Traian Dorz, din HRISTOS – SOLIA BIBLIEI

Din Isaia 32, vers. 15:
Aceasta este o slăvită profeţie despre Pogorârea Sfântului Duh, trimis de Mântuitorul de la Tatăl, după făgăduinţa pe care a făcut-o ucenicilor Săi (Ioan 14, 26; Fapte 2, 16-18).
Cât de minunat s-au împlinit cele profeţite după ce Duhul Sfânt S-a turnat de Sus peste noi… Pustietatea aceasta plină de uscăciune duhovnicească, goală de orice rod sfânt, fără nici o viaţă şi cunoaştere de Dumnezeu, în ce pământ binecu-vântat s-a prefăcut! Întinderea tuturor zărilor şi hotarelor acestora, până la marginile pământului astăzi creştin, altădată atât de neroditoare şi jalnice, cu ce pomăt sănătos şi încărcat s-a umplut!

Lucrarea neprihănirii: pacea şi roada neprihănirii, odihna şi liniştea nemaischimbată erau atât de necunoscute până atunci. Dar după aceea în câte inimi, în câte familii, peste câte întinderi s-a aşezat statornicia ei binecuvântată!
Şi suflete care înainte nici nu ştiau că există un Cuvânt al lui Dumnezeu, nici nu cunoşteau ceva despre Hristos, nici nu auziseră măcar că ar fi Duhul Sfânt, nici nu trăiseră o rugă-ciune, nici nu gustaseră o cântare sfântă, nici nu bănuiau ceva despre naşterea din nou — după iluminarea adusă de turna-rea Duhului Sfânt ce semănători binecuvântaţi au devenit!
Ferice de voi, fericiţi părtaşi ai Sfântului Duh! Ferice de voi, peste care s-a turnat fără măsură Duhul Domnului! (Rom. 5, 5). Împliniţi cu recunoştinţă şi cu hărnicie datoria pe care o aveţi faţă de harul pe care l-aţi primit. Semănaţi pretutindeni de-a lungul apelor lui Hristos, slobozind pretutindeni pe cei care sunt robi — şi pe cei care sunt împovăraţi… (Isaia 32, 15-20). Atunci cu adevărat va fi ferice de voi.

Slavă Ţie, Tatăl şi Dumnezeul nostru, slavă Ţie, Hris-toase, Mântuitorul nostru, şi slavă Ţie, Duhule Sfinte, Puterea şi Bucuria noastră!
Plini de smerită recunoştinţă mulţumim pentru turnarea Duhului Sfânt peste noi — şi pentru toate binecuvântările şi binefacerile de care ne împărtăşim acum prin El şi pe care fără El nu le-am avea şi nu le-am fi cunoscut niciodată.

O Duhule Sfinte, ajută-ne să Te purtăm în nişte vase totdeauna curate şi smerite, ca Tu să-Ţi poţi aduce neîm-piedicat roadele Tale sfinte şi prin noi, şi în noi, şi printre noi. Iar apoi de la noi spre alţii să se întindă bunătatea binefacerilor Tale, Doamne, spre slava lui Dumnezeu şi spre umplerea întregului pământ cu roade binecuvântate, spre lauda Ta. Amin.

Cântarea din Isaia 32, 15-20

Când Domnul Îşi revarsă Duhul de Sus, cu milă, peste voi

pustia se preface-n lanuri, pădurile-n livezi de soi,

Nepărtinirea-I peste holde, neprihănirea pe livezi

şi roada curăţiei: pacea, cuprinde-ntinderea cât vezi.

De odihnire liniştită atunci ne bucurăm deplin,

poporul Său stă-n Casa Păcii, scăpat de orice griji şi chin.

Ferice-n veci de voi câţi astăzi pe lângă ape semănaţi

şi care peste tot daţi drumul celor trudiţi şi apăsaţi.