Hristos, Domnul Neprihănirii, are veşnice binecuvântări pentru oricine umblă în neprihănirea cerută de El. Fericită este şi va fi veşnic sămânţa celor care au umblat şi vor umbla mereu în dragostea şi ascultarea lui Hristos. Dar vai de cei care cad din această stare. Ei ajung o sămânţă a păcatului, a morţii, a iadului.

Satana, care la început a fost o creatură superioară, o operă strălucită, realizată prin Hristos, a devenit cândva, prin propria lui voinţă, un vrăjmaş al Creatorului şi Binefăcătorului său. Momentul transformării lui satan din înger în demon, din colaborator în vrăjmaş, din prieten în ucigaş este opera lui însuşi! Bun a fost făcut de Dumnezeu. Rău s-a făcut el însuşi! Şi cu orice fiu al său este tot aşa.

Binele a fost creat de Dumnezeu; răul s-a creat singur. Izvorul răului este în el însuşi. Apoi răul a devenit un creator, prin acelaşi proces de transformare prin care şi-a dat naşterea lui însuşi. Fiecare rău se face rău el însuşi – nimeni nu-l poate din afară. Ci numai el însuşi, dinăuntru.

Tot ce este rău, fals, dubios, întunecat, negativ, dăunător, bolnav, otrăvitor şi ucigaş este opera lui satan, fie oameni, fie lucrări, fie lucruri. Păcatul este prima lui lucrare. Şi cu ajutorul acestuia a creat duhuri, apoi suflete, apoi metode, apoi roade.
Neghină sunt fiii celui rău – spune Domnul. Aşteptarea lor este focul (Mt 13, 38-42). Vicleanul este fiul dracului (Fapte 13, 10) – şi aşteptarea lui este blestemul. Cei răi vor fi aruncaţi grămadă, împreună cu satana, în cuptorul aprins (Mt 13, 49-50). Cei buni vor fi mântuiţi individual. Satana are gloată – Hristos numai fiinţe unice.

Oricine păcătuieşte este de la diavolul – şi va împărtăşi aceeaşi soartă cu el. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului (I In 3, 8-10). Sămânţa Femeii: Hristos. Şi sămânţa diavolului: el însuşi (Fac 3, 15).

În lupta contra lui satan, Hristos merge cu armele Neprihănirii, Adevărului şi Sfinţeniei. El nu poate merge cu alte arme. Acestea sunt armele Lui, căci aşa este El. Dar diavolul merge cu armele contrafăcute ale murdăriei, ale minciunii, ale păcatului, fiindcă în el totul este mincinos şi contrafăcut. Pentru că el însuşi este aşa din clipa când s-a creat. De aceea satana n-are milă de nici unii din ai lui. Tot ce le pregăteşte el este numai grozăvie şi cruzime. Dumnezeul nostru, deschide-le ochii la toţi cei în¬şelaţi de satana, înainte de a fi prea târziu. Amin.

Traian Dorz, din Săgeţile biruitoare