Episcopul LonghinSursa: graiulortodox

Înalt Preasfinţiile Voastre, preacuvioşi şi preacuvernici părinţi, cuvioase măicuţe,
Cu cea mai mare durere în suflet suntem astăzi noi creştinii ortodocşi datorită zilelor pe care le-am ajuns, de a suferi în Biserica noastră ortodoxă loviturile pe care le primim. Dar, deşi, de 2000 de ani Biserica noastră a fost lovită din toate părţile, de toate ereziile, sfinţii părinţi ai Bisericii au păstrat dogmele şi credinţa adevărată.

Vă îmbrăţişăm cu toată dragostea în Hristos Domnul nostru şi după dumnezeescul psalmist care zice ce bine e ca fraţii să fie împreună, dar nu în dragoste făţarnică cu ereticii, ci cu fraţii noştri în credinţa noastră bună, canonică şi dreaptă şi unde dragostea se bucură de adevărul pe care-l trăim în Biserica noastră. Astăzi ne-a adunat durerea sufletului şi frământările poporului ortodox de pretutindeni datorită marelui pericol care a apărut în faţa noastră de a deveni trădători ai sfintei noastre credinţe ortodoxe ori de a mărturisi adevărul sfânt care ne este dat de cea mai scumpă comoară. Noi ştim numai o Biserică pe care ne-a lăsat-o Iisus Hristos , Domnul nostru şi aceasta este una sfanta Biserică, apostolicească şi sobornicească şi drept măritoarea credinţă cu care vrem să ne întoarcem la scumpul nostru Mântuitor în veşnicie. Aceasta este biserica pe care nici porţile iadului nu o pot sfărâma , al cărui cap este Hristos.

Nu recunoaştem alte zise biserici surori, identice şi nici relaţiile Bisericii ortodoxe cu cealaltă lume creştină. Da, iubim pe toţi şi pe toată lumea de pe pământ, pentru că toţi suntem făptura lui Dumnezeu şi de aceea iubim şi îi chemăm pe toţi să se întoarcă la adevărata credinţă mântuitoare ortodoxă pe care a lăsat-o Domnul Iisus Hristos şi care este una şi el a răscumpărat-o cu sfânt sângele său şi nu cu ecumenismul blestemat , care este înainte mergător antihristului şi doreşte să distrugă din temelii pe una sfântă, sobornicească şi apostolesca Biserică a lui Hristos.

Vreau să vă spun câteva lucruri din cauza cărora noi creştinii ortodocşi nu putem lua parte la ecumenism:
– Ecumenismul substituie noţiunea corectă de biserică universală în sensul Bisericii care apără adevărul lui Dumnezeu, prin definirea greşită a bisericii ca biserică mondială în sens geografic,universal.
– Preferă cantitatea şi nu calitatea mărturisirii adevărului.
– Impune învăţături false , chipurile universale în afara adevărului.
– Întăreşte pe neortodocşi în convingerea că şi ei ar aparţine Bisericii.
– Împiedică pe sincerii căutători ai adevărului să găsească comuniunea cu Biserica adevărată a lui Hristos.
– Nu crede în existenţa Bisericii unice sfinte, soborniceşti şi apostoleşti.
– Subminează în chip eretic eclesiologia ortodoxă,
– Manifestă neîncredere în puterea cuvintelor lui Hristos neschimbate până la sfârşitul lumii despre invincibilitatea Bisericii ( Matei, 28-20).

Propovăduieşte o învăţătură cu totul nouă despre biserică, potrivnică credinţei ortodoxe. Noi nu putem să renunţăm la dogmele , canoanele şi tradiţiile Sfintei Bisericii Ortodoxe care ne întăresc în dreapta credinţă, conducându-ne către mântuirea veşnică pentru a prefera ecumenismul ce ne îndepărtează de ortodoxie şi ne învaţă să neglijăm hotărârile dogmatice şi canonice ale Bisericii.

Ecumenismul contestă canoanele apostolice 10 şi 45, îndreptate împotriva comuniunii în rugăciune cu ereticii. Creştinul ortodox nu poate să ia parte la o mişcare ce-şi propune prin spiritul său exclusivist să apropie pe ortodocşi de eretici, contestând sinoadele ortodoxe ecumenice şi locale pe temelia cărora s-a afirmat învăţătura ortodoxă.

