Pr. Iosif Trifa – Fricoşii

Sus pe dealul Golgotei, Iisus Mântuitorul câştigase o biruinţă definitivă asupra diavolului, asupra lumii, asupra păcatului. Crucea Golgotei dăduse lumii pe Marele Biruitor… Pe cel mai mare Biruitor din câţi a cunoscut vreodată acest pământ trecător.
Şi totuşi lumea a crezut că Îl poate birui pe acest Biruitor. Lumea a crezut că Îl poate ţine închis într-un mormânt păzit de suliţe şi străji.

Dar El a biruit. A prăvălit piatra, a deschis mormântul şi Biruinţa Lui a strălucit în toată puterea ei. El a biruit definitiv şi a asigurat biruinţă tuturor celor care păşesc pe urmele Lui, trăiesc în numele Lui şi luptă în numele Lui. Lumea poate câştiga multe „biruinţe”. Lumea poate răstigni adevărul Evangheliei, îl poate îngropa, îl poate străjui – dar acest adevăr învie cu putere şi va învia totdeauna, pentru că biruinţa lui i-a asigurat-o Cel care a biruit lumea. „Îndrăzniţi, căci Eu am biruit lumea” (In 16, 33).
Iisus Biruitorul ne asigură biruinţa Lui. Ne asigură o biruinţă pe care nimeni n-o poate lua de la noi.

Lumea poate opri vremelnic Biruinţa pe care ne-a lăsat-o Domnul. O poate închide vremelnic… o poate străjui vremelnic – dar ea totdeauna va birui, pentru că El veşnic e biruitor.
Iisus e Domnul Biruinţei. El veşnic asigură biruinţă tuturor copiilor Lui.

Toţi cei ce se strâng în numele Lui, toţi cei ce trăiesc în numele Lui, toţi cei ce luptă în numele lui vor birui. Prin oricâte furtuni şi lupte vor trece copiii Lui, ei vor birui, pentru că în fruntea lor stă Iisus Biruitorul.

„Îndrăzniţi, căci Eu am biruit lumea”… Domnul are lipsă de luptători. Domnul are lipsă de biruitori, de oameni care să calce pe urmele Lui. El ne cheamă la luptă. Şi El ne asigură biruinţa.

Cei ce luptăm în numele Lui nu suntem singuri. În fruntea noastră stă El, Iisus Biruitorul.
Şi, dacă El este cu noi, de cine ne vom teme?
Şi, dacă dragostea Lui e cu noi… de cine ne vom înfricoşa?
Dacă biruinţa Lui e cu noi – birui-vom şi noi.

Deci, fraţii mei, cu ochii ţintă la Iisus Biruitorul! Cu El am biruit, cu El vom birui şi cu El vom dobândi pe urmă preadulcea făgăduinţă: „Celui ce va birui voi da lui să mănânce din pomul vieţii care este în mijlocul Raiului” (Apoc 2, 7).