Fiu pierdut

Traian DORZ

Fiu pierdut pornit pe calea desfătărilor deşarte,
tu ţi-ai părăsit pe tatăl în durerea cea mai mare
şi-acum rătăceşti în rele, mai departe, mai departe,
pe cărările pierdute, robul poftei pierzătoare.

Fiu pierdut pe drumuri triste de păcate şi de rele,
ţi-ai prădat întreg avutul în beţii şi desfrânare
şi-acum gol, flămând şi singur mai departe stai în ele
să paşti porcii stricăciunii, adâncindu-te-n pierzare.

Fiu pierdut ce pieri în tina ucigaşelor păcate,
Tatăl Sfânt de-atunci aşteaptă iar acasă să te-ntorci,
o, de-ai asculta chemarea-I, El e bun şi-ţi iartă toate,
vino astăzi, vin’ acasă, lasă turma rea de porci.

Fiu pierdut în negrul haos al căderii şi-al pieirii,
lângă tine e cărarea sfântă ce la Cruce suie,
o, apucă azi pe dânsa, s-afli Taina mântuirii
şi iertarea de păcate prin Iisus Hristos din cuie.

O, tu nici nu ştii, sărmane fiu pierdut pe căi amare,
ce comori de har şi pace sunt în Jertfa Răstignirii;
vino, gustă din dulceaţa sfântului cuvânt „iertare“
ca şi care n-a fost altul în viaţa omenirii.

Pentru tine S-a dat morţii Fiul Slavei minunate,
ca să-ţi facă spre viaţă drum pe care să te-ntorci.
Vino, fiu pierdut, la Tatăl – El e bun şi-ţi iartă toate,
vin’ acasă, vino astăzi! – lasă turma rea de porci!…