„Ei i-au mai pus următoarea întrebare: «Atunci de ce botezi dacă nu eşti Hristosul, nici Ilie, nici proorocul?»“

Botezul-Domnului-9A fi un trimis adevărat al Domnului, este un lucru mare şi de mare răspundere.
Nu oricine spune el însuşi că este trimis al Domnului este şi cu adevărat trimis! Ba tocmai acela care prea tot spune despre sine acest lucru mai degrabă nu este.
Trimis al Domnului este acela care, prin fapta şi prin toată trăirea sa, dovedeşte acest lucru. Care are nu numai trăirea vieţii, ci şi harul alegerii acestei isprăvnicii (1 Cor. 4, 1-2).
El nu este numai slujitor al lui Hristos, ci este şi ispravnic al Tainelor lui Dumnezeu.
Dacă şi le însuşeşte cu credincioşie pe amândouă aceste chemări, el este vrednic de toată preţuirea şi supunerea. Şi poţi să-i fii ascultător şi urmaş, căci te va duce pe urma lui Hristos (Filip. 3, 17; 1 Petru 5, 1-5).
Dacă cineva nu trăieşte şi nu lucrează după porunca Domnului şi totuşi pretinde sau ocupă un astfel de loc, vai de el (1 Cor. 9, 16-17).
Mai bine, dacă nu se poate stăpâni şi nu poate trăi aşa cum pretinde locul pe care îl ocupă, să plece la altă meserie. Şi să lase acest loc de cutremurătoare răspundere altuia care poate trăi în sfinţenie acolo.

Un Sfânt Părinte, când a fost ales episcop, îngrozit de răs-punderea cea mare a unei astfel de slujbe, a fugit şi s-a ascuns plângând. Şi, cu toate stăruinţele Bisericii, n-a voit — el, cel mai vrednic de această slujbă — să primească, din pricina nevredniciei pe care spunea el că şi-o simte…
Ce mari oameni a avut odinioară Biserica Domnului! Dar astăzi cine mai face aşa? — deşi răspunderea de astăzi e şi mai mare!

O Tatăl şi Dumnezeul nostru,
Te vom ruga mereu să dăruieşti Bisericii şi Evangheliei Tale oameni plini de Duhul Sfânt,
care să mărturisească cu mare putere de trăire Numele Domnului IISUS HRISTOS,
fiind vrednici de isprăvnicia aceasta încredinţată lor.
Dar pe aceia care nu vreau să trăiască în chip vrednic, scoa¬te-i Tu, Doamne, afară, ca să nu facă de ocară Numele Tău. Şi să nu mai predice chiar din Biserică răul, împotriva ei.
Dăruieşte-ne şi nouă harul să ne împlinim cu credincio-şie slujba care ne-ai încredinţat-o, cu smerenie şi cu cutre-mur, fără să ne întindem peste câmpul nostru de lucru (2 Cor. 10, 15-16),
Ca să nu răpim niciodată roadele muncite de altul.
Amin.

Traian Dorz, HRISTOS — DUMNEZEUL NOSTRU