A FI ÎNCHINĂTOR ADEVĂRAT

Traian Dorz,
fragment din «Crucea mântuitoare»

… Omenirea a avut mulţi binefăcători, în toate timpurile, care i-au căutat fericirea prin tot ce au crezut ei că pot ajuta şi uşura viaţa acesteia, a semenilor lor pe pământ. Dar cei mai mari binefăcători ai omenirii au fost, în toate timpurile şi în toate locurile, acei care le-au arătat oamenilor pe Hristos.
Acei care nu numai cu cuvântul lor puternic, luminos şi fierbinte, dar mai ales cu viaţa lor curată, binefăcătoare şi smerită L-au arătat strălucit şi vrednic pe Hristos, Viu şi Adevărat, în faţa semenilor lor, în aşa fel, ca şi aceştia să-L iubească şi dorească pe Hristos.

„Am vrea să-L vedem pe Iisus, am vrea să-L auzim pe Hristos…”
Ascultă această strigare dureroasă şi adâncă a tuturor celor ce-i întâlneşti. Poartă-te în aşa fel cu toţi, vorbeşte în aşa fel cu fiecare, ai grijă să umbli totdeauna în aşa fel, încât ascultătorii tăi să spună în urma ta nu ce frumos ai vorbit tu, ci cât de minunat este Iisus!
O, să dea Bunul Dumnezeu ca toţi cei care vorbesc în Numele lui Iisus şi toţi cei care stau în slujba Evangheliei Lui, şi toţi cei care se ridică să îndrume sufletele spre viaţă să-L mărturisească pe Iisus cu o asemenea putere şi roadă, încât toţi oamenii să-L vadă pe El în ei. Facă Domnul ca toţi cei care se vor întoarce de la auzirea cuvintelor noastre să poată spune cu bucurie: Am văzut pe Iisus!
Fericiţi vor fi în vecii vecilor toţi vestitorii Domnului care au făcut mărturisirea Evangheliei cu multă smerenie, dragoste şi sinceritate. Cu smerenie, pentru că ei i-au întrebat mereu pe alţii, socotindu-i mai mari ca ei. Cu dragoste, pentru că ei n-au făcut niciodată singuri, fără fraţi! Cu sinceritate, pentru că atât cât au făcut era din toată inima.
Întâietatea celor credincioşi nu se impune prin porunci şi prin laude personale, ci se recunoaşte prin merite şi smerenie, prin dragostea şi preţuirea ostenelilor sfinte, depuse pentru Domnul fără nici o pretenţie la vreo răsplată. Aşa şi-au câştigat întâietatea înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor sfinţii noştri înaintaşi. Aceştia sunt închinătorii adevăraţi.
O, Doamne Duhule Sfinte, ridică mereu în slujba Ta astfel de slujitori. Amin.