Traian DORZ, fragment din «Calea bunului urmaş»

… Nu poţi fi oprit de nimeni a-i căuta pe cei care au nevoie de Dumnezeu. Şi nici a-i părăsi pe cei care au nevoie de tine, atunci când tu eşti un suflet deplin slobod în Hristos. Căci numai când ajungi slobod faţă de toţi te poţi face robul tuturor pentru Dumnezeu.

Domnul Iisus vine dis-de-dimineaţă în biserică, pentru a-i putea primi pe toţi, începând de la cel mai dintâi.
Domnul Hristos vine cel dintâi la templu, pentru a putea asculta şi cele mai dintâi rugăciuni.
Vine, ca să-l vadă pe fiecare când vine şi ca să ne înveţe pe noi toţi că fiecare trebuie să fie cel mai dintâi în toate (Tit 3, 8), chiar şi la biserică, în locaşul Domnului.

Sculaţi-vă, cei cărora vă place să leneviţi în patul vostru, cu mâinile încrucişate, în starea dulceagă şi putredă a păcatului, când ar trebui să vă rugaţi, să privegheaţi şi să vă grăbiţi la ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu, la sfintele rugăciuni ale Bisericii.
Sculaţi-vă acum la mântuire, căci când vă veţi scula din morminte, va fi numai judecata.

Treziţi-vă, cei care vă duceţi la biserică sau la adunare când este aproape să se încheie totul cu „Amin“, în loc să vă duceţi dis-de-dimineaţă, de la început, aşa cum a făcut şi Domnul.
Treziţi-vă acum, mai înainte, – ca să nu vă treziţi numai în iad.

Învăţaţi toţi de la Hristos Domnul cum trebuie să vă purtaţi în biserică, căci este o batjocură şi un păcat ceea ce se vede la foarte mulţi care vin la ascultarea Evangheliei când totul e pe sfârşite. Sau vin numai ca să poată şi ei spune că au fost.
Voi, care sunteţi gata de plecare cu mult înainte, nu plecaţi până la sfârşit. Unde vreţi să mergeţi voi, toţi cei grăbiţi, când trebuie să fiţi acolo? Şi ce faceţi voi în timpul cât Domnul vă aşteaptă, iar alţii se tot uită şi întreabă după voi?

O, fiţi cu toţii silitori spre biserică şi spre adunare. Căutaţi să fiţi cei dintâi acolo cu Iisus. Căci El vă aşteaptă pe toţi şi ţine seama de fiecare când vine.

Căci în biserică nu mergi la om. Şi nici să nu mergi la om. Casa sfântă nu-i casa vreunui om, ci este casa lui Dumnezeu (Lc 19, 46). Să nu ascultaţi acolo omul, ci să-L ascultaţi pe Dumnezeu. Nu privi acolo pe nimeni, ci priveşte-L numai pe Hristos. Şi nu te gândi acolo la nimic altceva decât la voia Lui.

Hristos Domnul vine în Templu pentru tot norodul. El îi ascultă acolo pe toţi. El ia seama cum se roagă, ce cere, ce face şi ce gândeşte fiecare suflet din tot norodul venit acolo la rugăciune şi ascultare. Nu uitaţi nici o clipă şi nici una din acestea voi, toţi cei care mergeţi şi trebuie să mergeţi în Casa Domnului…