâi cu noi, căci către seară este”… Se face noapte, Doamne, se face noapte pe pământ de mulţimea păcatelor şi fărădelegilor care s-au încuibat între oamenii de azi… rămâi cu noi! „Către seară este”… către seară şi către noapte cumplită de stricăciuni sufleteşti se apleacă viaţa omenirii de azi. Doamne, rămâi cu noi!
Domnul Iisus e gata oricând să rămână cu noi, să intre la noi, căci El a zis: „Iată, stau la uşă şi bat. De va auzi cineva glasul Meu şi va deschide, voi intra la el”… (Apoc 3, 20). O, ce bun este Domnul! În ziua Judecăţii va trebui să răspunzi, iubite cititorule, despre un Dumnezeu bun care a voit să intre în casa ta, în viaţa ta. „Am voit să călătoresc cu tine – va zice Iisus – şi tu nu M-ai primit, am voit să intru în casa ta, în viaţa ta şi tu nu te-ai îndurat să laşi păcatul şi să Mă primeşti pe Mine”… Ce vei răspunde tu la aceste învinuiri?