Неділя-Хрестопоклонна-75-1200x801E tare grea vremea persecuției, e tare anevoios urcușul suferinței, e tare singuratică crucea statorniciei, e tare învolburat momentul alegerii și al hotărârii…
Biserica Ortodoxă Ucraineană trece acum prin grea încercare, mai ales că mulți pot motiva așa de simplu: Păi, e tot biserică ortodoxă, nu ne cere nimeni să ne lepădăm de ortodoxie.
Noua aripă, schismatică pentru noi, pentru unii poate părea o arhierească binecuvântare. Mai marele Bisericii Ortodoxe și-a pus girul pe ea și membrii ei se cred a fi biserica adevărată.
Pentru cel mai slab, pentru cel netrecut prin ciurul încercărilor, pentru cel care nu a gustat cu adevărat să vadă cât de bun este Domnul, ierarhul care îi dă libertatea și care se declară tot ortodox, este de preferat. Și nu-i este ușor omului de rând să facă deosebirea.
„Dacă nu mă pune să mă lepăd de ortodoxie, și dacă are binecuvântarea cea mare de la patriarhul ecumenic al tuturor ortodocșilor, și dacă ne oferă libertate deplină, de ce să nu trec de partea lor? De ce aș rămâne de partea unei biserici pe care a condus-o unul care azi ne e dușman?“ De parcă valoarea unei biserici e dată de omul care o conduce, și nu de Hristos și de Adevărul cel unic de credință.
Ce simplă pare azi luarea unei decizii cruciale pentru mântuire!… Tot ortodocși sunt și unii, și alții. Doar că unii oferă și libertatea, și bunăstarea, și calea cea ușoară… De ce să nu te dai de partea lor? Așa pot crede și așa pot motiva unii…
Binecuvântată să fie însă statornicia acelora care nu și-au lepădat credința în fața promisiunilor deșarte. Care nu s-au lăsat impresionați de ușa deschisă a Vestului… Care L-au „gustat“ pe Domnul și Adevărul Lui le-a fost dulce ca mierea.
Curaj, vitejilor apărători ai Lavrei Pecerska, curaj, vrednicilor păstrători ai credinței celei dintâi, curaj, statornicilor împlinitori ai învățăturii celei adevărate!…
Curaj Înalt Preasfințite Onufrie, curaj, Înalt Preasfințite Pavel, curaj, Înalt Preasfințite Longhin, curaj tuturor vouă, oropsiților și persecutaților pentru credință! Inima sus!
Suntem alături de voi cu rugăciunea. Domnul să întărească aripile răbdării voastre, Domnul să dea putere brațelor tăriei voastre, El să mânuiască spada voastră în lupta împotriva oricăror lepădări de credință. El să statornicească hotărârea cea dreaptă tocmai în mometul celor mai mari presiuni, El să însuflețească duhul vostru prin călăuzirea Duhului Sfânt în apărarea Adevărului de credință…
Și o va face, aveți nădejde, pentru că Dumnezeul nostru este singurul Care face minuni și Care nu uită pe aleșii Lui. Doar noi să rămânem de partea Lui. Și biruința Lui va fi și a noastră. Chiar dacă în fața lumii va părea că am pierdut, că suntem arestați, încătușați, închiși, loviți, uciși, în fața Domnului vom fi adevărații biruitori. Ce înseamnă o simlă brățară de urmărire la picior? Cununa de biruitor are importanța reală. Restul sunt detalii nesemnificative…
Cu Dumnezeu, înainte!

Lidia Hamza