Hristos vrea suflete în care
să ardă pentru tot ce-i sfânt,
să-nfăptuiască fiecare
întregul Tatălui Cuvânt,

Să plângă-n caldă rugăciune
cu cel pierdut şi pentru el,
în tot ce-i face şi ce-i spune
a-l mântui fiindu-i ţel.

Pe Dumnezeu avându-L Soare
şi voia Lui având-o gând,
căldura inimii-arzătoare
s-o-mpartă tuturor oricând,

Să-nvăluie cu bunătate
întregul semenilor chin,
din adâncimi netulburate
să-i izvorască orice-alin.

Oricât ar fi de rău poporul
la care-ar fi trimis de El
să i se dăruiască-n dorul
de-a-l mântui, – cu unic zel.

Să nu-l ademenească şesul
lenevitor şi vinovat,
ci să-i înalţe înţelesul
a tot ce-i sfânt şi-adevărat,

Precum Hristos, Cel Om în Slavă
şi Domn al Slavei pe pământ,
– din cea mai omenească pleavă
să-I cearnă grâul cel mai sfânt!

Traian DORZ