DE LA PRIVEGHIUL FRATELUI IOAN MARINI

Vorbeşte fratele Traian Dorz

Oastea este dragoste şi lacrimi. Aşa am învăţat şi aşa vrem să rămânem

…Sunt 15 ani de când l-am întâlnit prima dată la Sibiu. Aveam atunci abia 17 ani.
Doi ani mai târziu, planul lui Dumnezeu ne-a înfrăţit pe totdeauna la aceeaşi masă de scris şi de lacrimi, lângă patul şi inima marelui nostru Neemia. Lângă jertfa care era în fiecare zi o luminoasă pildă pentru noi. Câte n-am trăit noi împreună cu păr. Trifa… cine le-ar putea scrie oare pe toate?
A urmat apoi sfârşitul din 12 februarie 1938. Când Părintele Iosif a plecat dintre noi, atâtea mâini haine s-au repezit să rupă Oastea. Şi câţi nu s-au bucurat atunci că s-a sfârşit cu noi!
Nouă ani am fost alungaţi pe toate drumurile acestei ţări, din cetate în cetate, de la Sibiu, la Oradea, apoi la Arad, apoi la Cluj, la Bucureşti, la Beiuş… Ne uitam amândoi de atâtea ori în jurul nostru şi adesea nu auzeam decât urlete de glasuri vrăjmaşe… Mulţi s-au bucurat atunci că s-a sfârşit cu noi…
Dar Dumnezeul nostru, El Însuşi ne-a apărat. Şi, peste ruinele sfâşierilor şi luptelor noastre, El a făcut ca Oastea Lui să primească o nouă şi mare revărsare de har. Iar astăzi ea merge din biruinţă în biruinţă, ajungând pe înălţimi pe care nici nu le bănuia altădată.
Şi va mai merge încă, pentru că este Lucrarea lui Dumnezeu. Azi suntem iar la o mare răspântie şi mulţi încep să creadă ceea ce se credea acum 9 ani despre Lucrarea aceasta. Gândind la acest lucru, Cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am citit în dimineaţa aceasta, de la Isaia 54, 8-17, scris parcă anume pentru Lucrarea Oastei, mi-a umplut sufletul de pace.
Lucrarea aceasta va merge înainte, trecând peste oamenii mici care i se pun în cale şi peste toate uneltirile lor. Şi va birui, pentru că peste ea este chemat Numele Marelui Iisus Biruitorul, pentru că Duhul Lui este revărsat peste ea, pentru că pecetea Lui este pusă peste jertfele ei…
Nici unul să nu fie slab. Lucrarea Oastei va fi pomul mare în umbra căruia se vor aduna toţi. Toţi fiii ei vor fi ucenici ai Domnului şi propăşirea ei va fi mare, pentru că dragostea Domnului care ne-a adunat în ea şi care ne strânge este statornică, la fel a munţii şi duhul dragostei este duhul acestei Lucrări.
Oastea este dragoste şi lacrimi. Aşa am învăţat şi aşa vrem să rămânem. De aceea înnoim din nou legământul din 12 Februarie 1938, de a merge până la capăt pe drumul bătătorit de înaintaşii noştri».
Iar ţie, frate Marini, care ţi-ai sfârşit mai degrabă alergarea şi mergi să te odihneşti de-acuma de toate luptele şi ostenelile, la această ultimă despărţire a noastră, îţi spun: La revedere pe curând, în Patria Cerească. Bucură-te, lupta noastră şi alergările noastre n-au fost în zadar…