PiatraSoimuluiMartie1986Mulţumim lui Dumnezeu pentru această minunată şi binecuvântată seară şi noapte petrecută aici împreună. Şi noi, cei bătrâni, dacă am fost printre voi, ne simţim parcă şi noi tineri. Şi mulţumim lui Dumnezeu că se împlineşte într-adevăr în viaţa noastră Cuvântul Său din Psalmi: „…întinereşte ca vulturul”.
Dumnezeu ne dă nouă puterea de a întineri mereu. Că seva care curge prin trupul nostru vine din rădăcina cea puternică a Buciumului Vieţii, care este Iisus.
Într-adevăr, în Hristos nimeni nu este bătrân. Fără Hristos, vezi atât de mulţi tineri care deja sunt îmbătrâniţi. Oameni epuizaţi, oameni storşi, care nu mai au nici un fel de scop în viaţa lor. Trăiesc ca un animal, ba poate că şi mai rău.
Ce sens veşnic şi fericit a dat vieţii noastre cunoaşterea lui Hristos! Fiţi fericiţi că-L cunoaşteţi pe Domnul! Devotaţi-vă Lui cu toată puterea şi nu umblaţi după El şchiopătând şi tânjind.
Alipiţi-vă de Domnul, faceţi acel contact divin cu El, cum face becul cu uzina, ca să capete putere de iluminat şi de încălzit.
Alipiţi-vă de Hristos şi staţi uniţi cu El, pentru că El v-a dat vieţii cel mai înalt şi mai strălucit sens. Toate trebuinţele noastre, chiar şi cele trupeşti, se împlinesc deplin în Hristos când noi suntem total devotaţi şi hotărâţi pentru El…
Vă vorbesc de la experienţa a 70 de ani. Eram copil când am plecat pe calea lui Dumnezeu. Nu împlinisem 15 ani. Eram atât de fericit! Şi de atunci au trecut atâţia ani şi ani. Când îi am în urmă, mi se pare că a fost un vis. Când îi aveam înainte, nici nu mă gândeam că voi ajunge la acest număr. Şi acum binecuvânt pe Dumnezeu cu toate cuvintele inimii şi cu toate simţurile fiinţei mele, pentru că S-a îndurat şi a privit spre un fir de praf, cum eram. Uitat de toţi, un copil – cum s-ar zice – ca al nimănui. Domnul S-a îndurat de mine.
Dar când am auzit prima dată vocea Lui, atunci mi am deschis inima. Şi când Domnul m-a chemat la El, atunci m-am predat total lui Hristos. N-am mai păstrat nimic pentru alţii. Poate că acesta a fost singurul lucru pentru care Domnul a privit cu blândeţe şi cu bunătate la neputinţa mea. Şi, dacă S-a îndurat El să-mi rânduiască o astfel de viaţă în care a trebuit să trec prin atâtea încercări (şaptezeci de ani nu-i un număr mic), a fost numai ca să văd cât de puternic este El, cât de bun este El şi cât de aproape-i de fiecare dintre acei care se hotărăsc pentru El.
Noi, care avem viaţa în urmă, avem moartea în faţă. Şi de duşmanul din faţă mai uşor te ştii păzi. De fapt, pentru noi, Dumnezeu a acoperit chipul Morţii, pentru că este scris: „Cine Mă urmează pe Mine nu va vedea moartea”. Îl va vedea pe Domnul…
Suntem pregătiţi pentru aceasta.
Dar altceva am vrut să spun: cei care sunt tineri au moartea în urmă. Şi de vrăjmaşul din spate mai greu te poţi feri.
Nu numai pentru că ai binecuvântarea lui Dumnezeu asigurată pentru totdeauna, predându-te Lui, dar ai şi anulată primejdia morţii pentru totdeauna. Cine Îl iubeşte pe Dumnezeu şi se predă Lui, acela are asigurată viaţa veşnică.
Am dori din toată inima să gândim la toate aspectele acestea acum, la începutul acestui an. Şi când Dumnezeu ne-a dăruit bucuria aceasta, pentru noi nu se mai pune problema nici a morţii, nici a nenorocirii, nici a unor primejdii, pentru că Domnul nostru, dacă suntem hotărâţi pentru El, le-a anulat pe toate, le-a acoperit pe toate… Hristos S-a aşezat între vrăjmaşii noştri şi noi. Noi nu mai avem de-a face vrăjmaşul, cu Satana, cu ispita, cu moartea, cu nenorocirea. Pentru că între ele şi noi este Hristos. Dacă ne-am hotărât pentru El şi ne-am alipit de El, El este pentru noi ocrotire şi pază pentru totdeauna.
Suntem fericiţi că Domnul ne-a adus la cunoaşterea aceasta. Deci, bucuraţi-vă de ea şi ataşaţi-vă total de Hristos.
Uniţi-vă cu El până la acel punct de sudură sufletească ce se face numai la alb, la acest alb imaculat şi etern pe care ni-l dă Hristos, prin Sângele Lui cel sfânt, când ne curăţă. Şi la acel punct de căldură înalt şi strălucit care ne uneşte pentru totdeauna cu Dumnezeu.
Da, aşa să ne unim cu Dumnezeu. Atunci vom fi total fericiţi, când vom fi total hotărâţi pentru El…
Căutaţi din toată inima să trăiţi puternic momentul acesta cu toată semnificaţia lui. Priviţi-vă unii pe alţii şi nemaidespărţiţi să vă simţiţi pentru totdeauna. Hristos v-a chemat la aceeaşi luptă şi la aceeaşi cunună, la aceeaşi răsplată.
…Simţiţi vă fiecare rostul şi locul în Lucrarea lui Dumnezeu. Şi puneţi puternic mâna pe plugul Evangheliei, pe plugul lui Hristos şi lucraţi acolo unde Hristos v-a pus să lucraţi pentru El. Pentru că răsplata pentru orice lucru făcut pentru El este foarte mare.

Traian Dorz, fragment din Cuvântul de încheiere la Sărbătoarea literară din Sibiu, 1 ianuarie 1985