Fragmentează în mod eretic textele Cuvântului lui Dumnezeu.
Pregăteşte Ortodoxia pentru abateri dogmatice în scopul unităţii ecumenismului.
Şi multe altele asemenea .Nu putem vinde adevărul şi credinţa şi suntem foarte îngrijoraţi de ceea ce se petrece.

Înalt Preasfinţiile Voastre, dragi părinţi, cuvioase măicuţe,
îl rugăm pe bunul Dumnezeu să ne ajute să rămânem adevăraţi fii ai Bisericii lui Hristos, să nu rămânem nepăsători, să nu devenim trădători, să nu ne vindem credinţa pe care ne-au predat-o sfinţii părinţi trăind-o în toată curăţia canonică şi dogmatică a sfintelor sinoade ecumenice pe care ni le-au lăsat toţi sfinţii părinţi de la Hristos şi până acum. Fiecare dintre cei care nu-şi cunosc încă credinţa şi adevărul să se hotărască ce sunt ortodocşi ori eretici, sunt cu papa de la Roma sau cu adevăratul Hristos , noi rămânem cu Hristos , Mântuitorul nostru, cu învăţăturile Bisericii noastre Ortodoxe. Nu te vom vinde pe tine Sfânta Ortodoxie, chiar dacă va trebui să suferim . Toată viaţa a fost doar un martiriu pentru toţi cei care s-au jertit pentru dragostea lui Hristos. Mărturisim pe adevăratul Hristos sau mărturisim pe antihristul pregătitor.

Acest sinod mare sfânt panortodox este cel mai viclean, tâlhăresc, cel mai mincinos pe care eu şi credincioşii mei niciodată nu-l vom recunoaşte. Am luat parte la pregătirea acestui sinod, e groaznic ceea ce se pregăteşte şi toate întrebările de la acest sfânt sinod au două răspunsuri, dar ştim că Dumnezeu este da şi nu , de aceea nu-l recunoaştem niciodată . Iar declaraţia din Cuba a patriarhului Kiril şi a papei de la Roma, ereticul, în cele 30 de puncte pe care la conţine, pentru mine personal sunt cei 30 de arginţi ai lui Iuda. De aceea, mă rog ca Dumnezeu să ne ajute.

Dacă am pierde totul pe acest pământ şi nu am avea nimic nici ce mânca, nici ce bea, dar dacă ne-am pierdut credinţa am pierdut totul. Dacă am pierdut adevărul sfinţilor părinţi ce ni s-a dat şi Biserica adevărată a lui Hristos, în durere, în suferinţa la cine să întindem mâinile noastre? Cui să ne rugăm dacă am trădat şi am vândut pe Dumnezeu? Va trebui să se oprească pentru că vreau să câştige o lume creştină, dar atâta tulburare s-a adus în Biserica noastră, pe toţi creştinii îi putem întoarce înapoi, mărturisindu-le adevărul şi prin pocăinţă să se întoarcă. Numai astfel putem fi una, şi fraţi în adevărata credinţă , care a fost dată o dată şi pentru totdeauna.

Mulţumesc pentru prezenţa noastră în mijlocul vostru, vă iubim mult. Vă mulţumesc încă o dată pentru adevărul sfânt, Dumnezeu n-o să ne lasă. Nu avem mândrie, nu vrem să arătăm nimic altceva , decât adevărul sfinţilor părinţi pe care punctul 5 din declaraţia făcută în Cuba îi acuză pe toţi sfinţii părinţi şi înaintaşii lor de zece veacuri, că prin păcatele şi greşelile lor , aceste două biserici n-au avut legătura euharistică. Fraţilor nu-s mai multe biserici, e unică Biserică al cărui cap e Hristos, rămâneţi în această Biserică şi Hristos va rămâne cu voi . Vă sărutăm mâinile, ne bucurăm de lumea ortodoxă, fiţi uniţi în duhul adevărului, rămânem alături de voi cu toată dragostea şi vrem să mărturisim adevărul. În sinoadele noastre nu avem nici o putere, nu suntem luaţi în seamă, de aceea este foarte greu, cerem sfintele voastre rugăciuni şi vom păstra credinţa adevărată.

Amin. †Episcop de Banceni și Vicar al Cernăuților